החטיבה מורכבת ממקבץ של קורסים בתחום המשפט הציבורי, ותקנה למסיימים תשתית ידע רחבה, תאורטית ומעשית, על מערכת המשפט בכלל, ועל מערכת המשפט הציבורי בישראל בפרט. לראשונה, באוניברסיטה הפתוחה, מאפשרת החטיבה למשפט ציבורי להתנסות בלימודי משפט ציבורי, בקורסים התואמים את רמת הלימודים בפקולטות למשפטים.

רקע

לראשונה באוניברסיטה הפתוחה, מאפשרת החטיבה למשפט ציבורי להתנסות בלימודי משפט ציבורי ובקורסים מרתקים החושפים את התלמיד לעולם המושגים והידע המשפטי. החטיבה מורכבת ממקבץ  קורסים בתחום המשפט הציבורי, ומקנה למסיימים תשתית ידע רחבה, תאורטית ומעשית, על מערכת המשפט בכלל, ועל מערכת המשפט הציבורי בישראל בפרט.

המשפט הציבורי, מהווה את אחד משני ענפיו העיקריים של המשפט, לצד המשפט הפרטי. תכליתו, הסדרת היחסים בין הפרט לבין המדינה. בענף זה כלולים המשפט החוקתי, המשפטי, המנהלי ומקצועות משפטיים נוספים- בהם הדגש העיקרי הוא על יחסי האזרח והרשות, והיחסים בין הרשויות.

הלימודים מקנים ידע פרקטי באשר לדינים ולנורמות החלים על רשויות השלטון, ועל היחסים בין הרשויות ובינן לבין האזרחים. בהוראת החטיבה ניתן דגש מיוחד על הקניית כלים מעשיים לניתוח סוגיות משפטיות והבנת אירועים משפטיים שעל סדר היום הציבורי,  שהינם בעלי חשיבות רבה לכל אחד ואחד כאזרח במדינה.

הלימודים מאפשרים פיתוח כלים לחשיבה תאורטית וביקורתית, לצד יכולת התנסחות משפטית. 

מה בחטיבה?

הקורס "המשפט החוקתי של ישראל", עוסק בתחומים מרכזיים להתנהלות המדינה, סמכויות הכנסת והממשלה, הפרדת הרשויות ועקרון שלטון החוק. מושם דגש על ניתוח מעמדם של חוקי היסוד ועקרונות היסוד של השיטה המשפטית. נדונה בהרחבה סוגיית הביקורת השיפוטית, דרכי פעולתה והלגיטימיות שלה. הקורס דן בסוגיות רבות המעוררות מחלוקת בזירה הציבורית, כגון: יחסי דת ומדינה, מדיניות ההגירה וחוק השבות, הגנה על זכויות אדם וזכויות מיעוטים.

הקורס "המשפט המנהלי של ישראל" עוסק בכללים ובעקרונות המשפטיים המסדירים את פעולותיהן של רשויות המינהל הציבורי השונות. באמצעותו ניתן להכיר מקרוב את דרכי פעולתה של המדינה המינהלית המודרנית, וכן את הגבולות להתערבותה בחיי הפרט. הקורס מאפשר ללמוד לא רק את העקרונות המשפטיים החלים על הפעולות של רשויות השלטון, אלא גם את דרכי הביקורת על פעולותיהן, לרבות המצבים שבהם בתי המשפט מתערבים בהחלטותיהן.

** למסיימי החטיבה העומדים בתנאי הקבלה, פתוח גם אפיק מעבר לפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. האפיק מאפשר קבלה ללימודי תואר ראשון במשפטים, תוך הכרה בקורסים שנלמדו במסגרת החטיבה.