מזכירות מדעי המחשב

נינט חלפון

עוזרת ראש המחלקה לעניינים מינהליים

 cs@openu.ac.il

 09-7781219

 09-7780605

ימים א'-ה' 16:30-08:30

זמירה שהרבני-יגר

רכזת אדמיניסטרטיבית

 cs@openu.ac.il

 09-7781220

 09-7782262

ימים א'-ה' 12:30-08:30

לימור טרגן

מרכזת אקדמית של התכנית

 limorta@openu.ac.il

 09-7781614

 

ימים א'-ה' 15:30-08:30