שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021

 נושא: ספרות, תאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: תאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: ספרות, תאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: ספרות, תאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2021, ג2022

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת