מסלולי לימוד בתחום הדעת של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  תואר ראשון בסוציולוגיה (חד-חוגי)
  תואר ראשון בסוציולוגיה במסלול התמחות חברה ותרבות
  תואר ראשון בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  מדע המדינה
 •  לימודי ישראל
 •  ניהול
 •  חינוך
 •  קולנוע
 •  אמנויות
 •  פילוסופיה
 •  ספרות
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  פסיכולוגיה
 •  מתמטיקה
 •  חינוך מיוחד
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  מדעי הטבע
 •  כימיה
 •  גיאולוגיה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  היסטוריה
 •  מדעי היהדות
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  מדעי הלמידה
 •  הוראה
 •  משפט ציבורי
 •  מוסיקה
 •  לימודי אפריקה
 •  כלכלה
 •  מדיניות ציבורית
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  שאר רוח
 •  המקרא ועולמו
 •  לימודי דתות
 •  תקשורת
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בסוציולוגיה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בסוציולוגיה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בסוציולוגיה והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בסוציולוגיה עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בסוציולוגיה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בסוציולוגיה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בסוציולוגיה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.

טקסט מקדים אודות התחומים במחלקה טקסט מקדים אודות התחומים במחלקה - לימודי תעודה