תואר ראשון בקולנוע

הרצאות

במסגרת תחום לימודי הקולנוע באוניברסיטה הפתוחה נערכות הרצאות במגוון נושאים. אתם מוזמנים להתעניין, להירשם ולהשתתף בכנסים ובימי העיון הבאים שלנו

הרצאות