דרישות קבלה לתכנית

הגשת המועמדות לתכנית לתואר שני בלימודי תרבות פתוחה לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, בכל תחום שהוא, עם ציון ממוצע של 80 לפחות. בעלי תואר ראשון בתחומי דעת שאין להם נגיעה ישירה לנושאי התכנית, או שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף שבין 3-1 קורסים. מועמדים אף עשויים להידרש לסיים בהצלחה קורס אנגלית ברמה מתקדמים ב' (קורס 31011 או 31022). ועדת הקבלה תחליט אילו קורסי השלמה יש ללמוד לאחר הגשת המועמדות.

במקרים מסוימים יתקבלו גם מועמדים לפני סיום התואר הראשון, אם נותרו להם קורס או שניים להשלמת התואר. סטודנטים בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם מעט נמוך מ-80, יכולים להגיש מועמדות וועדת הקבלה תדון בבקשתם. במקרה כזה הקבלה תהיה "על תנאי" (סטודנטים שלא יחויבו בהשלמות, יתקבלו כ"סטודנט לתואר שני", אם ציונם הממוצע בארבעת קורסי החובה בתכנית יהיה 80 ומעלה, ואילו סטודנטים במעמד "על-תנאי" שיחויבו בהשלמות, יתקבלו כ"סטודנט לתואר שני", אם ציונם הממוצע בקורסי ההשלמה יהיה 80 ומעלה. אם הם חייבים בפחות משלושה קורסי השלמה, עדיין חל עליהם התנאי של ממוצע 80 ומעלה בשלושת הקורסים הראשונים שלמדו בתכנית ושאינם קורסי בחירה).

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

הגשת מועמדות והרשמה

תהליך הגשת המועמדות לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה כולל מילוי טופס הגשת מועמדות ומסמכים על לימודים אקדמיים קודמים (תעודת תואר ראשון + גיליון ציונים).

המסמכים המצורפים צריכים להיות מקוריים או מאושרים בחותמת "נאמן למקור". כדי להחתים את צילומי התעודות המקוריות, אפשר להגיע לאחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה שבהם ניתן שירות זה, עם המסמכים המקוריים וצילומיהם. אפשר גם להגיש את טופס המועמדות ולהציג את כל המסמכים בקמפוס המרכזי של האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

שאלות נפוצות

פתח הכל