סגל אקדמי בכיר

ראש תחום תקשורת

טלפון
09-7781742
דוא"ל
eranfi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
10
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781147
דוא"ל
anatbd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
20
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11311 סמינר מחלקתי בינתחומי (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780710
דוא"ל
noamgal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
050
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781725
דוא"ל
dorlial@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, סוציולוגיה, תקשורת

טלפון
02-6773321
דוא"ל
inesga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10612 תקשורת בישראל
10748 שיטות מחקר איכותניות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 02-6773321 פתח תקוה - מכללת פתח תקוה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781717
דוא"ל
yuligo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10763 סדנה ביחסי ציבור
10849 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781732
דוא"ל
odedja@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
051
פקס
09-7780660
שעות קבלה
9:00-10:00 א
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10987 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781548
דוא"ל
avnerho@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
178-
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי
10848 עיתונאות בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, תעודת הוראה בתקשורת, תקשורת

טלפון
09-7780675
דוא"ל
simonawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות
10991 דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום
14201 אמנותיות, טעם והיבדלות: בעקבות בורדייה
14216 תרבויות רשת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781351
דוא"ל
netazi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
22
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10532 תקשורת כתרבות
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781725
דוא"ל
aryehm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10749 סדנת רדיו
10890 רדיו: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת

טלפון
09-7781730
דוא"ל
alizako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773334
דוא"ל
oranitkl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10716 תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781675
דוא"ל
itaykt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10746 סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773315
דוא"ל
sigalra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
שעות קבלה
ה 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10408 מבוא ללימודי תקשורת
10712 קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש
10838 מבוא למדיה חדשים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781706
דוא"ל
itaysn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10758 שיח התקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש תחום תקשורת

טלפון
09-7781742
דוא"ל
eranfi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
10
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781147
דוא"ל
anatbd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
20
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11311 סמינר מחלקתי בינתחומי (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780710
דוא"ל
noamgal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
050
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781725
דוא"ל
dorlial@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, סוציולוגיה, תקשורת

טלפון
02-6773321
דוא"ל
inesga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10612 תקשורת בישראל
10748 שיטות מחקר איכותניות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 02-6773321 פתח תקוה - מכללת פתח תקוה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781717
דוא"ל
yuligo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10763 סדנה ביחסי ציבור
10849 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781732
דוא"ל
odedja@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
051
פקס
09-7780660
שעות קבלה
9:00-10:00 א
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10987 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781548
דוא"ל
avnerho@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
178-
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי
10848 עיתונאות בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, תעודת הוראה בתקשורת, תקשורת

טלפון
09-7780675
דוא"ל
simonawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות
10991 דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום
14201 אמנותיות, טעם והיבדלות: בעקבות בורדייה
14216 תרבויות רשת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781351
דוא"ל
netazi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
22
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10532 תקשורת כתרבות
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781725
דוא"ל
aryehm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10749 סדנת רדיו
10890 רדיו: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת

טלפון
09-7781730
דוא"ל
alizako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773334
דוא"ל
oranitkl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10716 תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781675
דוא"ל
itaykt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10746 סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773315
דוא"ל
sigalra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
שעות קבלה
ה 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10408 מבוא ללימודי תקשורת
10712 קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש
10838 מבוא למדיה חדשים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781706
דוא"ל
itaysn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10758 שיח התקשורת
ייעוץ
מידע מורחב