שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: לימודי תרבות, תולדות האמנות, מוסיקה, ספרות, קולנוע

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: קולנוע, היסטוריה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: קולנוע, תקשורת

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: קולנוע

 קורס מרחיב דעת