שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: פסיכולוגיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: פסיכולוגיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: חינוך, פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2025

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס שנתי

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: פסיכולוגיה, חינוך