האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה.

 

לוח זמנים אקדמי לשנת תש"פ (2020-2019)

להדפסת לוח השנה לשנת הלימודים תש"פ 2020-2019, לחצו כאן.

סמסטר סתיו א2020

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

חופשת חנוכה

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

3.11.2019

3.11.2019

23.12.2019

4.2.2020

7.2.2020

13.3.2020-9.2.2020

יום ראשון, ה' בחשוון תש"פ

יום ראשון, ה' בחשוון תש"פ

יום שני, כ"ה בכסלו תש"פ

יום שלישי, ט' בשבט תש"פ

יום שישי, י"ב בשבט תש"פ

מיום ראשון, י"ד בשבט עד יום שישי, י"ז באדר תש"פ

סמסטר אביב ב2020

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

תענית אסתר

חופשת פורים

חופשת פורים בירושלים

חופשת פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

חופשת יום העצמאות

חופשת שבועות

 אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

1.3.2020

15.3.2020

9.3.2020

10.3.2020

11.3.2020

15.4.2020-8.4.2020

20.4.2020 

27.4.2020
 
28.4.2020 
 

29.4.2020

29.5.2020-28.5.2020

7.6.2020

26.6.2020

13.7.2020-28.6.2020

  יום ראשון, ה' באדר תש"פ

יום ראשון, י"ט באדר תש"פ

יום שני, י"ג באדר תש"פ
(המפגשים יסתיימו בשעה 17:00)
יום שלישי, י"ד באדר תש"פ

 יום רביעי, ט"ו באדר תש"פ

מיום רביעי, י"ד בניסן עד יום רביעי כ"א בניסן תש"פ

יום שני, כ"ו בניסן תש"פ
(המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום שני, ג' באייר תש"פ (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

 יום שלישי, ד'באייר תש"פ (לא יתקיימו מפגשים)

 

יום רביעי, ה' באייר תש"פ

יום חמישי, ה' בסיוון עד יום שישי ו' בסיוון תש"פ

יום ראשון, טו' בסיוון תש"פ

יום שישי, ד'בתמוז תש"פ

מיום ראשון, ו' בתמוז עד יום שני, כ"א בתמוז תש"פ

סמסטר קיץ ג2020

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

צום ט' באב

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

1.7.2020

14.7.2020

 30.7.2020  

8.9.2020

14.9.2020

  יום רביעי, ט' בתמוז תש"פ

יום שלישי, כ"ב בתמוז תש"פ

יום חמישי, ט' באב תש"פ (ביום רביעי, ח' באב יסתיימו המפגשים בשעה 18:00)

יום שלישי, ט' באלול תש"פ

יום שני, כ"ה באלול תש"פ


קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

23.12.2019

10.3.2020

28.4.2020

יום שני, כ"ה בכסלו תש"פ

יום שלישי, י"ד באדר תש"פ

יום שלישי, ד' באייר תש"פ

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
( רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

20.4.2020

27.4.2020

יום שני, כ"ו בניסן תש"פ

יום שני, ג' באייר תש"פ

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

חופשת חגים מרוכזת

חופשת פסח

ערב שבועות

29.9.2019

21.10.2019-6.10.2019

15.4.2020-8.4.2020

28.5.2020

יום ראשון, כ"ט באלול תשע"ט

מיום ראשון, ז' בתשרי עד יום שני כ"ב בתשרי תש"פ

מיום רביעי, י"ד בניסן עד יום רביעי, כ"א בניסן תש"פ

יום חמישי, ה' בסיוון תש"פ


מועדי החגים הנוצרים, המוסלמים והדרוזים

חגי הנוצרים

חג המולד 26.12.2019-25.12.2019
ראש השנה האזרחי 1.1.2020
חג ההתגלות 6.1.2020
יום שישי לפני פסחא 10.4.2020
יום שני לפסחא 21.4.2020
העליה השמימה 30.5.2020

חגי המוסלמים *

ראשון למוחרם (ראש השנה) 1.8.2019
עיד מולד הנביא 10.11.2019
צום הרמדאן 23.5.2020-24.4.2020
עיד אל-פיטר (משוער) 24.5.2020 - 27.5.2020
עיד אלאדחא (חג הקורבן) 3.8.2020-31.7.2020
ראשון למוחרם (ראש השנה) 21.8.2020

חגי הדרוזים *

חג הנביא אליהו (אלח'דר) 25.1.2020
חג הנביא שועייב 25.4.2020 - 28.4.2020
עיד אלאדחא (חג הקורבן) 3.8.2020-31.7.2020
*עשוי לחול ביום סמוך