שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: פיסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: פיסיקה, כימיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: פיסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: פיסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: פיסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: פיסיקה