הקורס פרויקט מחקר בכימיה מאפשר לכל סטודנט בעל ממוצע ציונים גבוה, ובפרט לאלו השוקלים לימודי המשך לתארים מתקדמים בכימיה להתנסות בעבודה מחקרית כבר במהלך התואר הראשון. התנסות זו חושפת את הסטודנטים, בהתאם לאופי המחקר, לעבודה עם מכשירים ייעודיים, ללימוד נושאים רלבנטיים שנמצאים בחזית המדע, לביצוע תגובות והכנת חומרים מתקדמים בתנאי מעבדה ולשיטות מחקר תאורטיות וחישוביות. מעבר לכך הקורס כולל גם מטלות אשר מהוות חלק אינטגרלי ממנו כמו כתיבת הצעת-מחקר, דוח מסכם ועריכת מצגת. במסגרת פרויקט המחקר תפגשו עם חוקרים וסטודנטים לתארים גבוהים אשר יסייעו לכם ותחושו את האווירה המדעית בסביבה תומכת.

לפניכם תמצית תחומי המחקר ומקום התרחשותם כך שתוכלו לפנות ישירות לכל אחד מחברי הצוות. ניתן לבצע פרויקט מחקר גם בתחומים אחרים עם מדריכים ממוסדות אחרים. לרשימת פרויקטי מחקר שהושלמו לחצו כאן.

 

פתח הכל