נושא הייעוץ שם היועץ שעות הייעוץ טלפון דוא"ל
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה
תואר שני
פרופ' אינה בלאו ימי א 21:00-20:00  054-6482762
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה
תואר שני
ד"ר דבורה בן-שיר ימי ב 13:00-11:00  09-7781439
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה
תואר שני
ד"ר דבורה בן-שיר ימי ב 13:30-11:30  09-7781439
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה
תואר שני
ד"ר הדר דותן ימי ה 14:00-12:00  054-4556699