שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025

 נושא: לימודי תרבות, תולדות האמנות, מוסיקה, ספרות, קולנוע

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: קולנוע, היסטוריה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: קולנוע, היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: קולנוע, תקשורת

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: קולנוע

 קורס מרחיב דעת

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד