סגל אקדמי בכיר

ראשת תחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה

טלפון
09-7781107
דוא"ל
dafnahi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
045
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אנתרופולוגיה

טלפון
09-7781720
דוא"ל
innale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
052
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781179
דוא"ל
danaka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
39
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14299 סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781624
דוא"ל
zeevro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
57
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12049 סמינר מחקר: פוליטיקה כלכלה וגלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטוס

סוציולוגיה

טלפון
דוא"ל
mottire@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
046
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781703
דוא"ל
tamaror@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7783331
דוא"ל
urians@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10978 אוכל, חברה ותרבות
12203 סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי
91615 היבטים במדיניות וקיימות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
סוציולוגיה ימי ב , 12:00-09:00 09-7780331 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
reutbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 8:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10970 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, סוציולוגיה, תקשורת

טלפון
02-6773321
דוא"ל
inesga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10612 תקשורת בישראל
10748 שיטות מחקר איכותניות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 02-6773321 פתח תקוה - מכללת פתח תקוה
כללי ימי , 02-6773321 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781736
דוא"ל
ronitgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10153 מבוא לאנתרופולוגיה
10349 אי-שוויון חברתי: סוגיות וגישות עכשוויות
10495 מגמות בחברה הישראלית
10680 מבוא ללימודי מגדר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
karinzc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 16:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10769 יסודות המחקר הכמותי א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
ornaza@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 10:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10270 סטייה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781711
דוא"ל
hebaya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10134 מבוא לסוציולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
anatlan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 20:30-21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10775 יסודות המחקר הכמותי ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
hadasne@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10583 ספורט וחברה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781711
דוא"ל
ronenf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 08:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10659 סוציולוגיה של התרבות
10721 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
10722 תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו
14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781718
דוא"ל
yoavru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
51
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 12:00-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10161 מבוא לחשיבה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה

טלפון
09-7781700
דוא"ל
menarat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ו 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10611 מבוא למחשבה מדינית
10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7781700 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדע המדינה ומדיניות ציבורית ימי , 09-7781700 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה, לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781705
דוא"ל
galle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
009
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות
12041 סמינר מחקר- אזרחות: זכויות,פעולה,מדיניות
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת תחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה

טלפון
09-7781107
דוא"ל
dafnahi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
045
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אנתרופולוגיה

טלפון
09-7781720
דוא"ל
innale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
052
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781179
דוא"ל
danaka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
39
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14299 סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781624
דוא"ל
zeevro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
57
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12049 סמינר מחקר: פוליטיקה כלכלה וגלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטוס

סוציולוגיה

טלפון
דוא"ל
mottire@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
046
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781703
דוא"ל
tamaror@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7783331
דוא"ל
urians@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10978 אוכל, חברה ותרבות
12203 סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי
91615 היבטים במדיניות וקיימות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
סוציולוגיה ימי ב , 12:00-09:00 09-7780331 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
reutbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 8:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10970 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, סוציולוגיה, תקשורת

טלפון
02-6773321
דוא"ל
inesga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10612 תקשורת בישראל
10748 שיטות מחקר איכותניות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 02-6773321 פתח תקוה - מכללת פתח תקוה
כללי ימי , 02-6773321 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781736
דוא"ל
ronitgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10153 מבוא לאנתרופולוגיה
10349 אי-שוויון חברתי: סוגיות וגישות עכשוויות
10495 מגמות בחברה הישראלית
10680 מבוא ללימודי מגדר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
karinzc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 16:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10769 יסודות המחקר הכמותי א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
ornaza@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 10:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10270 סטייה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781711
דוא"ל
hebaya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10134 מבוא לסוציולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
anatlan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 20:30-21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10775 יסודות המחקר הכמותי ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
hadasne@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10583 ספורט וחברה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781711
דוא"ל
ronenf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 08:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10659 סוציולוגיה של התרבות
10721 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
10722 תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו
14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781718
דוא"ל
yoavru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
51
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 12:00-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10161 מבוא לחשיבה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה

טלפון
09-7781700
דוא"ל
menarat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ו 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10611 מבוא למחשבה מדינית
10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7781700 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדע המדינה ומדיניות ציבורית ימי , 09-7781700 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה, לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781705
דוא"ל
galle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
009
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות
12041 סמינר מחקר- אזרחות: זכויות,פעולה,מדיניות
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב