התחלת לימודי המתמטיקה באוניברסיטה הפתוחה

הדבר תלוי במסלול הלימודים המבוקש וברקע התיכוני.

בתכניות במתמטיקה ובמדעי המחשב קורסים ראשונים אפשריים הם אשנב למתמטיקה, מתמטיקה בדידה, אלגברה לינארית 1 וחשבון אינפיניטסימלי 1. בגלל רמת ההפשטה המתמטית בקורסים אלגברה לינארית 1 וחשבון אינפיניטסימלי 1, מומלץ פחות לבחור בהם כקורסים ראשונים. בנוגע לאשנב למתמטיקה ראו הרחבה בשאלה נפרדת.

ניתן גם לבחור בקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א כקורס ראשון, בתכניות שבהן הוא נלמד.

ההרשמה לקורסים באוניברסיטה הפתוחה אינה דורשת הצגת תעודות על לימודים קודמים. יחד עם זאת, על מנת להתמודד בצורה טובה עם קורסי המתמטיקה נדרש ידע ברמה תיכונית.

לקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1, אלגברה לינארית 1 ומתמטיקה בדידה, הנלמדים במסגרת תכניות לימודים במתמטיקה, ובחלק מן התכניות במדעי המחשב, נדרשת יכולת חשיבה מתמטית ברמה גבוהה. הידע התיכוני הנדרש לקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 ואלגברה לינארית 1 הוא של 5 יח״ל לפחות, בעוד שלמתמטיקה בדידה די בידע של 4 יח״ל. לאלה שיש להם רקע תיכוני חלש יותר מומלץ לפנות לאחד מיועצי המתמטיקה.

לקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א נדרשת יכולת חשיבה מתמטית טובה, וידע תיכוני של 4 יח״ל לפחות.

לקורס אשנב למתמטיקה, המאפשר למי שמעוניינים לבדוק את מידת התאמתם ללימוד קורסי המתמטיקה למתמטיקאים, כמו חשבון אינפיניטסימלי 1, אלגברה לינארית 1 ומתמטיקה בדידה, מומלץ ידע ברמה של 3 יח״ל.

לפני לימוד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א, מומלץ לרענן את הידע בנושאים המפורטים בתיאור הקורס מתמטיקה קדם אקדמית.

לפני לימוד הקורס אלגברה לינארית 1 , מומלץ לרענן את הידע בנושאים טריגונומטריה ואלגברה תיכונית.

בחירת קורסים

הקורס אשנב למתמטיקה נותן מבוא כללי למתמטיקה אוניברסיטאית ולחשיבה מתמטית, ומאפשר התמודדות טובה יותר עם הקורסים המתמטיים הבאים כגון חשבון אינפיניטסימלי 1 ואלגברה לינארית 1. הקורס מתאים גם למתעניינים במתמטיקה באופן כללי ולמי ששוקלים ללמוד לתואר במתמטיקה ומעוניינים לקבל התרשמות כללית על אופי הלימודים. במיוחד מומלץ הקורס לתלמידים צעירים ולמורים למתמטיקה.

שימו לב שקורס זה אינו נכלל במסגרת הבחירה בתארים דו-חוגיים שאינם כוללים חוג במתמטיקה. כמו כן, הקורס אינו מקנה פטורים במוסדות אקדמיים אחרים.