לימודי תואר ראשון

  תואר ראשון בפסיכולוגיה (חד-חוגי)
  תואר ראשון בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  כלכלה
 •  לימודי דתות
 •  מדעי היהדות
 •  פילוסופיה
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  המקרא ועולמו
 •  תקשורת
 •  מדע המדינה
 •  סוציולוגיה
 •  חינוך
 •  מתמטיקה
 •  ניהול
 •  אמנויות
 •  קולנוע
 •  היסטוריה
 •  חינוך מיוחד
 •  מדעי הלמידה
 •  הוראה
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  משפט ציבורי
 •  מוסיקה
 •  לימודי אפריקה
 •  כימיה
 •  גיאולוגיה
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  מדיניות ציבורית
 •  שאר רוח
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי כדור הארץ
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  ספרות
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בפסיכולוגיה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בפסיכולוגיה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בפסיכולוגיה והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בפסיכולוגיה עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות
  חטיבה בפסיכולוגיה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בפסיכולוגיה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בפסיכולוגיה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
תכניות נוספות שיכולות לעניין אותך

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.