שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: לימודי תרבות, תולדות האמנות, מוסיקה, ספרות, קולנוע

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: קולנוע, היסטוריה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: קולנוע, תקשורת

 קורס מרחיב דעת