שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: פסיכולוגיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: פסיכולוגיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס שנתי