מלגות מטעם ההסתדרות

במסגרת שיתוף הפעולה עם הסתדרות העובדים החדשה, סטודנטים וסטודנטיות חברי הסתדרות שעומדים בקריטריונים יוכלו לזכות במלגות הדדיות הן מטעם האוניברסיטה הפתוחה והן מטעם ההסתדרות. כל אחת מהמלגות מגיעה לגובה של 3,000 ₪ ובסך הכל עד 6,000 ₪.

מלגות קרן ידע

חברי הסתדרות שהם גם חברים וחברות בקרן ידע לאקדמאים במח"ר יהיו זכאים למלגה לתואר שני בגובה של עד 8,000 ₪ על פי הנוהל המפורט על ידי הקרן. ניתן להתעדכן בפרטי המלגה באתר קרן ידע לאקדמאים.

לפרטים מלאים על המלגות היכנסו לאתר ההסתדרות או כתבו לנו כאן.