סטודנטיות וסטודנטים בתכנית המחשבה הביולוגית ילמדו 10 קורסים לפי הפירוט הבא:

קורסי חובה - 6 קורסים

פתח הכל
 

קורסי בחירה מתוך התכנית - 3 קורסים מהרשימה שלהלן

פתח הכל
 

קורס בחירה נוסף

את הקורס העשירי ניתן לבחור מתוך ששת קורסי הבחירה של התכנית, או מאוניברסיטה אחרת (לצורך כך יש לקבל אישור של סגל התכנית), או מתוך קורסי הבחירה המומלצים באוניברסיטה הפתוחה המפורטים להלן.