אודות המחלקה

 

המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב מציעה מגוון תכניות לימודים לתואר ראשון חד-חוגיות ודו-חוגיות במתמטיקה ובמדעי המחשב, תכניות לימודים בהנדסת תוכנה ובהנדסת תעשייה וניהול, ותכנית לימודים לתואר שני במדעי המחשב. התוכניות משלבות מצויינות אקדמית עם סביבת לימודים גמישה המאפשרת למידה מרחוק.

במחלקה מושם דגש על כישורי חברי הסגל בהוראה פרונטלית, בפיתוח קורסים ובפעילות מחקרית. ספרי הלימוד של הקורסים המפותחים במחלקה, מעודכנים באופן רציף וידועים ברמה האקדמית הגבוהה שלהם, והם מבוקשים גם על-ידי הסטודנטים באוניברסיטאות השונות בארץ. תחומי המחקר במחלקה מגוונים, וכוללים מחקרים הן בתחומים התאורטיים והן בתחומים היישומיים. תוצאות מחקריהם של חברי הסגל מתפרסמות בכתבי עת מובילים.

התכניות לתואר ראשון בוגר (B.Sc) שמציעה המחלקה, הן תכניות חד-חוגיות במתמטיקה ובמדעי המחשב, תכניות בהנדסת תוכנה ובהנדסת תעשייה וניהול, תכניות במדעים בהדגשת מתמטיקה או בהדגשת מדעי המחשב ותכניות דו-חוגיות המשלבות חוג במתמטיקה או חוג במדעי המחשב עם חוג נוסף מדיסציפלינות מתחום המדעים. בנוסף, מוצעות תכניות דו-חוגיות לתואר בוגר (B.A.), המשלבות חוג במתמטיקה, או חוג במדעי המחשב או חוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים, עם חוג נוסף מדיסציפלינות מתחום מדעי החברה או מדעי הרוח.
כמו כן, מציעה המחלקה קורסים לאפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים, תכנית לימודים לחוג לאחר תואר, לימודי תעודה במדעי המחשב ותעודת הוראה במדעי המחשב.

תכנית הלימודים לתואר שני מוסמך (M.Sc.) במדעי המחשב, כוללת קורסים תאורטיים ויישומיים במדעי המחשב, ברמה גבוהה ומתקדמת. התכנית מקנה ידע וכלים, הנדרשים למחקר ולפיתוח בחזית העשייה באקדמיה ובתעשייה. התכנית מציעה מסלול מחקרי עם תזה ומסלול ללא תזה, והיא פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב, או לבעלי תואר ראשון בתחומים מדעיים קרובים, אשר השלימו לימודי תעודה או לימודי חוג לאחר תואר במדעי המחשב, ועומדים בתנאי הקבלה הנדרשים לתואר השני.

לצד הפתיחות בקבלה והגמישות בקצב הלימוד, המאפיינים את הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, המחלקה חותרת למצויינות ושוקדת על איכות למדנית ומדעית גבוהה. כדי להצליח בלימודים בתכניות המוצעות, נדרשות יכולת חשיבה מתמטית אנליטית ומופשטת, השקעה, התמדה, אחריות ומשמעת עצמית. הידע הנרחב והמעמיק שמקנות תכניות הלימודים, בשילוב המיומנויות ללימוד העצמי שמקנה שיטת הלימוד מרחוק, מכשירים בוגרים בעלי יכולת למידה וחשיבה עצמאית, המשתלבים בהצלחה באקדמיה ובתעשייה. שיטת ההוראה מרחוק והגמישות בקצב ובמקום הלימודים, הייחודיים לאוניברסיטה הפתוחה, מאפשרות שילוב לימודים עם עיסוקים אחרים, כגון: שירות צבאי, עבודה וכדומה.