סגל

סגל אקדמי בכיר

ראש מחלקה אקדמית

ראש תחום - תואר ראשון פסיכולוגיה

טלפון
09-7781468
דוא"ל
nuritgro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
336
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון חינוך

טלפון
09-7781472
דוא"ל
talihe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
315
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חינוך ימי א , 15:00-13:00 09-7781472 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

חינוך

חבר סגל בתכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7783314
דוא"ל
izhakb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
346
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך ימי ד , 15:00-13:00 097783314 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781316
דוא"ל
idoli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
352
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ד , 16:00-14:00 09-7781316 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781471
דוא"ל
yorames@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
314
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ה , 17:00-16:00 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781469
דוא"ל
ronitbo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
317
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781325
דוא"ל
inabl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
324
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי א , 21:00-20:00 054-6482762 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781954
דוא"ל
galby@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
326
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר בחינוך ימי ה , 11:00-09:00 09-7781954 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חינוך ימי ה , 11:00-09:00 09-7781954 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7781473
דוא"ל
saragu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
324
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781470
דוא"ל
eranch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ה , 16:30-15:30 09-7781470 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781342
דוא"ל
avnerca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
316
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדידה והערכה בית ספרית ימי ה , 13:00-11:00 09-7781342 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781714
דוא"ל
talmak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
318
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10983 סמינר מחקר למצטיינים- קשב וקוגניציה
ייעוץ
מידע מורחב

פסיכולוגיה

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781425
דוא"ל
ravitnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 14:30-13:30 09-7781425 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yaelsi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
338
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781473
דוא"ל
adiam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
320
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר בחינוך ימי ב , 13:30-12:30 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית ימי ב , 13:30-12:30 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה (בבן גוריון ובירושלים) ימי ב , 13:30-12:30 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781445
דוא"ל
gititka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
322
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 09:30 - 11:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14323 שפה וזיקנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 12:30-11:30 09-7781445 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

פסיכולוגיה

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781467
דוא"ל
soniaro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
342
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781465
דוא"ל
ruthbm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
323
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
דוא"ל
shirinu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
311
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 13:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14003 תאוריות למידה והוראה
14021 מדידה בחינוך: מושגי יסוד
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך ימי ב , 15:30-13:30 09-7781208 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

מרכזת הוראה ניהול, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
rotemap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה
10973 פסיכולוגיה של משא ומתן
14305 קוגניציה חברתית
14307 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 2
14309 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 4
14310 סמינר מחקר א
14311 סמינר מחקר ב
14322 קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית
91443 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של השיפוט
91457 סדנה לסמינר אמפירי: שיפוט והערכה
91519 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של מו"מ
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7781297
דוא"ל
oritav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14018 שינוי ארגוני במערכות למידה
14026 סוגיות בניהול בית ספר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781436
דוא"ל
doritol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
337
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10139 סוגיות בחינוך מיוחד
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781438
דוא"ל
avivar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10619 פסיכופתולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 12:00-11:00 09-7781438 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
hanaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
330
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 09:00-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10104 פסיכולוגיה חברתית
10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

חינוך

טלפון
09-7781439
דוא"ל
dvorabe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
311
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10765 פילוסופיה של החינוך
14196 בחינת גמר בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה
14196 בחינת גמר בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה
14197 בחינת גמר בחינוך במגמת מערכות למידה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ב , 13:00-11:00 09-7781439 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ב , 13:30-11:30 09-7781439 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781464
דוא"ל
adibr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
309
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות
91481 סדנה לע"ס: הפרעת קשב והיפראקטיביות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7782229
דוא"ל
galitber@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10318 הכנסת שינויים למערכת החינוך
91476 סדנה לכתיבת ע"ס: מנהיגות ויישומיה בחינוך
91477 סדנה לכתיבת ע"ס: פעילות גומלין בכיתה
91482 סדנה לע"ס: הכנסת שינויים למערכת החינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7781339
דוא"ל
shirago@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
307
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 20:30-22:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14008 פיתוח והפעלה של תכניות לימודים
14011 פסיכולוגיה במרחב דיגיטלי:השלכות חינוכיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781352
דוא"ל
yardeng@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
341
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10905 ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים
91480 סדנה לסמינר אמפירי: ליקוי למידה בחשבון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781452
דוא"ל
yaelgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
313
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10125 פסיכולוגיה בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7782147
דוא"ל
nirge@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10966 קוגניציה חזותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781444
דוא"ל
galdad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
335
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10904 שינה והפרעות שינה בילדות
91470 סדנה לסמינר אמפירי: שינה אישיות וחשיבה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781401
דוא"ל
raviddo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
339
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ה , 12:00-11:00 03-6802530 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך, חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7782139
דוא"ל
hadardo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10568 מטפורה בחשיבה החינוכית
14027 טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה
14029 סמינר לתזה א
14029 סמינר לתזה א
14030 סמינר לתזה ב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ה , 14:00-12:00 054-4556699 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781352
דוא"ל
dafnaha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10759 אינטליגנציה רגשית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781440
דוא"ל
galgo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10363 הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות?
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה
10575 הזדהות עם קבוצות
91442 סדנה לסמינר אמפירי: הזדהות עם קבוצות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החברה - כללי

טלפון
09-7781447
דוא"ל
nuritha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
330
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 13:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
ייעוץ
מידע מורחב

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
ayelshp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14303 בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע
14314 הבדלים בין אישיים
14316 תהליכים קבוצתיים: בארגונים בעבודה ובחברה
14317 סמינר תזה א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781056
דוא"ל
lilachyo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10123 קריאה: תאוריה ומעשה
10527 ליקויי למידה
91475 סדנה לכתיבת ע"ס: ליקויי למידה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781352
דוא"ל
osnatc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 12:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10593 ליקויי קריאה
10787 התפתחות שפה תקינה ולקויה:מינקות עד בגרות
91444 סדנה לסמינר אמפירי: ליקויי קריאה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781448
דוא"ל
danakas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
דוא"ל
moshikl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 18:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14024 כלכלת חינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781449
דוא"ל
zvila@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
341
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10269 אישיות: תאוריה ומחקר
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ג , 12:00-11:00 09-7781449 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה ימי ה' , 13:00-12:00 09-7781449 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
itamarlf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
91410 התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781450
דוא"ל
gilili@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781037
דוא"ל
yanivmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א
14302 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7782234
דוא"ל
smadarm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10957 רגולציה - מתאוריה למעשה
10982 רגולציה - סמינר מחקר
14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים
14028 מדיניות חינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7781574
דוא"ל
hagitta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14017 שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781454
דוא"ל
avivno@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10493 פסיכולוגיה התפתחותית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ד , 12:45-11:45 048269220 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781458
דוא"ל
lihise@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
339
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10136 מבוא לפסיכולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ג , 11:15-10:15 09-7781458 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
shoshis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14312 אבחון תעסוקתי ומיון עובדים
14319 התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום
14320 התנסות בשדה - היבטים מעשיים ואתיים
14321 אבחון ארגוני: תאוריה ויישום
14326 דיאגנוסטיקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7780998
דוא"ל
netada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
115
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10969 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החברה - כללי

טלפון
09-7781456
דוא"ל
kelisa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
337
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10285 שיטות מחקר במדעי החברה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי א , 10:00-09:00 09-7781456 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

רכזת טכנולוגיות מחלקתית

טלפון
09-7780762
דוא"ל
karenpr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
325
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14002 עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה
14318 סמינר תזה ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781034
דוא"ל
efratpi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
308
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תעודות הוראה

טלפון
09-7781459
דוא"ל
danafr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ו 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55157 דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה
55158 פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה
55469 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בפסיכולוגיה ימי ד , 18:00-16:00 09-7781459 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781460
דוא"ל
anatpe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה
10807 שונות בחינוך
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חינוך ימי ב , 13:00-11:00 09-7781460 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

יועץ סטטיסטי

טלפון
דוא"ל
shaultz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
02-6788981
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לגאוגרפיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כללי ימי , 054-4659813 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 20:30-19:30 054-4659813 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

יועץ סטטיסטי

טלפון
דוא"ל
eyalra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
307
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781462
דוא"ל
meravre@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
309
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10328 פעילות גומלין בכיתה
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך

טלפון
09-7783367
דוא"ל
omriro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
335
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781455
דוא"ל
zoharru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
340
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית
91455 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכו בין-תרבותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החברה - כללי, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781461
דוא"ל
nehamar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
340
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 16:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10286 רגרסיה וניתוח שונות
10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי א , 15:00-14:00 09-7781461 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, תעודות הוראה

טלפון
09-7781446
דוא"ל
rinatsb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
335
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 13:30 - 15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14005 גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה
14006 חלופות בהערכת הישגים
55476 אוריינות מחקר בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781443
דוא"ל
meytalsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10941 מוח וקוגניציה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781463
דוא"ל
dekelsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
341
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 14:30 - 16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ג , 15:00-14:00 09-7781463 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7781339
דוא"ל
hanysh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
307
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14007 הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה
14020 הפקת תועלת מממצאי הערכה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7782254
דוא"ל
tamaris@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00 - 13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14015 ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע
14016 למידה וחינוך בחברת המידע
14031 מחקר איכותני בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7780998
דוא"ל
asisc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
115
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
דוא"ל
noamsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14022 טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781474
דוא"ל
talma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
319
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780769
דוא"ל
yifat@jisiti.com
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
325
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781466
דוא"ל
rinaro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
321
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781475
דוא"ל
tammish@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
319
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

עוזרת ראש המחלקה לעניינים אדמיניסטרטיביים

טלפון
09-7783357
דוא"ל
noashal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
344
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש מחלקה אקדמית

ראש תחום - תואר ראשון פסיכולוגיה

טלפון
09-7781468
דוא"ל
nuritgro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
336
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון חינוך

טלפון
09-7781472
דוא"ל
talihe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
315
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חינוך ימי א , 15:00-13:00 09-7781472 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

חינוך

חבר סגל בתכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7783314
דוא"ל
izhakb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
346
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך ימי ד , 15:00-13:00 097783314 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781316
דוא"ל
idoli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
352
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ד , 16:00-14:00 09-7781316 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781471
דוא"ל
yorames@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
314
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ה , 17:00-16:00 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781469
דוא"ל
ronitbo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
317
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781325
דוא"ל
inabl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
324
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי א , 21:00-20:00 054-6482762 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781954
דוא"ל
galby@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
326
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר בחינוך ימי ה , 11:00-09:00 09-7781954 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חינוך ימי ה , 11:00-09:00 09-7781954 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7781473
דוא"ל
saragu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
324
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781470
דוא"ל
eranch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ה , 16:30-15:30 09-7781470 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781342
דוא"ל
avnerca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
316
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדידה והערכה בית ספרית ימי ה , 13:00-11:00 09-7781342 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781714
דוא"ל
talmak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
318
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10983 סמינר מחקר למצטיינים- קשב וקוגניציה
ייעוץ
מידע מורחב

פסיכולוגיה

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781425
דוא"ל
ravitnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 14:30-13:30 09-7781425 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yaelsi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
338
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781473
דוא"ל
adiam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
320
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר בחינוך ימי ב , 13:30-12:30 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית ימי ב , 13:30-12:30 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה (בבן גוריון ובירושלים) ימי ב , 13:30-12:30 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781445
דוא"ל
gititka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
322
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 09:30 - 11:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14323 שפה וזיקנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 12:30-11:30 09-7781445 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

פסיכולוגיה

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781467
דוא"ל
soniaro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
342
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781465
דוא"ל
ruthbm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
323
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
דוא"ל
shirinu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
311
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 13:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14003 תאוריות למידה והוראה
14021 מדידה בחינוך: מושגי יסוד
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך ימי ב , 15:30-13:30 09-7781208 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

מרכזת הוראה ניהול, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
rotemap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה
10973 פסיכולוגיה של משא ומתן
14305 קוגניציה חברתית
14307 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 2
14309 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 4
14310 סמינר מחקר א
14311 סמינר מחקר ב
14322 קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית
91443 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של השיפוט
91457 סדנה לסמינר אמפירי: שיפוט והערכה
91519 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של מו"מ
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7781297
דוא"ל
oritav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14018 שינוי ארגוני במערכות למידה
14026 סוגיות בניהול בית ספר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781436
דוא"ל
doritol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
337
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10139 סוגיות בחינוך מיוחד
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781438
דוא"ל
avivar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10619 פסיכופתולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 12:00-11:00 09-7781438 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
hanaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
330
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 09:00-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10104 פסיכולוגיה חברתית
10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

חינוך

טלפון
09-7781439
דוא"ל
dvorabe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
311
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10765 פילוסופיה של החינוך
14196 בחינת גמר בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה
14196 בחינת גמר בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה
14197 בחינת גמר בחינוך במגמת מערכות למידה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ב , 13:00-11:00 09-7781439 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ב , 13:30-11:30 09-7781439 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781464
דוא"ל
adibr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
309
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות
91481 סדנה לע"ס: הפרעת קשב והיפראקטיביות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7782229
דוא"ל
galitber@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10318 הכנסת שינויים למערכת החינוך
91476 סדנה לכתיבת ע"ס: מנהיגות ויישומיה בחינוך
91477 סדנה לכתיבת ע"ס: פעילות גומלין בכיתה
91482 סדנה לע"ס: הכנסת שינויים למערכת החינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7781339
דוא"ל
shirago@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
307
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 20:30-22:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14008 פיתוח והפעלה של תכניות לימודים
14011 פסיכולוגיה במרחב דיגיטלי:השלכות חינוכיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781352
דוא"ל
yardeng@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
341
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10905 ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים
91480 סדנה לסמינר אמפירי: ליקוי למידה בחשבון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781452
דוא"ל
yaelgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
313
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10125 פסיכולוגיה בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7782147
דוא"ל
nirge@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10966 קוגניציה חזותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781444
דוא"ל
galdad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
335
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10904 שינה והפרעות שינה בילדות
91470 סדנה לסמינר אמפירי: שינה אישיות וחשיבה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781401
דוא"ל
raviddo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
339
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ה , 12:00-11:00 03-6802530 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך, חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7782139
דוא"ל
hadardo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10568 מטפורה בחשיבה החינוכית
14027 טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה
14029 סמינר לתזה א
14029 סמינר לתזה א
14030 סמינר לתזה ב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ה , 14:00-12:00 054-4556699 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781352
דוא"ל
dafnaha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10759 אינטליגנציה רגשית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781440
דוא"ל
galgo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10363 הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות?
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה
10575 הזדהות עם קבוצות
91442 סדנה לסמינר אמפירי: הזדהות עם קבוצות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החברה - כללי

טלפון
09-7781447
דוא"ל
nuritha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
330
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 13:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
ייעוץ
מידע מורחב

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
ayelshp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14303 בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע
14314 הבדלים בין אישיים
14316 תהליכים קבוצתיים: בארגונים בעבודה ובחברה
14317 סמינר תזה א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781056
דוא"ל
lilachyo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10123 קריאה: תאוריה ומעשה
10527 ליקויי למידה
91475 סדנה לכתיבת ע"ס: ליקויי למידה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781352
דוא"ל
osnatc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 12:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10593 ליקויי קריאה
10787 התפתחות שפה תקינה ולקויה:מינקות עד בגרות
91444 סדנה לסמינר אמפירי: ליקויי קריאה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781448
דוא"ל
danakas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
דוא"ל
moshikl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 18:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14024 כלכלת חינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781449
דוא"ל
zvila@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
341
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10269 אישיות: תאוריה ומחקר
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ג , 12:00-11:00 09-7781449 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה ימי ה' , 13:00-12:00 09-7781449 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
itamarlf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
91410 התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781450
דוא"ל
gilili@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781037
דוא"ל
yanivmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א
14302 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7782234
דוא"ל
smadarm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10957