לינור סולבי

מזכירת תואר שני

 mba_mail@openu.ac.il

 09-7781931

 09-7780668

דרך האוניברסיטה 1
רעננה

לינדה אנשל

מזכירת תואר שני

 mba_mail@openu.ac.il

 09-7781890

 09-7780668

דרך האוניברסיטה 1
רעננה

יערית חן

מזכירת תואר שני

 mba_mail@openu.ac.il

 09-7781888

 09-7780668

דרך האוניברסיטה 1
רעננה