לימודי תואר ראשון

  תואר ראשון במדעי החיים (חד-חוגי)
  חוג במדעי החיים לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג במדעי החיים והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג במדעי החיים עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה
  תואר ראשון במדעי החיים בהדגשת לימודי שדה
  תואר ראשון במדעי החיים כולל צבר קורסים בקדם-רפואה (pre-med)
  תואר ראשון במדעי החיים בהדגשה תאית-מולקולרית
  תואר ראשון במדעי החיים בהדגשת לימודי שדה
  חטיבה בלימודי שדה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בלימודי שדה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בלימודי שדה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.