המחקר הנערך על-ידי אנשי הסגל האקדמי בכימיה, מתבצע בנושאים רבים ומגוונים של תחום זה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

פרופ' איגור רכינוב
המחלקה למדעי הטבע

igorra@openu.ac.il  |  09-7781759

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physical Chemistry

מילות מפתח: Lasers, Nanoparticles, Vacuum, Interface, Molecular beams, Molecular dynamics, Chemical kinetics, Surfaces, Flames

פרופ' יצחק דותן
המחלקה למדעי הטבע

idotan@openu.ac.il  |  09-7781128

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physical Chemistry

מילות מפתח: קינטיקה, ריאקציות יון-מולקולה, רקומבינציית יון-אלקטרון, דינמיקה מולקולרית, תלות קבועי מהירות בטמפרטורה ובאנרגיה, ספקטרוסקופיית יונים

פרופ' ענבל טובי-ערד
המחלקה למדעי הטבע

inbaltu@openu.ac.il  |  09-7781773

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Theoretical Chemistry , Science education

מילות מפתח: Symmetry, Continuous symmetry measures, Chirality, Molecular reactivity, Molecular modeling, Reaction paths

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Chemistry

מילות מפתח: כימיה סופרמולקולרית, כימיה של אורח-מארח, אינטראקציות לא קלוונטיות, במבוסורילים וקיוקורביטורילים, דינמיקה במערכות מאקרומולקולות, רוטאקסנים וקנאנים