עבודה מסכמת

כלל הסטודנטים והסטודנטיות בתוכנית מתקבלים תחילה למסלול ללא תזה שבו עליהם לכתוב עבודה מסכמת. בעבודה זו יש להציג בקיאות בנושא מדעי עדכני בלמידת מכונה ושליטה בכלים הטכניים הרלוונטיים. אפשר לכתוב את העבודה לבד או בקבוצה של שניים-שלושה סטודנטים. אפשר לכתוב עבודה מסכמת שיהיה לה אופי יישומי, ושתתבסס על פרויקט שיבוצע בחברות תעשייתיות, ואף במקום עבודתכם. לבדיקת היתכנות אפשרות זו יש להתייעץ  עם מנהל התוכנית.

תזה

סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים בעלי אוריינטציה מחקרית יוכלו לעבור למסלול עם תזה. לתזה יהיה אופי מחקרי חדשני ועליה לשקף שליטה בכלים המדעיים המקובלים בדיסציפלינה, דרך מחשבה עצמאית ומקורית וכושר הבנה, ניתוח ועיבוד של חומר מדעי. כמו כן, על התזה לכלול סקירה ביקורתית של מחקרים בתחום.

על המעוניינים ללמוד במסלול זה למצוא מנחה (כמפורט בהמשך) ולכתוב הצעת מחקר בהנחייתו/ה. את הצעת המחקר יש להגיש לאישור ועדת ההיגוי של התוכנית. לאחר אישור ההצעה יאושר המעבר למסלול עם תזה. את העבודה יש להגיש עד שנתיים ממועד אישור ההצעה לכל היותר ובכל מקרה בתוך ארבע שנים ממועד תחילת הלימודים לתואר.

בסיום העבודה יהיה על הסטודנטים להציג את התזה בהרצאה בפני קהל.

      

הנחיות למציאת מנחה לעבודה המסכמת / לתזה

לקראת סיום קורסי הליבה בתוכנית מומלץ לבחור תחום מחקר ולחפש מנחה מתאים מבין חברי הסגל הבכיר או סגל מרכזי ההוראה באוניברסיטה הפתוחה. אפשר לאתר מנחה חיצוני  ובמקרה כזה ילווה את הסטודנט, נוסף על המנחה החיצוני, מנחה פנימי שיפקח על הרמה האקדמית. בכל מקרה, על המנחה להיות מומחה בתחום הנבחר ובעל תואר שלישי ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. אם תידרשו לעזרה נוספת במציאת מנחה, פנו למנהל התוכנית.