יצירת קשר

נועה שלו

רכזת אדמיניסטרטיבית

 noashal@openu.ac.il

 09-7783357

 09-7780632

דרך האוניברסיטה 1,
רעננה 43107

ייעוץ אקדמי

פרופ' טל מקובסקי

ראש התכנית

דרך האוניברסיטה 1,
רעננה 43107

ד"ר אסי שצ'ופק

רכז התכנית

דרך האוניברסיטה 1,
רעננה 43107