החטיבה מורכבת ממקבץ של קורסים בתחום המשפט הציבורי, ותקנה למסיימים תשתית ידע רחבה, תאורטית ומעשית, על מערכת המשפט בכלל, ועל מערכת המשפט הציבורי בישראל בפרט. לראשונה, באוניברסיטה הפתוחה, מאפשרת החטיבה למשפט ציבורי להתנסות בלימודי משפט ציבורי, בקורסים התואמים את רמת הלימודים בפקולטות למשפטים.
פתח הכל