בוגר (‏B.Sc.‎)‏ בכימיה ובמדעי החיים (‏לפחות 124 נ"ז‎)‏

א. לימודי תשתית: חובה – לפחות 19 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏1

פ

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ +

פ

3

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ 2

ר

6

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ או

ר

4

אלגברה לינארית לתלמידי מדעים (‏20430‎)‏3,# או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏3 או

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏4

ר

6

ב. לימודי כימיה ומדעי החיים: חובה – 62 נ"ז

לימודי כימיה: חובה – 33 נ"ז

(‏i‎)‏ הקורסים – 31 נ"ז

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

כימיה אי-אורגנית (‏20404‎)‏

ר

6

פרקים בכימיה פיסיקלית (‏20497‎)‏ 5

ר

4

תרמודינמיקה (‏20483‎)‏

ר

6

מעבדה בכימיה כללית (‏20234‎)‏ 6

ר

2

(‏ii‎)‏ קורס מעבדה אחד – 2 נ"ז6

מעבדה בכימיה אורגנית (‏20439‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה אי-אורגנית (‏20463‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה פיסיקלית (‏20289‎)‏

ר

2

לימודי מדעי החיים: חובה – 20 נ"ז

(‏i‎)‏ הקורסים 18 נ"ז

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה (‏20119‎)‏

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ אחד מקורסי המעבדה – 2 נ"ז

מעבדה באימונולוגיה (‏20459‎)‏

ר

2

מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏

ר

2

מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏

ר

2

מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (‏20457‎)‏ #

ר

2

קורסי חובה משותפים בכימיה ובמדעי החיים: 9 נ"ז

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 7

ר

4

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏

ר

2

ג. לימודי כימיה ומדעי החיים: בחירה – 42 נ"ז8

(‏i‎)‏ לימודי כימיה: בחירה – 13 נ"ז8

בבחירה יש לכלול לפחות 9 נ"ז מתקדמות9

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏

ר

4

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

ר

6

סדנה בהדמיה מולקולרית (‏20932‎)‏

מ

2

אנליזה של ניסויים (‏20340‎)‏

מ

3

כימיה אורגנית פיסיקלית (‏20926‎)‏

מ

3

תורת הקוואנטים ב: קשר כימי (‏20523‎)‏

מ

3

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (‏20557‎)‏

מ

4

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏

מ

4

סימטריה: מתמטיקה, כימיה (‏20334‎)‏

מ

4

פרויקט מחקר בכימיה (‏20577‎)‏

מ

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏

מ

4

כימיה אורגנית מתקדמת (‏20915‎)‏

מ

6

שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית (‏20911‎)‏

מ

6

(‏ii‎)‏ דרישות סמינריוניות בכימיה: 3 נ"ז

אחד מהקורסים הסמינריוניים בכימיה9

יסודות בכימיה של המצב המוצק (‏20555‎)‏

מס

3

מבוא לפני שטח (‏20935‎)‏

מס

3

מבט על ננו-חומרים (‏20917‎)‏

מס

3

נושאים בכימיה אטמוספירית (‏20553‎)‏

מס

3

נושאים בכימיה חישובית (‏20910‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בכימיה אורגנו מתכות-מעבר (‏20925‎)‏

מס

3

קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה (‏20592‎)‏

מס

3

(‏iii‎)‏ לימודי מדעי החיים: בחירה – 23 נ"ז

בבחירה יש להשלים ללפחות 9 נ"ז מתקדמות10

אקולוגיה (‏20412‎)‏

ר

4

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 11

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 11

ר2+מ2

4

החולייתנים (‏20104‎)‏ 12

ר

6

החרקים (‏20220‎)‏

ר

3

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏

ר

3

עולם הצמחים (‏20494‎)‏

ר

6

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

עולם הנגיפים (‏20292‎)‏

ר

3

עקרונות הביוטכנולוגיה (‏20455‎)‏

ר

3

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי (‏20252‎)‏

ר

3

צומח ארץ-ישראל (‏20262‎)‏

ר

3

אבולוציה (‏20397‎)‏

מ

4

אימונולוגיה (‏20322‎)‏

מ

6

ביולוגיה התפתחותית (‏20929‎)‏

מ

4

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים (‏20579‎)‏

מ

4

עד מאה ועשרים (‏20319‎)‏

מ

3