אנשים הם המשאב העיקרי של ארגונים ולימודי התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש הם בליבת לימודי הניהול. בעידן של שינויים תמידיים בארגון ובסביבתו, המשאב האנושי, העובדים בארגון ותהליכי בניית האסטרטגיה שנגזרים מניהולם, הם המפתח להצלחה. עובדים שעברו תהליכי מיון מוצלחים, שקיבלו הכשרה והדרכה מקצועיים, שממוצבים בתפקידים שמתאימים להם ושיש להם אופק קידומי לשאוף אליו  הם נכס לארגון. לפיכך, העולם הארגוני זקוק למנהלים פרופסיונליים בתחום משאבי אנוש. ההתמחות עוסקת בהיבטים המקצועיים הנדרשים לשם הבנה וגיבוש תהליכים אלה.

לשם סיום התמחות יש ללמוד שלושה מקורסי ההתמחות בהתאם לדרישותיה ואת הסמינר של ההתמחות.
 
לשם השלמת יתרת נקודות הזכות לתואר ניתן לבחור קורסים נוספים מהתמחות זו, קורסים משתי ההתמחויות האחרות או קורסי בחירה כלליים כולל הסדנאות הפרקטיות בשיתוף עם בית הספר תפנית.
 
אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת המוסמך.
 

קורסי ההתמחות

סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש (13904) – קורס חובה בהתמחות

  
הקורס נועד להעמיק את הידע של הסטודנטים בתחום ניהול משאבי אנוש במגוון רחב של סוגיות עכשוויות ולחשוף בפני הסטודנטים את ההתפתחויות התיאורטיות האחרונות בחקר התחום. הקורס מקנה כלים לקבלת החלטות ניהולית בתחום ניהול משאבי אנוש ועוסק בניתוח התחום משתי פרספקטיבות: ניהול משאבי אנוש מיקרו וניהול אסטרטגי של משאבי אנוש.

ממשובי הסטודנטים:
הקורס מקנה ידע מאוד פרקטי בתחום הניהול ומועבר במקצועיות ובצורה מעמיקה. החומרים מעניינים, מעשיים ורלוונטיים. הקורס עוזר להבין תהליכים שקרו בעבר ופותח צוהר שימושי ויישומי לעתיד. קורס חשוב, המשלב דיונים בנושאי החומר, באופן המעורר מחשבה, מלמד ומעשיr
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

מנהיגות בארגונים (13023)

הקורס מציג ובוחן את הידע שהצטבר בנושא המנהיגות ממגוון דיסציפלינות כגון פסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה ארגונית, התנהגות ארגונית, אנתרופולוגיה ועוד, וממגוון נקודות מבט בתהליך ההנהגה. הקורס מתייחס לתופעות שונות בתחום המנהיגות והתפתחותן בארגונים מסוגים שונים. הקורס מציג את נקודת המבט של המנהיג ושל המונהגים, ואת מערכת היחסים ביניהם ובין הארגון. הוא עוסק במנהיגות וניהול, במנהיגות במאה ה-21 ובאתיקה במנהיגות.
 
ממשובי הסטודנטים:
תכנים חשובים; חומרים מעניינים; משולב דוגמאות מהחיים שעוזרות להטמיע את חומר הלימוד; אתר הקורס מלא בחומרים מצויינים שמרחיבים את הדעת.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

אחריות תאגידית: מאתיקה לניהול אסטרטגי (13012)

מגמת האחריות החברתית התאגידית נעשתה בשנים האחרונות "מגמת על" בעולם העסקים. במסגרתה תאגידים רבים אימצו אסטרטגיות של אחריות תאגידית והם פועלים כדי ליישם אותן, תוך כדי מודעות לאחריות המוטלת עליהם במסגרת החברתית. כחלק ממגמה זו, תפקיד מנהל האחריות התאגידית הופך להיות משמעותי יותר ויותר. אולם בפועל, על כל המנהלים.ות בארגון להכיר את הכלים העיקריים בתחום וליישמם במסגרת עיסוקיהם השוטפים.

הדגש שהצבנו לפנינו בקורס זה הוא להקנות לתלמידים שעתידים להשתלב בשוק העבודה, כלים עיוניים ופרקטיקה מעשית שתשפר את יכולתכם להכיר ולהבין את עולם האחריות התאגידית ואת הכלים המעשיים, ולפעול בו בכדי ליישם את התיאוריות העדכניות ביותר במסגרת הפעילות העסקית.

בקורס נכיר את התיאוריות השונות: מההיבטים האתיים, דרך גישות אסטרטגיות, כגון מודל בעלי זיקה, שאלות של קיימות וערך משותף, ואף נבחן את הכדאיות הכלכליות של הפעילות הייחודית הזו. מטרת הקורס להקנות כלים לקבלת החלטות ניהולית אסטרטגית בתחום האחריות התאגידית.

ממשובי הסטודנטים:

קורס מעניין מאוד בנושא מרתק, רלוונטי וחשוב. החומר מועבר בצורה מעניינת ומסקרנת, עם שיח פורה. קורס אקטואלי, שנתן תאבון להתעמק בנושא.
למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

עובדים, מעסיקים ומה שביניהם:סוגיות עכשוויות בארגון וניהול העבודה‏ (13053)

 
מטרות הקורס העמקת הידע של הסטודנטים בתחום היחסים החברתיים-כלכליים במקום העבודה ובשוק העבודה  במגוון רחב של סוגיות עכשוויות באמצעות חשיפה להתפתחויות התיאורטיות המרכזיות בחקר התחום.
ניתוח יחסי העבודה במקום העבודה ובשוק העבודה משלוש גישות תיאורטיות המקובלות בתחום מחקר זה: היוניטרית, הפלורליסטית והביקורתית.
הקניית כלים לקבלת החלטות ניהוליות בתחום ניהול העבודה בארגון. 

ממשובי הסטודנטים:
קורס מעניין ומעשיר, שתרם להבנת היחסים בין עובדים למעסיקים. קורס מעשיר ביותר, שנותן תובנות רבות. הקורס מועבר במקצועיות והחומר מוסבר בצורה ברורה ומעניינת מאוד. 
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

רגשות בארגונים (13902)

הקורס עוסק באחד מהנושאים הנחקרים ביותר בעשורים האחרונים, באמצעות סקירת פרדיגמות המחקר המובילות בתחום ההתנהגות הארגונית. מטרת הקורס לנתח ולהעמיק בשלוש הפרספקטיבות התיאורטיות לחקר רגשות בארגונים: פסיכולוגית, סוציולוגית ביקורתית, וארגונית ניהולית וליישם את שלוש נקודות המבט התיאורטיות הלכה למעשה בארגונים.
 
ממשובי הסטודנטים:
קורס פרקטי וממוקד; קורס מעניין ורלוונטי מאוד; הקורס מועבר בצורה חווייתית שונה ומהנה.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי (13039)

הקורס דן בהערכת תפקוד העובדים בארגון על כל היבטיו – מטרותיה והאתגרים הטמונים בה. הקורס מציג דילמות הכרוכות בהערכת עובדים ומקנה ידע תיאורטי בנושא הערכת תפקוד בארגון. בקורס נדונים תהליכי הערכה החל משלב קביעת המטרות, ועוסק בהתאמה בין אופן ושיטות ההערכה למצב בשטח. 
 
ממשובי הסטודנטים:
כלים יישומיים חשובים; דוגמאות מהשטח; מפגשים משתפים ומעניינים.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

משפט העבודה (13011)

הקורס מקיף ומנתח את דיני העבודה בעידן שנות האלפיים מנקודת הראות של המשפט הישראלי, המשפט המשווה והמשפט הבינלאומי. הקורס מקיף את מכלול פניה של מערכת יחסי העבודה ומקנה ידע לגבי מערכת יחסי העבודה האינדיבידואלית מכוחה מוסדרים יחסי העובד והמעביד. זאת בד בבד עם הקניית ידע לגבי מערכת יחסי העבודה הקיבוצית מכוחה מוסדרת מערכת היחסים שבין ארגוני העובדים וארגוני המעבידים. הקורס מעמת את הלומדים עם ההשלכות שיש כיום לכלכלה המודרנית, לגלובליזציה ולשינויים המבניים במשק על זכויות העובדים וארגוניהם.

ממשובי הסטודנטים:
קורס מעניין; קורס שימושי לחיים ולעבודה

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

סמינר ההתמחות - התנהגות אנשים בארגון: מניעים ודרכי השפעה (13903)

מטרת הסמינר להעניק לסטודנטים הבנה מעמיקה לגבי האופן שבו מאפיינים אישיים – תכונות אישיות, ערכים אישיים, כמדות ומוטיבציה לעבודה – עשויים להוות מניעים להתנהגות ולהשפיע על התפקוד של העובדים בארגון. בנוסף הסמינר תורם להבנה כיצד ובאיזו מידה מנהלים יכולים להשפיע על הקשר שבין המאפיינים האישיים של עובדיהם לבין התנהגותם ותפקודם בעבודה. בסמינר עוסק בהשפעה של שלושה מניעים מרכזיים על התנהגות אנשים בארגון: אישיות וערכים אישיים של עובדים, עמדות כלפי התפקיד והארגון ומוטיבציה בעבודה.

ממשובי הסטודנטים:
סמינר מעניין; הנחייה מקצועית

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד