"מנהיגות היא היכולת לתרגם חזון למציאות"

~ וורן בניס ~

התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך מיועדת לאלו שרוצים להנהיג, להוביל, להיות בקו הראשון של החינוך בישראל. בשילוב קורסים מתחומי החינוך, הסוציולוגיה, הניהול והכלכלה, הסטודנטים בתכנית מקבלים כלים להתמודדות נכונה יותר עם ההיבטים הארגוניים, האתיים, המנהיגותיים והמשפטיים והכלכליים של תחומי החינוך וההדרכה.

השאיפה שלנו היא שבסיום הלימודים, כל מוסמך יקבל כלים יישומיים לגיבוש ה"אני מאמין" הערכי-חינוכי שלו.

מובילים תהליכים - יחד

בעוד השיח הציבורי מתייחס אל עובדי הוראה כאל "מיישמי מדיניות מלמעלה", הלימודים בתכנית מציידים את הסטודנטים בידע ובמיומנויות שיאפשרו להם ליזום, לתכנן, להביע עמדה מנומקת ומשכנעת, לצבור ביטחון ביכולתם להנהיג ולהוביל שינויים בשדה החינוכי הרלוונטי עבורם ולגייס שיתופי פעולה נדרשים בהתאם לדרישות המציאות הדינמית.

הקורסים בתכנית עוסקים בהרחבה בסוגיות הכרוכות בניהול בית-ספר, במגמות ואתגרים בעולם של שינויים בלתי פוסקים, בטכנולוגיות דיגיטליות בלמידה וכן בקורסים הקשורים בניהול כמו שיווק, ניהול פיננסי, מדיניות ציבורית ועוד.

קראו עוד על קורסי החובה בתכנית

התכנית מציעה מסלול יישומי (ללא תזה) ומסלול מחקרי (עם תזה) המאפשר המשך לימודים לדוקטורט בכל האוניברסיטאות בארץ. תואר שני בניהול, מדיניות ומנהיגות בחינוך עונה על אחד מתנאי הסף של משרד החינוך לשם הגשת מועמדות למכרזים לניהול בתי ספר.

למי מתאימה התכנית ללימודי תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך?

התכנית פונה לכל מי שמעוניין להבין את האופן שבו מערכות חינוך, הדרכה ולמידה פועלות, במיוחד בתקופות של שינויים מהותיים, ולהשפיע עליו.

התואר רלוונטי גם לבעלי תפקידי ניהול במסגרות החינוך הבלתי-פורמליות, במוסדות בעלי זיקה לחינוך (כגון מתנ"סים, ספריות, מוזיאונים), בארגונים גדולים שבהם יש מחלקות חינוך והדרכה (צבא, משטרה, משרדי ממשלה, חברות הייטק) ועוד.

אין הכרח להיות בעלי תעודת הוראה או תואר ראשון מתחום החינוך. התכנית מתאימה לכל מי שמעוניין ללמוד ברמה אקדמית גבוהה לתואר אוניברסיטאי (.M.A).