המחקר הנערך על-ידי אנשי הסגל האקדמי בכימיה, מתבצע בנושאים רבים ומגוונים של תחום זה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

פרופ' איגור רכינוב
המחלקה למדעי הטבע

[email protected]  |  09-7781759

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physical Chemistry

מילות מפתח: Lasers, Nanoparticles, Vacuum, Interface, Molecular beams, Molecular dynamics, Chemical kinetics, Surfaces, Flames

פרופ' יצחק דותן
המחלקה למדעי הטבע

[email protected]  |  09-7781128

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physical Chemistry

מילות מפתח: קינטיקה, ריאקציות יון-מולקולה, רקומבינציית יון-אלקטרון, דינמיקה מולקולרית, תלות קבועי מהירות בטמפרטורה ובאנרגיה, ספקטרוסקופיית יונים

פרופ' ענבל טובי-ערד
המחלקה למדעי הטבע

[email protected]  |  09-7781773

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Theoretical Chemistry , Science education

מילות מפתח: Symmetry, Continuous symmetry measures, Chirality, Molecular reactivity, Molecular modeling, Reaction paths

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Chemistry

מילות מפתח: כימיה סופרמולקולרית, כימיה של אורח-מארח, אינטראקציות לא קלוונטיות, במבוסורילים וקיוקורביטורילים, דינמיקה במערכות מאקרומולקולות, רוטאקסנים וקנאנים