שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: ספרות, לימודי תרבות, קולנוע, תולדות האמנות, מוסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, ג2025, א2026, ב2026, ג2026

 נושא: היסטוריה, קולנוע

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: קולנוע, היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: קולנוע

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: קולנוע, תקשורת

 קורס מרחיב דעת