סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7782051
דוא"ל
granot@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
240
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פיסיקה ימי א , 14:00-12:00 09-7782051 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7782070
דוא"ל
pazb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
225
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781247
דוא"ל
vazan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
242
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783376
דוא"ל
saleemz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
238
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yoramk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
244
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
verbin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
230
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7782105
דוא"ל
drorma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20402 מוליכים למחצה
20403 התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה
20488 עולם החשמל והאלקטרוניקה א
20489 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב
20918 אלקטרוניקה מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781728
דוא"ל
alonm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20201 אטומים מולקולות ותכונות החומר
20326 פיסיקה של החלקיקים היסודיים
20547 פיסיקה גרעינית
20913 פיסיקה של מצב מוצק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781769
דוא"ל
rinatof@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20248 גלים ואופטיקה
20409 מעבדה בפיסיקה ב
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה
20916 מעבדה בפיסיקה ג1
20938 מעבדה בפיסיקה ג2
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7782105
דוא"ל
guyam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20125 יסודות הפיסיקה
20432 מבוא לפיסיקה חישובית
20482 תרמודינמיקה לפיסיקאים
20923 נושאים מתקדמים בתורת הגלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781775
דוא"ל
orlyko@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
237
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 17:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20113 יסודות הפיסיקה א
20114 יסודות הפיסיקה ב
20120 צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה
20123 יסודות הפיסיקה לביולוגים א
20124 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781765
דוא"ל
michaelr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 12:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20207 מבוא לאסטרופיסיקה
20215 מכניקה
20320 פיסיקה קוואנטית 1
20589 אלקטרומגנטיות אנליטית
20602 שיטות מתמטיות בפיסיקה
20943 פיסיקה קוואנטית 2
20955 פיסיקה קוואנטית 2 (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה, פיסיקה

טלפון
09-7781777
דוא"ל
meravha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
237
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20250 חשמל ומגנטיות
20314 פיסיקה סטטיסטית
20382 פרויקט מתקדם בפיסיקה א
20383 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב
20422 מכניקה אנליטית
20578 פרויקט מחקר בפיסיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פיסיקה ימי ה' , 16:00-14:00 09-7781777 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה, סדנות

טלפון
09-7781764
דוא"ל
guyhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 11:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20213 פרקים בפיסיקה מודרנית
91463 סדנת הכנה בפיסיקה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7782051
דוא"ל
granot@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
240
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פיסיקה ימי א , 14:00-12:00 09-7782051 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7782070
דוא"ל
pazb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
225
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781247
דוא"ל
vazan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
242
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783376
דוא"ל
saleemz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
238
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yoramk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
244
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
verbin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
230
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7782105
דוא"ל
drorma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20402 מוליכים למחצה
20403 התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה
20488 עולם החשמל והאלקטרוניקה א
20489 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב
20918 אלקטרוניקה מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781728
דוא"ל
alonm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20201 אטומים מולקולות ותכונות החומר
20326 פיסיקה של החלקיקים היסודיים
20547 פיסיקה גרעינית
20913 פיסיקה של מצב מוצק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781769
דוא"ל
rinatof@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20248 גלים ואופטיקה
20409 מעבדה בפיסיקה ב
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה
20916 מעבדה בפיסיקה ג1
20938 מעבדה בפיסיקה ג2
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7782105
דוא"ל
guyam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20125 יסודות הפיסיקה
20432 מבוא לפיסיקה חישובית
20482 תרמודינמיקה לפיסיקאים
20923 נושאים מתקדמים בתורת הגלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781775
דוא"ל
orlyko@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
237
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 17:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20113 יסודות הפיסיקה א
20114 יסודות הפיסיקה ב
20120 צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה
20123 יסודות הפיסיקה לביולוגים א
20124 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781765
דוא"ל
michaelr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 12:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20207 מבוא לאסטרופיסיקה
20215 מכניקה
20320 פיסיקה קוואנטית 1
20589 אלקטרומגנטיות אנליטית
20602 שיטות מתמטיות בפיסיקה
20943 פיסיקה קוואנטית 2
20955 פיסיקה קוואנטית 2 (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה, פיסיקה

טלפון
09-7781777
דוא"ל
meravha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
237
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20250 חשמל ומגנטיות
20314 פיסיקה סטטיסטית
20382 פרויקט מתקדם בפיסיקה א
20383 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב
20422 מכניקה אנליטית
20578 פרויקט מחקר בפיסיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פיסיקה ימי ה' , 16:00-14:00 09-7781777 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה, סדנות

טלפון
09-7781764
דוא"ל
guyhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 11:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20213 פרקים בפיסיקה מודרנית
91463 סדנת הכנה בפיסיקה
ייעוץ
מידע מורחב