שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: תיאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: ספרות, תיאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: ספרות, תיאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: ספרות, תיאטרון

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: ספרות, תיאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2025, ג2026

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תיאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת