התואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך מיועד לאלה הרוצים להנהיג, להוביל ולהיות בקו הראשון של החינוך בישראל. התכנית מקנה ידע אקדמי מעמיק ומכשירה את המוסמכים למילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים במערכת החינוך בישראל, במסגרות החינוך הבלתי פורמליות ובארגונים אחרים שאינם עסקיים. התכנית מאפשרת ללומדים התפתחות מקצועית, תוך הצגת תפיסה רחבה של תחומי הדעת, גישות תיאורטיות מגוונות וסוגיות הנוגעות לתחומי הניהול והמנהיגות של בעלי תפקידים במערכות חינוך והדרכה. בתכנית קורסי בחירה משני מקבצים: הוראה, למידה ומדיניות חינוך; ניהול.
התכנית מציעה מסלול יישומי (ללא תזה) ומסלול מחקרי (עם תזה), המאפשר המשך לימודים לדוקטורט בכל האוניברסיטאות בארץ. תואר שני בתחום זה עונה על אחד מתנאי הסף של משרד החינוך לשם הגשת מועמדות למכרזים לניהול בתי ספר.
כמוסד להוראה מרחוק, מקפידה האוניברסיטה הפתוחה על נגישות וגמישות בצד שקיפות מרבית המבטיחה שמירה על רמה אקדמית גבוהה.