סגל אקדמי בכיר

ראשת המחלקה

ראשת תחום פסיכולוגיה

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781445
דוא"ל
gititka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
317
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10969 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה
14323 שפה וזיקנה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ראש התכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חבר סגל בתכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

חינוך

טלפון
09-7783314
דוא"ל
izhakb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
346
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
33001 סוגיות מתקדמות במחקר- דוקטורט בחינוך
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך ימי ד , 15:00-13:00 097783314 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראשת תחום חינוך

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

טלפון
09-7781472
דוא"ל
talihe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
315
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חינוך ימי א , 15:00-13:00 09-7781472 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תכנית מדעי הקוגניציה

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781470
דוא"ל
eranch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חינוך

טלפון
09-7781436
דוא"ל
doritol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
306
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781954
דוא"ל
ayeletbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
326
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781342
דוא"ל
avnerca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
316
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדידה והערכה בית ספרית ימי ה , 13:00-11:00 09-7781342 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני פסיכולוגיה קוגניטיבית תואר שני

פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781714
דוא"ל
talmak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
342
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10983 סמינר מחקר למצטיינים- קשב וקוגניציה
14408 זיכרון חזותי
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781425
דוא"ל
ravitnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חינוך, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7782077
דוא"ל
doritse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
322
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ראשת התכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך, מדעי הקוגניציה

טלפון
דוא"ל
yaelsi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
338
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781473
דוא"ל
adiam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
320
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781470
דוא"ל
yorames@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781044
דוא"ל
inabl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
314
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781316
דוא"ל
idoli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
352
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ד , 16:00-14:00 09-7781316 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781471
דוא"ל
talmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
340
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר בחינוך ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה (בבן גוריון ובירושלים) ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
halelyb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14413 סוגיות קלאסיות בפסיכולוגיה קוגניטיבית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781473
דוא"ל
saragu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
324
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781468
דוא"ל
nuritgro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
336
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14400 תפיסה חזותית גבוהה: התנהגות ומוח
14412 סוגיות בקשב וזיהוי חזותי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 18:00-17:00 09-7781468 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781401
דוא"ל
raviddo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
304
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14406 על מוח ונפש
14407 היבטים פסיכוביולוגים של לחץ וחרדה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי , 09-7781401 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
אמריטה

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חברת סגל בתכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

חינוך

טלפון
דוא"ל
ronitbo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
317
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
ruthbm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
323
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
ayelshp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14303 בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע
14305 קוגניציה חברתית
14314 הבדלים בין אישיים
14316 תהליכים קבוצתיים: בארגונים בעבודה ובחברה
14317 סמינר תזה א
14318 סמינר תזה ב
14322 קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית
ייעוץ
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781482
דוא"ל
hanaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
330
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10104 פסיכולוגיה חברתית
10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7781208
דוא"ל
shirinu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
311
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 13:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14003 תאוריות למידה והוראה
14021 מדידה בחינוך: מושגי יסוד
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

מרכזת הוראה ניהול, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781437
דוא"ל
rotemap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה
10973 פסיכולוגיה של משא ומתן
14306 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 1
14307 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 2
14308 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 3
14309 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 4
14310 סמינר מחקר א
14311 סמינר מחקר ב
91443 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של השיפוט
91457 סדנה לסמינר אמפירי: שיפוט והערכה
91519 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של מו"מ
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

רכז טכנולוגיות מחלקתי

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781761
דוא"ל
oripa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
241
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית
20252 חולייתנים בארץ ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

יועץ סטטיסטי

טלפון
09-7781918
דוא"ל
shaultz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
02-6788981
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781918 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

יועץ סטטיסטי

טלפון
09-7781042
דוא"ל
eyalra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
307
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7783341
דוא"ל
noyare@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
דוא"ל
oritav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14018 שינוי ארגוני במערכות למידה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781337
דוא"ל
orlyadl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
323
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית
91455 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכו בין-תרבותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781449
דוא"ל
gadion@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
340
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 08:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10269 אישיות: תאוריה ומחקר
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה
10851 התנסות במחקר ובכתיבה מדעית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
דוא"ל
dafnae@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10891 התנסות מעשית בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

טלפון
דוא"ל
inabl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781439
דוא"ל
dvorabe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
311
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10765 פילוסופיה של החינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך, חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7781464
דוא"ל
adibr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
309
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות
14033 סמינר במטה קוגניציה ולמידה
91481 סדנה לע"ס: הפרעת קשב והיפראקטיביות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
דוא"ל
galitber@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10318 הכנסת שינויים למערכת החינוך
91482 סדנה לע"ס: הכנסת שינויים למערכת החינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך, חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
דוא"ל
shirago@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 8:30 -10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10363 הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות?
14008 פיתוח והפעלה של תכניות לימודים
14011 סמינר בפסיכולוגיה במרחב דיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
gioraga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10904 שינה והפרעות שינה בילדות
91470 סדנה לסמינר אמפירי: שינה אישיות וחשיבה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781352
דוא"ל
yardeng@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
341
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10905 ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים
91480 סדנה לסמינר אמפירי: ליקוי למידה בחשבון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781452
דוא"ל
yaelgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
313
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10125 פסיכולוגיה בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7782147
דוא"ל
nirge@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10966 קוגניציה חזותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך, חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה, חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7782139
דוא"ל
hadardo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10568 מטפורה בחשיבה החינוכית
14027 טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה
14029 סמינר לתזה א
14030 סמינר לתזה ב
33000 סמינר דוקטורנטים: טכנולוגיות למידה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ימי ה , 14:00-12:00 054-4556699 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
dafnahadar@gmail.com
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
דוא"ל
erezzav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14026 סוגיות בניהול בית ספר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781438
דוא"ל
alonzi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
337
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 08:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10619 פסיכופתולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7781337
דוא"ל
orizax@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
323
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14024 כלכלת חינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781056
דוא"ל
lilachyo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10123 קריאה: תאוריה ומעשה
10527 ליקויי למידה
91475 סדנה לכתיבת ע"ס: ליקויי למידה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החברה - כללי

טלפון
09-7781456
דוא"ל
karinej@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
337
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10285 שיטות מחקר במדעי החברה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781352
דוא"ל
osnatc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
341
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 12:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10593 ליקויי קריאה
10882 תקשורת, שפה ודיבור
91444 סדנה לסמינר אמפירי: ליקויי קריאה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781448
דוא"ל
danakas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10139 סוגיות בחינוך מיוחד
10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
nehorayc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14327 מבוא לניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
itamarlf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10850 התנסות מעשית בפסיכולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781450
דוא"ל
gilili@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7783319
דוא"ל
smadarm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
337
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים
14028 מדיניות חינוך
14032 אתיקה בחינוך
14034 מדיניות חינוך: סמינר מחקר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החברה - כללי

טלפון
09-7780762
דוא"ל
michaye@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
313
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
hagitta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14017 שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781454
דוא"ל
avivno@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
310
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 9:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10493 פסיכולוגיה התפתחותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
דוא"ל
kerenn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10936 סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781458
דוא"ל
lihise@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
339
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב' 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10136 מבוא לפסיכולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
shoshis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14312 אבחון תעסוקתי ומיון עובדים
14319 התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום
14320 התנסות בשדה - היבטים מעשיים ואתיים
14321 אבחון ארגוני: תאוריה ויישום
14326 דיאגנוסטיקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7780998
דוא"ל
netada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
115
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
09-7781447
דוא"ל
karenpr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
330
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14002 עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה קוגניטיבית תואר שני

טלפון
דוא"ל
iftach.amir@gmail.com
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14409 מבוא לתכנות ניסויים וניתוח נתונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תעודות הוראה

טלפון
09-7781459
דוא"ל
danafr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
347
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ו 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55157 דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה
55158 פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה
55469 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בפסיכולוגיה ימי ד , 18:00-16:00 09-7781459 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך

טלפון
09-7781460
דוא"ל
anatpe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
313
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה
10807 שונות בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781037
דוא"ל
amitayk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א
14302 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
mottikl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14330 פיתוח ארגוני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781462
דוא"ל
meravre@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
309
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10328 פעילות גומלין בכיתה
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך
10575 הזדהות עם קבוצות
91476 סדנה לכתיבת ע"ס: מנהיגות ויישומיה בחינוך
91477 סדנה לכתיבת ע"ס: פעילות גומלין בכיתה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
meravr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14329 טיפול וייעוץ תעסוקתי
14332 פסיכופתולוגיה בעולם העבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך

טלפון
09-7783367
דוא"ל
omriro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
335
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10485 סוציולוגיה של החינוך
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חינוך ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מדעי החברה - כללי, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
09-7781455
דוא"ל
zoharru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
340
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14009 מחקר כמותי בחינוך
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החברה - כללי, פסיכולוגיה

טלפון
09-7781461
דוא"ל
nehamar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
340
פקס
09-7780632
שעות קבלה
א 16:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10286 רגרסיה וניתוח שונות
10286 רגרסיה וניתוח שונות
10759 אינטליגנציה רגשית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני, תעודות הוראה

טלפון
09-7781446
דוא"ל
rinatsb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
335
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14005 גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה
14006 חלופות בהערכת הישגים
55476 אוריינות מחקר בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781443
דוא"ל
meytalsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10941 מוח וקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית תואר שני

טלפון
09-7781463
דוא"ל
dekelsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
341
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 14:30 - 16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית
14411 היבטים ישומיים של פסיכולוגיה קוגניטיבית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
דוא"ל
hanysh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14007 הערכה בסביבה דיגיטלית- תאוריה ומעשה
14020 הפקת תועלת מממצאי הערכה לקידום הלמידה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

טלפון
דוא"ל
tamaris@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 12:00 - 13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14015 ממידע לידע:הבניית ידע בסביבות טכנולוגיות
14016 למידה וחינוך בחברת המידע
14031 מחקר איכותני בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך

טלפון
09-7781037
דוא"ל
yoavs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11315 הרצף האוטיסטי (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

טלפון
דוא"ל
noamsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14022 טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780998
דוא"ל
asisc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
115
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ג 13:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10914 סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום
14304 קוגניציה ואיום
14401 סמינר מחקר בפסיכולוגיה קוגניטיבית
14402 קולוקוויום בפסיכולוגיה קוגניטיבית 1
14403 קולוקוויום בפסיכולוגיה קוגניטיבית 2
14404 קולוקוויום בפסיכולוגיה קוגניטיבית 3
14405 קולוקוויום בפסיכולוגיה קוגניטיבית 4
14410 סמינר מחקר בפסיכולוגיה קוגניטיבית ב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תואר שני פסיכולוגיה קוגניטיבית ימי , 09-7780998 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה

טלפון
09-7781440
דוא"ל
galgo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 08:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
91442 סדנה לסמינר אמפירי: הזדהות עם קבוצות
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

מרכזת תכנית - תואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

טלפון
09-778 1474
09-7781475
09-7781466
דוא"ל
sagitzil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
311
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

עוזרת ראש המחלקה לעניינים אדמיניסטרטיביים

טלפון
09-778 1474
09-7781475
09-7781466
דוא"ל
noashal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
344
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-778 1474
09-7781475
09-7781466
דוא"ל
elinorm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-778 1474
09-7781475
09-7781466
דוא"ל
talma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
319
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-778 1474
09-7781475
09-7781466
דוא"ל
sefip@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
319
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-778 1474
09-7781475
09-7781466
דוא"ל
rinaro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
321
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-778 1474
09-7781475
09-7781466
דוא"ל
tammish@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
319
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת המחלקה

ראשת תחום פסיכולוגיה

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781445
דוא"ל
gititka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
317
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10969 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה
14323 שפה וזיקנה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ראש התכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חבר סגל בתכנית לתואר שני מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תואר שני

חינוך

טלפון
09-7783314
דוא"ל
izhakb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
346
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
33001 סוגיות מתקדמות במחקר- דוקטורט בחינוך
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך ימי ד , 15:00-13:00 097783314 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראשת תחום חינוך

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

טלפון
09-7781472
דוא"ל
talihe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
315
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חינוך ימי א , 15:00-13:00 09-7781472 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תכנית מדעי הקוגניציה

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781470
דוא"ל
eranch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חינוך

טלפון
09-7781436
דוא"ל
doritol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
306
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך

טלפון
09-7781954
דוא"ל
ayeletbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
326
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781342
דוא"ל
avnerca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
316
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדידה והערכה בית ספרית ימי ה , 13:00-11:00 09-7781342 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני פסיכולוגיה קוגניטיבית תואר שני

פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781714
דוא"ל
talmak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
342
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10983 סמינר מחקר למצטיינים- קשב וקוגניציה
14408 זיכרון חזותי
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781425
דוא"ל
ravitnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חינוך, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7782077
דוא"ל
doritse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
322
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ראשת התכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני

חינוך, מדעי הקוגניציה

טלפון
דוא"ל
yaelsi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
338
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

פסיכולוגיה

טלפון
09-7781473
דוא"ל
adiam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
320