שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: פיסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: פיסיקה, כימיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: פיסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: פיסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, ג2025, א2026, ב2026, ג2026

 נושא: פיסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: פיסיקה