שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: תיאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: ספרות, תיאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025

 נושא: ספרות, תיאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025

 נושא: ספרות, תיאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2024, ג2025

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תיאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת