האוניברסיטה הפתוחה מציעה לבעלי תואר אקדמי ראשון מסלול לימודים להשלמת לימודי חשבונאות ולקבלת רשיון רואה-חשבון מוסמך.
 
בסיום לימודיהם, יקבלו הסטודנטים תואר בוגר נוסף בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה, ויוכלו לגשת לשתי הבחינות הסופית של מועצת רואי החשבון: חשבונאות פיננסית מתקדמת, ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות.  
 
הלימודים כוללים מספר דיסציפלינות: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, חוק ומשפט, מסים, חשבונאות ניהולית ומערכות מידע.

שיטות הלימוד הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה המשלבות בין טכנולוגיות מתקדמות להוראה מרחוק, אתרי קורסים באינטרנט התומכים בתהליך הלמידה, לבין מפגשים פרונטליים בהנחיה רגילה או בהנחיה מוגברת, ברחבי הארץ.
שיטת הלימוד באוניברסיטה הפתוחה אינה מחייבת נוכחות במפגשי ההנחייה הפרונטליים. עדיין, מומלץ מאוד ללומדים בתכנית זו להשתתף במפגשים. 

הגשת מועמדות לתכנית

המעוניינים ללמוד את לימודי החשבונאות לאחר תואר, יגישו מועמדות לוועדה להכרה בלימודים קודמים שבמרכז ההישגים הלימודיים.
אפשר להגיש מועמדות באופן מקוון או באמצעות טופס הגשת מועמדות.
יש לצרף מסמכים המעידים על לימודים קודמים - גליון ציונים ודיפלומה מקוריים או נאמן למקור.
 
למי שמגישים מועמדות באמצעות טופס הגשת מועמדות יש לסמן בטופס במסלול הלימודים המבוקש - "בוגר בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה".
את הטופס והמסמכים יש להעביר לאו"פ באחת הדרכים הבאות:
 
  • בדואר, לכתובת: דרך האוניברסיטה 1, רבוצקי 108, ת"ד 808 רעננה 43107, עבור הוועדה להכרה בלימודים קודמים.
  • בדוא"ל (לבוגרי האוניברסיטה הפתוחה בלבד): infodesk@openu.ac.il, יש לציין כי הפנייה היא  לוועדה להכרה בלימודים קודמים. 
  • מסירה של המסמכים באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה (רשימת המרכזים). 

קבלה לתכנית והרשמה לקורסים

עם קבלת מכתב התשובה מהועדה להכרה בלימודים קודמים, מומלץ לפנות לייעוץ תחומי בחשבונאות לבניית תכנית לימודים אישית. לתיאום פגישת יעוץ פרונטלית או טלפונית, פנו אל מוקדי האוניברסיטה הפתוחה בטלפון 09-7782222.