הניהול הפיננסי הוא בליבת הניהול של כל ארגון. ידע במימון וניהול פיננסי חיוני למנהלים בכל המגזרים הן בדרגים בכירים והן בדרגי הביניים, כדי לקבל החלטות שיאפשרו להשיג את מטרות הארגון: בחינת כדאיות השקעות ופרויקטים חדשים, ניהול תקציב ותעדוף משאבים, אפשרויות גיוס הון למימון פעילויות, פעילות כספית בינלאומית, דיווח כספי למשקיעים, אחריות תאגידית ואחריות חברתית, ועוד. ההתמחות במימון וניהול פיננסי מקנה ידע וכלים לבחירת אמצעי המימון המתאימים לפעילויות ולהשקעות, ולניהול אפקטיבי של המשאבים הכספיים של הארגון.

לשם סיום התמחות יש ללמוד שלושה מקורסי ההתמחות בהתאם לדרישותיה ואת הסמינר של ההתמחות.

לשם השלמת יתרת נקודות הזכות לתואר ניתן לבחור קורסים נוספים מהתמחות זו, קורסים משתי ההתמחויות האחרות או קורסי בחירה כלליים כולל הסדנאות הפרקטיות בשיתוף עם בית הספר תפנית.


אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת המוסמך.

 

קורסי ההתמחות

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (13008) – קורס חובה בהתמחות

הקורס מקנה כלים לניתוח דוחות כספיים של פירמות עסקיות והערכת שווי של חברה עסקית לשם הבנת מצבה הפיננסי של הפירמה. בקורס נלמד כיצד לבצע ניתוח לסביבה העסקית של חברה ובאיזה אופן לבצע ניתוח פיננסי על פי ניתוח דוחות, מכמות יחסים ומדדים נוספים וזאת לשם הערכת שוויה.
 
ממשובי הסטודנטים:
הקורס מעשיר את הידע; מעניין ונותן נקודת מבט חדשה על הדוחות; מטלות הקורס מספקות תרגול ממשי של החומר לצד רלוונטיות.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות (13048)

 
מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לתחום של יזמות חברתית והשקעות אימפקט באמצעות היכרות מקרוב עם תחום השקעות האימפקט, מפגש עם יזמים ומשקיעים העוסקים בתחום, הכרת המחקר האקדמי העוסק בהשקעות חברתיות ובהשקעות אימפקט, והתנסות מעשית בדילמות הניהוליות הכרוכות בקבלת החלטות על השקעות אימפקט ועל מיזמים חברתיים. הקורס משלב אלמנטים מעשיים ויישומיים עם מאמרים אקדמיים, במטרה לחשוף את הסטודנטים להשקעות אימפקט תוך חשיבה ביקורתית.

ממשובי הסטודנטים:
שיעורים מעניינים מאוד, ברמה גבוהה, המשלבים דיונים כיתתיים. קורס, ייחודי, המשלב הרצאות אורח מעניינות ורלוונטיות מאוד, שהפכו את השיעורים לאיכותיים וחיברו את חומר הלימוד לתעשייה. קורס מרתק ומעשיר, עם מפגשים מגוונים מאוד. קורס מעשי ו"מחובר למציאות", הנותן השראה לעשייה חברתית. 

 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

השבחת ערך חברות (13041)

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לפוטנציאל של השבחה תפעולית ולהעמיק את ההבנה בנושאי תמחיר, תפעול והשילוב ביניהם.
הקורס עוסק בחשיבות שבהתאמת שיטת התמחיר לסוג העסק ועל כלים חשובים לניהול עסק: גישת "ניהול ממוקד", מדדי ביצוע גלובליים, מודל נקודת איזון, תרומה מפצה, מנוף תפעולי, מרכזי רווח ומחירי העברה. הקורס מקנה כלים לתמיכה בקבלת החלטות ניהוליות בנושאים: המחרה, בחירת תמהיל מוצרים או שירותים, הוצאת עבודות לקבלנות משנה, השתתפות במכרזים, השקעות ועוד.
 
ממשובי הסטודנטים:
הקורס מעניין ומקצועי; מפגשים משתפים ומעשירים; הדוגמאות עשירות ומרתקות
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

מימון עסקי רב לאומי (13035)

הקורס נועד להקנות ידע וכלי ניתוח לניהול זרמי מזומנים החוצים גבולות מדיניים. הקורס עוסק בניהול פיננסי בעידן הגלובלי ובהבנת הסביבה הפיננסית הבין לאומית בה פועלים חברות ומשקיעים. במיוחד, מתמקד הקורס בהשלכות ובהשפעות של שווקים פיננסיים גלובליים על חברות מקומיות ורב לאומיות. הקורס משלב דיון בנושאים אקטואליים עם תיאוריות קלאסיות במימון בינלאומי הקשורות לשערי חליפין, שוקי הון בינלאומיים ואסטרטגיות הגנה מפני סיכוני מטבע.
 
ממשובי הסטודנטים:
קורס מעשיר בתחום מעניין; מקנה ידע רלוונטי למקומות עבודה; קורס אקטואלי.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

המערכת הפיננסית ושוק ההון (13033)

הקורס דן במהותו ומקומו של שוק ההון בכלכלה המודרנית בכלל ובמבנהו, דרכי פעולתו והשפעותיו  של שוק ההון בישראל כולל הרפורמה ופתיחתו לחו"ל. בקורס נלמד על תפקיד שער הריבית בשוק ההון, על מערכת הבנקאות תפקידיה והפיקוח עליה, על מוסדות תיווך פיננסיים שאינם בנקים ולמבנה המוסדי של שוק ההון.

ממשובי הסטודנטים:
חומר לימוד עדכני ומעניין; אחד הקורסים המעניינים ביותר שלמדתי; קורס מרתק ורלוונטי; קורס מאוד אקטואלי ופרקטי; קורס מאוד שימושי לחיי היום יום; עוסק בנושאים הבוערים בתחום שוק ההון.

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה (13036)

הקורס מקנה כלים להבנת הוראות מיסוי ההכנסה והכרת מערכות המיסוי, לאורן של הרפורמות המקיפות שנערכו בדיני המיסים בשנים האחרונות. בקורס נלמדים עקרונות המיסוי ובהם הנושאים מיסוי הכנסה, מקורות הכנסה ורווחי הון ועיקרים במיסוי ובהם סוגיות ברווחי הון, מיסוי תאגידים, מיסוי בינלאומי, עידוד באמצעות מס ותכנון מס.

ממשובי הסטודנטים:
חומר שימושי מאוד לתפקוד בעבודה ולחיי היום יום; חומר הקורס מעניין מאוד; קורס פרקטי ומאתגר; נותן כלים שמנהל אכן זקוק להם.

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

השקעות וניירות ערך (13047)

הקורס  נועד להקנות ידע תיאורטי וכלים פרקטיים בנושאים המרכזיים הרלוונטיים למשתתפים בשוק ההון, בפרט: מבנה השוק, שיטות המסחר, השחקנים המרכזיים, המוצרים הנסחרים ואופן קביעת המחירים. הדיון בנושאים אלו יכלול תיאוריות רלוונטיות, מודלים כמותיים וממצאים אמפיריים של מחקר אקדמי. כמו כן, יינתן דגש על הצגת הקשר בין החומר הנלמד לבין המתרחש בפועל בבורסות מרכזיות, בפרט הבורסה בישראל.

 

סמינר התמחות: חשיבות המידע הפיננסי להצלחה עסקית (13102)

מטרת הסמינר הינה הצגת המאפיינים השונים של המידע הפיננסי ככלי מתקדם וחשוב לניתוח עסקאות וגיוסי הון מוצלחים וכן לזיהוי מוקדם של כשלונות. הסמינר מציג את חשיבות הניתוח וההבנה של המידע הפיננסי והעסקי מנקודת מבטם של צרכני הדוחות הכספיים, לרבות בעלי המניות והמנהלים. הסמינר משרטט מסגרת ומספק כלים לניתוח מעשי של המידע הרלוונטי תוך שימוש בדוחות כספיים ובמידע פיננסי אחר. בנוסף, עוסק הסמינר בהליכי גיוס הון של מיזמים טכנולוגיים, תוך דגש על העיקרון של "להידלל בקצב הנכון".

ממשובי הסטודנטים:
סמינר מעניין ומגוון בתכניו. התכנים הרלוונטיים הועברו במקצועיות רבה. סמינר חשוב עם שיעורים מרתקים. היה דיון פורה ומעניין בכל מפגשי ההנחיה. ההנחיה הייתה ממוקדת והועברה בצורה מעניינת ועניינית.


למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד