הניהול הפיננסי הוא בליבת הניהול של כל ארגון. ידע במימון וניהול פיננסי חיוני למנהלים בכל המגזרים הן בדרגים בכירים והן בדרגי הביניים, כדי לקבל החלטות שיאפשרו להשיג את מטרות הארגון: בחינת כדאיות השקעות ופרויקטים חדשים, ניהול תקציב ותעדוף משאבים, אפשרויות גיוס הון למימון פעילויות, פעילות כספית בינלאומית, דיווח כספי למשקיעים, אחריות תאגידית ואחריות חברתית, ועוד. ההתמחות במימון וניהול פיננסי מקנה ידע וכלים לבחירת אמצעי המימון המתאימים לפעילויות ולהשקעות, ולניהול אפקטיבי של המשאבים הכספיים של הארגון.

לשם סיום התמחות יש ללמוד שלושה מקורסי ההתמחות בהתאם לדרישותיה ואת הסמינר של ההתמחות.
אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת המוסמך.

 

קורסי ההתמחות

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (13008) – קורס חובה בהתמחות

הקורס מקנה כלים לניתוח דוחות כספיים של פירמות עסקיות והערכת שווי של חברה עסקית לשם הבנת מצבה הפיננסי של הפירמה. בקורס נלמד כיצד לבצע ניתוח לסביבה העסקית של חברה ובאיזה אופן לבצע ניתוח פיננסי על פי ניתוח דוחות, מכמות יחסים ומדדים נוספים וזאת לשם הערכת שוויה.
 
ממשובי הסטודנטים:
הקורס מעשיר את הידע; מעניין ונותן נקודת מבט חדשה על הדוחות; מטלות הקורס מספקות תרגול ממשי של החומר לצד רלוונטיות.
 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות (13048)