בוגר בפסיכולוגיה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏

ר

3

ג. לימודי פסיכולוגיה: חובה ובחירה – 67 נ"ז

חובה – 46 נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏

ר

4

מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכופתולוגיה (‏10619‎)‏

ר

4

היסטוריה של הפסיכולוגיה (‏10524‎)‏

מ

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏ 1

בחירה – 21 נ"ז2

בבחירה יש לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות.

פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה (‏10781‎)‏

ר

3

אינטליגנציה רגשית (‏10759‎)‏

ר

3

התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות (‏‏10787‎‎)‏

ר

4

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏

מ

6

קוגניציה חזותית (‏10966‎)‏ 3

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (‏10904‎)‏ 4

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏ 5

מ

6

פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏

מ

6

פסיכולוגיה בין-תרבותית (‏10557‎)‏

מ

6

הזדהות עם קבוצות (‏10575‎)‏

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (‏10905‎)‏

מ

6

השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות: מחקר בעלי חיים (‏10936‎)‏6 או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (‏10983‎)‏6 או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה (‏10969‎)‏6

מ

6

התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (‏91410‎)‏ 1

ר

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ה. בחירה חופשית: לפחות 28 נ"ז

במסגרת לימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים. את יתר הנקודות ניתן להשלים מנקודות זכות הנצברות מקורסים בפסיכולוגיה או בכל דיסציפלינה אחרת. אם נצברו נקודות זכות עודפות במסגרת לימודי הבחירה בפסיכולוגיה, הן ייחשבו כחלק מלימודי הבחירה החופשית.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

2

סטודנטים שלמדו בעבר את הקורסים פסיכולוגיה של המינים (‏10293‎)‏, עמדות ושכנוע (‏10361‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה.

3

או הקורס קשב חזותי (‏10525‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4

או הקורס פסיכולוגיה של השואה (‏10920‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום (‏10914‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.