סגל אקדמי בכיר

ראש התכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781704
דוא"ל
erezt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
042
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781731
דוא"ל
yagille@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12189 סמינר מחקר: יחסי צבא-חברה-פוליטיקה
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781716
דוא"ל
orensh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
048
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכז הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
eyaltev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10811 כתיבה של נייר מדיניות
11308 גישות מתקדמות בהערכת מדיניות ציבורית
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781734
דוא"ל
lilachli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
12205 משפט ציבורי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781703
דוא"ל
tamaror@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7783331
דוא"ל
urians@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10978 אוכל, חברה ותרבות
12203 סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי
91615 היבטים במדיניות וקיימות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
סוציולוגיה ימי ב , 12:00-09:00 09-7780331 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781701
דוא"ל
ofrabi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10760 פרויקט מחקר:מדיניות ציבורית, צבא וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781694
דוא"ל
nivago@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12201 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, לימודי תרבות תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
davidle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים
12204 סמינר מחקר אורח בתכנית ממשל ומדיניות
14202 חברה, תרבות וייצוג
14210 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
yifatpa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי
10852 כלכלה ציבורית ופוליטית לתואר ראשון
12202 כלכלה ציבורית ופוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה, לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781705
דוא"ל
galle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
009
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות
12041 סמינר מחקר- אזרחות: זכויות,פעולה,מדיניות
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש התכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781704
דוא"ל
erezt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
042
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781731
דוא"ל
yagille@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12189 סמינר מחקר: יחסי צבא-חברה-פוליטיקה
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781716
דוא"ל
orensh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
048
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכז הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
eyaltev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10811 כתיבה של נייר מדיניות
11308 גישות מתקדמות בהערכת מדיניות ציבורית
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781734
דוא"ל
lilachli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
12205 משפט ציבורי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781703
דוא"ל
tamaror@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7783331
דוא"ל
urians@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10978 אוכל, חברה ותרבות
12203 סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי
91615 היבטים במדיניות וקיימות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
סוציולוגיה ימי ב , 12:00-09:00 09-7780331 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781701
דוא"ל
ofrabi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10760 פרויקט מחקר:מדיניות ציבורית, צבא וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781694
דוא"ל
nivago@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12201 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, לימודי תרבות תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
davidle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים
12204 סמינר מחקר אורח בתכנית ממשל ומדיניות
14202 חברה, תרבות וייצוג
14210 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
yifatpa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי
10852 כלכלה ציבורית ופוליטית לתואר ראשון
12202 כלכלה ציבורית ופוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה, לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781705
דוא"ל
galle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
009
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות
12041 סמינר מחקר- אזרחות: זכויות,פעולה,מדיניות
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב