סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7781759
דוא"ל
igorra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
266
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ב , 18:30-16:30 09-7781759 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781128
דוא"ל
idotan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
255
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781773
דוא"ל
inbaltu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
246
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ד , 18:00-16:00 09-7781773 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
oferre@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה כימיה, מדעי החיים

טלפון
09-7781751
דוא"ל
iditba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
247
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20121 אשנב למדעי החיים
20204 ביוכימיה א
20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים
20485 ביוכימיה א לכימאים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי ג , 20:00-16:00 09-7781751 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
דוא"ל
idogil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20497 פרקים בכימיה פיסיקלית
20522 תורת הקוואנטים א
20523 תורת הקוואנטים ב: קשר כימי
20912 לייזרים: עקרונות ושימושים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781782
דוא"ל
nivale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781782 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
09-7781596
דוא"ל
pavelle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
253
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20289 מעבדה בכימיה פיסיקלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
דוא"ל
shaulmi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20911 שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית
20917 מבט על ננו-חומרים
20935 מבוא לפני שטח
20958 מבט על ננו חומרים (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781782
דוא"ל
elisaiv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20456 כימיה אורגנית
20915 כימיה אורגנית מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
09-7781782
דוא"ל
emade@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20282 כימיה אורגנית לביולוגים
20439 מעבדה בכימיה אורגנית
20925 נושאים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכות מעבר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
02-6773327
דוא"ל
dinayo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20116 עולם הכימיה
20334 סימטריה וכירליות
20404 כימיה אי-אורגנית
20463 מעבדה בכימיה אי-אורגנית
20555 יסודות בכימיה של המצב המוצק
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781781
דוא"ל
dorotac@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20234 מעבדה בכימיה כללית
20437 כימיה כללית
20470 כימיה כללית א
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסה כימית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר לכימיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כימיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כימיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781752
דוא"ל
tamarsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
253
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 10:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20340 אנליזה של ניסויים
20480 כימיה כללית ב
20490 כימיה כללית ב לביולוגים
20553 נושאים בכימיה אטמוספרית
20557 דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים
20910 נושאים בכימיה חישובית
20932 סדנה בהדמיה מולקולרית
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7781759
דוא"ל
igorra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
266
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ב , 18:30-16:30 09-7781759 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781128
דוא"ל
idotan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
255
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781773
דוא"ל
inbaltu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
246
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ד , 18:00-16:00 09-7781773 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
oferre@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה כימיה, מדעי החיים

טלפון
09-7781751
דוא"ל
iditba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
247
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20121 אשנב למדעי החיים
20204 ביוכימיה א
20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים
20485 ביוכימיה א לכימאים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי ג , 20:00-16:00 09-7781751 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
דוא"ל
idogil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20497 פרקים בכימיה פיסיקלית
20522 תורת הקוואנטים א
20523 תורת הקוואנטים ב: קשר כימי
20912 לייזרים: עקרונות ושימושים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781782
דוא"ל
nivale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781782 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
09-7781596
דוא"ל
pavelle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
253
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20289 מעבדה בכימיה פיסיקלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
דוא"ל
shaulmi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20911 שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית
20917 מבט על ננו-חומרים
20935 מבוא לפני שטח
20958 מבט על ננו חומרים (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781782
דוא"ל
elisaiv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20456 כימיה אורגנית
20915 כימיה אורגנית מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
09-7781782
דוא"ל
emade@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20282 כימיה אורגנית לביולוגים
20439 מעבדה בכימיה אורגנית
20925 נושאים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכות מעבר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
02-6773327
דוא"ל
dinayo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20116 עולם הכימיה
20334 סימטריה וכירליות
20404 כימיה אי-אורגנית
20463 מעבדה בכימיה אי-אורגנית
20555 יסודות בכימיה של המצב המוצק
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781781
דוא"ל
dorotac@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20234 מעבדה בכימיה כללית
20437 כימיה כללית
20470 כימיה כללית א
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסה כימית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר לכימיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כימיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כימיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781752
דוא"ל
tamarsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
253
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 10:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20340 אנליזה של ניסויים
20480 כימיה כללית ב
20490 כימיה כללית ב לביולוגים
20553 נושאים בכימיה אטמוספרית
20557 דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים
20910 נושאים בכימיה חישובית
20932 סדנה בהדמיה מולקולרית
ייעוץ
מידע מורחב