שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: תאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: ספרות, תאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: ספרות, תאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: ספרות, תאטרון

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: ספרות, תאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת