אנשים הם המשאב העיקרי של ארגונים ולימודי התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש הם בליבת לימודי הניהול. בעידן של שינויים תמידיים בארגון ובסביבתו, המשאב האנושי, העובדים בארגון ותהליכי בניית האסטרטגיה שנגזרים מניהולם, הם המפתח להצלחה. עובדים שעברו תהליכי מיון מוצלחים, שקיבלו הכשרה והדרכה מקצועיים, שממוצבים בתפקידים שמתאימים להם ושיש להם אופק קידומי לשאוף אליו  הם נכס לארגון. לפיכך, העולם הארגוני זקוק למנהלים פרופסיונליים בתחום משאבי אנוש. ההתמחות עוסקת בהיבטים המקצועיים הנדרשים לשם הבנה וגיבוש תהליכים אלה.

לשם סיום התמחות יש ללמוד שלושה מקורסי ההתמחות בהתאם לדרישותיה ואת הסמינר של ההתמחות.
אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת המוסמך.
 

קורסי ההתמחות

סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש (13904) – קורס חובה בהתמחות

הקורס נועד להעמיק את הידע של הסטודנטים בתחום ניהול משאבי אנוש במגוון רחב של סוגיות עכשוויות ולחשוף בפני הסטודנטים את ההתפתחויות התיאורטיות האחרונות בחקר התחום. הקורס מקנה כלים לקבלת החלטות ניהולית בתחום ניהול משאבי אנוש ועוסק בניתוח התחום משתי פרספקטיבות: ניהול משאבי אנוש מיקרו וניהול אסטרטגי של משאבי אנוש.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

מנהיגות בארגונים (13023)

הקורס מציג ובוחן את הידע שהצטבר בנושא המנהיגות ממגוון דיסציפלינות כגון פסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה ארגונית, התנהגות ארגונית, אנתרופולוגיה ועוד, וממגוון נקודות מבט בתהליך ההנהגה. הקורס מתייחס לתופעות שונות בתחום המנהיגות והתפתחותן בארגונים מסוגים שונים. הקורס מציג את נקודת המבט של המנהיג ושל המונהגים, ואת מערכת היחסים ביניהם ובין הארגון. הוא עוסק במנהיגות וניהול, במנהיגות במאה ה-21 ובאתיקה במנהיגות.
 
ממשובי הסטודנטים:
תכנים חשובים; חומרים מעניינים; משולב דוגמאות מהחיים שעוזרות להטמיע את חומר הלימוד; אתר הקורס מלא בחומרים מצויינים שמרחיבים את הדעת.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

אחריות תאגידית: מאתיקה לניהול אסטרטגי (13012)

הקורס נועד להעמיק ידע בתחום חקר האחריות התאגידית במגוון רחב של סוגיות עכשוויות ולחשוף בפני הסטודנטים את ההתפתחויות התיאורטיות האחרונות בחקר התחום.  בקורס מנותח תחום האחריות התאגידית מפרספקטיבות אנליטיות מגוונות: סוציולוגית, מוסרית ובעיקר אסטרטגית. בתוך הזווית האסטרטגית עוסקים בנושאים כמו אסטרטגיות לא-שוקיות, ניהול בעלי עניין, יצירת ערך משותף, ניהול סביבתי, והקשר לביצועים פיננסיים. מטרת הקורס להקנות כלים לקבלת החלטות ניהולית אסטרטגית בתחום האחריות התאגידית. 
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

רגשות בארגונים (13902)

הקורס עוסק באחד מהנושאים הנחקרים ביותר בעשורים האחרונים, באמצעות סקירת פרדיגמות המחקר המובילות בתחום ההתנהגות הארגונית. מטרת הקורס לנתח ולהעמיק בשלוש הפרספקטיבות התיאורטיות לחקר רגשות בארגונים: פסיכולוגית, סוציולוגית ביקורתית, וארגונית ניהולית וליישם את שלוש נקודות המבט התיאורטיות הלכה למעשה בארגונים.
 
ממשובי הסטודנטים:
קורס פרקטי וממוקד; קורס מעניין ורלוונטי מאוד; הקורס מועבר בצורה חווייתית שונה ומהנה.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי (13039)

הקורס דן בהערכת תפקוד העובדים בארגון על כל היבטיו – מטרותיה והאתגרים הטמונים בה. הקורס מציג דילמות הכרוכות בהערכת עובדים ומקנה ידע תיאורטי בנושא הערכת תפקוד בארגון. בקורס נדונים תהליכי הערכה החל משלב קביעת המטרות, ועוסק בהתאמה בין אופן ושיטות ההערכה למצב בשטח. 
 
ממשובי הסטודנטים:
כלים יישומיים חשובים; דוגמאות מהשטח; מפגשים משתפים ומעניינים.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד