שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021, א2022

 נושא: פסיכולוגיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: פסיכולוגיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס שנתי