הניהול הפיננסי הוא בליבת הניהול של כל ארגון. ידע במימון וניהול פיננסי חיוני למנהלים בכל המגזרים הן בדרגים בכירים והן בדרגי הביניים, כדי לקבל החלטות שיאפשרו להשיג את מטרות הארגון: בחינת כדאיות השקעות ופרויקטים חדשים, ניהול תקציב ותעדוף משאבים, אפשרויות גיוס הון למימון פעילויות, פעילות כספית בינלאומית, דיווח כספי למשקיעים, אחריות תאגידית ואחריות חברתית, ועוד. ההתמחות במימון וניהול פיננסי מקנה ידע וכלים לבחירת אמצעי המימון המתאימים לפעילויות ולהשקעות, ולניהול אפקטיבי של המשאבים הכספיים של הארגון.

לשם סיום התמחות יש ללמוד שלושה מקורסי ההתמחות בהתאם לדרישותיה ואת הסמינר של ההתמחות.
אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת המוסמך.

 

קורסי ההתמחות

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (13008) – קורס חובה בהתמחות

הקורס מקנה כלים לניתוח דוחות כספיים של פירמות עסקיות והערכת שווי של חברה עסקית לשם הבנת מצבה הפיננסי של הפירמה. בקורס נלמד כיצד לבצע ניתוח לסביבה העסקית של חברה ובאיזה אופן לבצע ניתוח פיננסי על פי ניתוח דוחות, מכמות יחסים ומדדים נוספים וזאת לשם הערכת שוויה.
 
ממשובי הסטודנטים:
הקורס מעשיר את הידע; מעניין ונותן נקודת מבט חדשה על הדוחות; מטלות הקורס מספקות תרגול ממשי של החומר לצד רלוונטיות.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות (13048)

 
מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לתחום של יזמות חברתית והשקעות אימפקט באמצעות היכרות מקרוב עם תחום השקעות האימפקט, מפגש עם יזמים ומשקיעים העוסקים בתחום, הכרת המחקר האקדמי העוסק בהשקעות חברתיות ובהשקעות אימפקט, והתנסות מעשית בדילמות הניהוליות הכרוכות בקבלת החלטות על השקעות אימפקט ועל מיזמים חברתיים. הקורס משלב אלמנטים מעשיים ויישומיים עם מאמרים אקדמיים, במטרה לחשוף את הסטודנטים להשקעות אימפקט תוך חשיבה ביקורתית.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

השבחת ערך חברות (13041)

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לפוטנציאל של השבחה תפעולית ולהעמיק את ההבנה בנושאי תמחיר, תפעול והשילוב ביניהם.
הקורס עוסק בחשיבות שבהתאמת שיטת התמחיר לסוג העסק ועל כלים חשובים לניהול עסק: גישת "ניהול ממוקד", מדדי ביצוע גלובליים, מודל נקודת איזון, תרומה מפצה, מנוף תפעולי, מרכזי רווח ומחירי העברה. הקורס מקנה כלים לתמיכה בקבלת החלטות ניהוליות בנושאים: המחרה, בחירת תמהיל מוצרים או שירותים, הוצאת עבודות לקבלנות משנה, השתתפות במכרזים, השקעות ועוד.
 
ממשובי הסטודנטים:
הקורס מעניין ומקצועי; מפגשים משתפים ומעשירים; הדוגמאות עשירות ומרתקות
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

מימון עסקי רב לאומי (13035)

הקורס נועד להקנות ידע וכלי ניתוח לניהול זרמי מזומנים החוצים גבולות מדיניים. הקורס עוסק בניהול פיננסי בעידן הגלובלי ובהבנת הסביבה הפיננסית הבין לאומית בה פועלים חברות ומשקיעים. במיוחד, מתמקד הקורס בהשלכות ובהשפעות של שווקים פיננסיים גלובליים על חברות מקומיות ורב לאומיות. הקורס משלב דיון בנושאים אקטואליים עם תיאוריות קלאסיות במימון בינלאומי הקשורות לשערי חליפין, שוקי הון בינלאומיים ואסטרטגיות הגנה מפני סיכוני מטבע.
 
ממשובי הסטודנטים:
קורס מעשיר בתחום מעניין; מקנה ידע רלוונטי למקומות עבודה; קורס אקטואלי.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד