ידיעון תשפ"ה

מוסמך ‏M.A.‎ בפסיכולוגיה חברתית

מבוא [769]

התכנית ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה חברתית מציגה את הבסיס התיאורטי והמחקרי של הפסיכולוגיה החברתית דרך עמודי התווך שלה - קוגניציה חברתית, תהליכים תוך ובין קבוצתיים והבדלים בין אישיים. לצד קורסי החובה התכנית מציעה מגוון רחב של קורסי בחירה, חלקם בעלי דגש תיאורטי - מחקרי וחלקם בעלי דגש יישומי ארגוני - תעסוקתי.

לסטודנטים ולסטודנטיות המעוניינים בדגש מחקרי-אקדמי התכנית מציעה קורסי בחירה מחקריים מגוונים לצד כלים והכשרה לביצוע מחקר עדכני. לסטודנטים המעוניינים בדגש יישומי, התכנית מציעה היכרות עם נושאים בתחום הפסיכולוגיה הארגונית - תעסוקתית תוך אפשרות לבצע התנסות מעשית בשדה במוסד המתמחה בייעוץ ובאבחון ארגוני או במיון וייעוץ תעסוקתי וכן אפשרות להתנסות מעשית במחקר ויעוץ חברתי יישומי.

תוכנית הלימודים באו"פ עומדת בדרישות משרד הבריאות להתמחות בכל ענפי החטיבה התעסוקתית-ארגונית-חברתית. מכלול הקורסים בתוכנית נוגעים בכל תחומי הפסיכולוגיה החברתית. מייעוץ וטיפול בפרט, דרך אבחון ומיון תעסוקתי, פיתוח ארגוני, ייעוץ חברתי יישומי ומחקר אקדמי, ומאפשרים למוסמכות ולמוסמכי התואר להשתלב בהתמחות ובעבודה בתחום.

הלימודים בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטה הפתוחה מתקיימים פעמיים בשבוע, בימים שני וחמישי. הלימודים נמשכים לכל הפחות שנתיים, כאשר ניתן לפרוס את הלימודים עד ל-5 שנות לימוד.  כל הלימודים מתקיימים פרונטלית ברעננה וישנה חובת נוכחות בקורסים בכל המסלולים. 

מסלולי לימודים

התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית מציעה שני מסלולים:

 • מסלול מחקרי עם תזה

 • מסלול עם עבודת גמר אמפירית


בדף זה תמצאו מידע מפורט על תכנית הלימודים:

 • פירוט הקורסים בתכנית הלימודים

 • בחירת קורסים לפי מיקוד מקצועי

 • סמינר מחקר

 • פרקטיקום

 • מסלול עם תזה ומסלול עם עבודת גמר

 • זכאות לתואר וחישוב ציון התואר

תכנית הלימודים ופירוט הקורסים:

סטודנטים וסטודנטיות שהחלו את לימודיהם/ן החל מסמסטר א2022

יש לצבור במהלך הלימודים לפחות 59 נקודות זכות במסלול עם עבודת גמר ולפחות 65 נ"ז במסלול עם תזה [3008], על פי הפירוט הבא:

קורסי חובה: במסלול עם תזה - 29 נ"ז; במסלול עם עבודת גמר - 23 נ"ז.

 קורסי בחירה: 

 • במסלול עם תזה - 8 קורסי בחירה, מתוכם לפחות 3 קורסים מחקריים מבין קורסי התכנית, ולפחות 24 נ"ז

 • במסלול עם עבודת גמר - 10 קורסי בחירה, מתוכם לפחות 3 קורסים מחקריים מבין קורסי התכנית, ולפחות 30 נ"ז

עבודת גמר/תזה:

 • במסלול עם תזה - עבודת תזה 12 נ"ז[3008]

 • במסלול עם עבודת גמר - עבודת גמר 6 נ"ז[3007]


התאמת דרישות התכנית לדרישות ההתמחות

תכנית הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטיות ולסטודנטים לעשות התמחות באחד מענפי הפסיכולוגיה החברתית, תעסוקתית, ארגונית בסיום לימודיהם, בהתאם לדרישות משרד הבריאות. החל מסמסטר 2024א, על המעוניינות והמעוניינים במסלול התמחות להשלים בהצלחה את כל חובות תכנית הלימודים המצויינות מעלה, ובמסגרתן את הדרישות הבאות:

1. ללמוד את כל קורסי הבחירה המפורטים מטה תחת הכותרת "קורסים יישומיים" [ניתן גם ללמוד את הקורס המחקרי "קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית" (14322) במקום הקורס היישומי "פיתוח ארגוני: תיאוריות וכלים להתערבות אפקטיבית" (14330)].

2. ללמוד את אחד משני קורסי הבחירה הבאים (אפשר גם את שניהם): "בסימן שאלה: תיאוריה ויישום בפיתוח והערכת שאלונים" (14315), "מבוא לניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה" (14327).

3. להשלים חובת פרקטיקום, הכוללת התנסות מעשית ב"שדה" של יום בשבוע למשך 3 סמסטרים.

* יש לשים לב כי עמידה בדרישות אלה איננה מספיקה לצורך השלמת כל חובות תכנית הלימודים של התואר השני. כמפורט מעלה, יש להשלים לפחות 8 קורסי בחירה במסלול עם תזה ו- 10 במסלול עם עבודת גמר, כשמתוכם 3 קורסי בחירה צריכים להיות מתוך הרשימה המפורטת מטה תחת הכותרת "קורסים מחקריים".

לפירוט נוסף באשר להתאמת קורסי התכנית לדרישות ההתמחות החל מ- 2024א ניתן לעיין בטבלה כאן.

סטודנטיות וסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני 2024א ומעוניינים לוודא כי עומדים בדרישות התכנית ובדרישות ההתמחות כפי שהוגדרו לפני סמסטר זה, מוזמנים לפנות במייל למרכזת האקדמית של התכנית ד"ר רותם פיק: rotemap@openu.ac.i

הצעה לתכנית לימודים של שנתיים - לסטודנטים ולסטודנטיות שהתחילו לימודיהם בסמסטר 2024א - תפורסם בקרוב.

סטודנטים וסטודנטיות שהחלו את לימודיהן/ם עד סמסטר א2021 (כולל)

במסלול עם תזה יש לצבור  לפחות 59 נ"ז, במסלול עם עבודת גמר [3007] יש לצבור לפחות 56 נ"ז, על פי הפירוט הבא:

קורסי חובה: במסלול עם תזה - 29 נ"ז; במסלול עם עבודת גמר - 23 נ"ז.

קורסי בחירה: 

 • במסלול עם תזה - 6 קורסי בחירה, ולפחות 18 נ"ז

 • במסלול עם עבודת גמר - 9 קורסי בחירה, ולפחות 27 נ"ז

עבודת גמר/תזה:

 • במסלול עם תזה - עבודת תזה 12 נ"ז [3008]

 • במסלול עם עבודת גמר - עבודת גמר 6 נ"ז [3007]


קורסי חובה

קורסי בחירה

קורס
רמה
נ''ז

במסלול עם תזה יש ללמוד 8 קורסי בחירה, מתוכם לפחות 3 קורסים מחקריים, ולפחות 24 נ"ז

במסלול עם עבודת גמר יש ללמוד 10 קורסי בחירה, מתוכם לפחות 3 קורסים מחקריים, ולפחות 30 נ"ז

קורסים מחקריים

סמינריוני לתואר שני
3


קורסים יישומייםקורסי בחירה מחוץ לתוכנית

במקרים מיוחדים, ובכפוף לאישור ראש/ת התכנית, יוכלו סטודנטים וסטודנטיות ללמוד קורס מתוכניות אחרות לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה (כמו התוכנית בפסיכולוגיה קוגניטיבית, מנהל עסקים, ממשל ומדיניות ציבורית וכד'). בקשות מנומקות (נימוקים אקדמיים תכניים) ללימודים מחוץ לתוכנית יש לשלוח בדוא"ל אל נועה שלו, בכתובת noashal@openu.ac.il 

*סטודנטים וסטודנטיות שלמדו קורסי בחירה מאושרים מחוץ לתכנית עד סמסטר 2024ב (כולל) לא נדרשים להגיש בקשה. הקורסים יוכרו להם במסגרת קורסי הבחירה.

כמו כן, במקרים מיוחדים, ובכפוף לאישור ראש/ת התכנית, יתאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים ללמוד עד שני קורסים בתוכניות לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת בר אילן, באוניברסיטת חיפה או בטכניון. אפשר לבחור קורסים אלה החל מהסמסטר השני ללימודים. 

כדי לקבל אישור, יש להעביר פנייה במייל אל נועה שלו, בכתובת: noashal@openu.ac.il בצירוף הסילבוס של הקורס וטופס בקשה ללימוד באוניברסיטה אחרת.

שימו לב:

 • לאחר הקבלה לתכנית, מומלץ להיעזר ביועצים האקדמיים לצורך בחירת הקורסים ותכנון מסלול הלימודים האישי. בחירת הקורסים תיעשה על פי פירוט הקורסים המוצעים מדי סמסטר.

 • בחישוב הציון הסופי לתואר מקבלים כל הקורסים משקל זהה (למעט סמינר מחקר א'), ללא תלות במספר הנ"ז שהם מקנים. הקולוקוויום  וסמינרי התזה לא משוקללים בחישוב הציון הממוצע בתואר.  

בחירת קורסים לפי מיקוד מקצועי

כל סטודנט/ית בתכנית התואר השני בפסיכולוגיה חברתית יכול/ה להחליט האם למקד את תכנית הלימודים בקורסים שיתנו לה/לו הכשרה מתאימה להמשיך במחקר אקדמי, או לפנות לאחד המיקודים היישומיים: מיקוד במחקר ויעוץ חברתי יישומי, מיקוד ארגוני או מיקוד במיון עובדים/יעוץ תעסוקתי. ניתן כמובן לשלב בין המיקודים בהתאם לתחומי העניין.

סמינר מחקר

תכנית הלימודים מחייבת הגשת עבודה סמינריונית אמפירית אחת, כחלק מהקורס סמינר מחקר א'; ניתן לכתוב עבודה סמינריונית נוספת במסגרת קורס הבחירה, סמינר מחקר ב'.

מטרות הסמינר הן לימוד מעמיק - הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט המתודולוגי - של נושא מתקדם בפסיכולוגיה חברתית והתנסות מעשית בביצוע מחקר אמפירי בנושא.

במסגרת הסמינר הסטודנטים והסטודנטיות יתמחו בנושא מסוים על ידי קריאת ספרות מדעית שתיקבע על ידי מדריך/מדריכת הסמינר. כמו כן, הסטודנטים יידרשו למצוא מאמרים נוספים באופן עצמאי בכתבי עת או בספרים רלוונטיים.  כל סטודנט/ית יקבל/תקבל חניכה אישית שתסייע לו/לה להכיר לעומק את התהליך המחקרי, החל משלב הכרת הבסיס התאורטי, דרך בחירת המתודולוגיות המתאימות לבחינת שאלות מחקר העולות מתאוריות אלו, וכלה באיסוף נתונים, ניתוחם והצגתם בכתב או בעל-פה.

להלן הסמינרים המוצעים בשנת תשפ"ג (2022-2023):
קשב וחרדה | פרופ' ערן חיות

בעשורים האחרונים תיאוריות חדשות של פסיכופתולוגיה הציעו כי אחד הגורמים להתפתחותן והשתמרותן של הפרעות חרדה קשור באופן הדוק לתהליכים קוגניטיביים שונים כגון קשב סלקטיבי, וסלקציה של תגובות. תיאוריות אלו הציעו למשל כי אחד הגורמים המשמרים ומבססים את ההפרעה טמון בנטייה של הסובלים מחרדה להסיט באופן פתולוגי את הקשב לגירויים המייצגים את מושא חרדתם. בהתאם לתיאוריות אלו פותחו מספר פרדיגמות מחקר שמיפו את ההטיות הקשביות ואף הוצגו נגזרות טיפוליות שנוגעות לנטייה להפנות קשב לאיום. מטרתו המרכזית של הסמינר לחשוף בפניכם את הדיאלוג שבין שני תחומים שונים אלו - תהליכים קוגניטיביים ורגש, בעיקר בהקשר של חרדה. עיקרו של הסמינר הינו מחקרי והדיונים בו יעסקו בקריאה ביקורתית ובחשיבה מחקרית ע"פ מיטב המסורת של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. לכן, מעט יחסית מהסמינר יעסוק באופן ישיר בהיבטים קליניים ומעשיים של חרדה, והדגש יושם על טיב המחקר ופרשנותו בכל הנוגע לקשר שבין פתולוגיות לתהליכים קוגניטיביים בכלל וקשב בפרט. 

שימו לב: השתתפות בסמינר זה מחייבת הרשמה והשתתפות בקורס "קוגניציה ואיום" (14304). בסמסטר א' יתקיימו 7 מפגשי עומק ובסמסטר ב' ליווי צמוד בהכנת סמינר המחקר. 

אוטומטיות חברתית וקוגניציה חברתית סמויה | ד"ר טל מורן

לא כל התפיסות והמחשבות החברתיות שלנו הן מחושבות ונשלטות. חלקן קורות בצורה מהירה מאוד, כשדעתנו מוסחת וגם אם אנחנו לא מתכוונים לתפוס את העולם או לחשוב בצורה הזו. בסדנא זו נעסוק בהשפעות חברתיות אוטומטיות (כגון שייכות לקבוצה חברתית, סטראוטיפים, עמדות קדומות) על תפיסה, ובקוגניציה (חשיבה) חברתית אוטומטית. מה המקור לתפיסה והמחשבות החברתיות האוטומטיות שלנו? איך אפשר למדוד אותן בצורה טובה? איך אפשר לשנות אותן? הסמינר יעסוק בשאלות אלו.

בחלק הראשון של הסמינר נכיר את התיאוריות והממצאים המובילים בתחום. לאחר מכן, כל אחד ואחת מהסטודנטיות והסטודנטים יתמקדו באחד הנושאים שעלו בסמינר, ויציעו שאלת מחקר ודרך לבחון אותה באופן מחקרי. המפגשים בשלב הבא יוקדשו לסיוע בבניית המחקר המתאים לבחינת שאלת המחקר. במפגשים האחרונים של הסמינר הסטודנטים והסטודנטיות יציגו את הממצאים והמסקנות מהמחקר שערכו ויסכמו אותם בעבודה סמינריונית. 

Body and mind - גוף ותודעה בקוגניציה חברתית | פרופ' רוית נוסינסון

אנו נוטים לחשוב על הגוף (body) ועל התודעה (mind) כעל ישויות נפרדות. ממצאים שונים בתחום הקוגניציה החברתית מציעים קשר הדוק בין השניים. בסמינר נתמקד בקשר הזה ובמשמעויות ובהשלכות החברתיות שלו. כך למשל

(1) נלמד למה "מופשט" קשור בלמעלה ו"מוחשי" קשור בלמטה ואיך הקשר הזה משפיע על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו? למה כשאנחנו חושבים על מצבים שבו הדירו אותנו חברתית (social exclusion) נעשה לנו קר?

(2) מהן האוריינטציות המוטיבציוניות הלא מודעות של התקרבות (approach) והימנעות (avoidance) ואיך מפעילים אותן דרך הגוף? כיצד הפעלתן משפיעה על המידה שבה אנחנו תופסים אחרים כדומים לנו?

(3) כיצד הגוף מעורב בכינון יחסים של שיתוף וקרבה?

(4) מהי מערכת החיסון ההתנהגותית ?(Behavioral immune system) מתי היא מופעלת? אצל מי היא מופעלת יותר? כיצד הפעלתה משפיעה על עמדות כלפי הגירה? על אוריינטציה פוליטית? על ההנחות שלנו לגבי מה אחרים אוהבים?

כל אחד ואחת מהסטודנטיות והסטודנטים יתמקד בתופעה מתחום הקוגניציה החברתית הנוגעת לקשר mind-body, יציע שאלת מחקר ודרך לבחון אותה באופן מחקרי. נקיים מפגשים שיסייעו בבחירת שיטת המחקר המתאימה לבחינת שאלות המחקר והשערותיו. בהמשך יציגו הסטודנטים את ממצאיהם ומסקנותיהם מהמחקר ויכתבו את המחקר בעבודה סמינריונית.

___________________________________________________________________________________

מידע נוסף על מנחות ומנחי הסמינרים ניתן למצוא תחת כל אחד מאנשי הסגל בעמוד סגל התכנית

___________________________________________________________________________________

הגשת אתיקה בסמינר

החל מיולי 2022 הגשה של בקשה לועדת האתיקה תחייב השלמה של לומדה להכרת כללי האתיקה. לכניסה ללומדה הקישו כאן. יש להשלים את הלומדה לפחות פעם אחת בכל תואר (ראשון או שני) והשלמתה תקפה ל- 5 שנים.

הגשת אתיקה לסמינר המחקר נעשית דרך השאילתא בהתאם למפורט באתר ועדת האתיקה.

הגשת אתיקה לתזה או לעבודת גמר אמפירית נעשית באמצעות טופס נפרד, ראו פירוט למטה תחת הכותרת "תזה ועבודת גמר" --> "הליכים לאחר אישור הצעת המחקר".

כמו כן, לכל עבודה יש לצרף טופס הצהרת מקוריות

פרקטיקום

כחלק מתכנית הלימודים, ניתן לשלב את התכנים התיאורטיים והיישומיים של הקורסים עם פרקטיקום. הפרקטיקום מאפשר היכרות והתנסות בפועל עם ההיבטים המעשיים של העבודה ב"שדה" בפסיכולוגיה חברתית. אנו רואים חשיבות בחשיפה של הסטודנטיות והסטודנטים למגוןן יישומיה של הפסיכולוגיה החברתית כבר במהלך הלימודים האקדמיים, ומעודדים את כל המתעניינות והמתעניינים בעבודה ב"שדה" להירשם לפרקטיקום.

הפרקטיקום כולל התנסות מעשית במוסד שמתמחה במיון וייעוץ תעסוקתי ו/או באבחון וייעוץ ארגוני ו/או במחקר ויעוץ חברתי-ישומי. הסטודנטים והסטודנטיות שלנו מבצעים פרקטיקום בחברות המיון המובילות בארץ כמו פילת, אדם-מילוא וקינן שפי. סטודנטיות וסטודנטים יכולים להשתלב בפרקטיקום במגוון יחידות בצבא ובשירות בתי הסוהר, בארגונים מובילים ליעוץ ארגוני כדוגמת צפנת ולוטם ובמחלקות יעוץ מיון ופיתוח ארגוני בחברות עסקיות גדולות. בנוסף, יכולים סטודנטים וסטודנטיות להשתלב בארגונים מובילים אשר עוסקים במחקר חברתי-יישומי עדכני ומוביל כדוגמת חברת מדיסייפ, נובה, עדליא, אקורד ועוד.

הסטודנטיות והסטודנטים מתחייבים ליום עבודה בשבוע במהלך שנה אקדמית ובמקביל מקבלים הדרכה אישית ו/או קבוצתית שבועית על ידי מדריך או מדריכה בארגון עצמו. בנוסף להתנסות המעשית בשטח, הסטודנטים והסטודנטיות משתתפים בקורס מלווה פרקטיקום בהדרכת פסיכולוגית חברתית מומחית מסגל התוכנית. המפגשים מאפשרים לסטודנטיות ולסטודנטים להעלות סוגיות אישיות ומקצועיות שעולות בעבודת השדה, לעבד אותם באופן אישי וקבוצתי ולהמשיג אותם באופן תאורטי. במפגשים נידונים גם כללים להתנהגות אתית-מקצועית של פסיכולוגים ופסיכולוגיות. מומלץ ללמוד קורס עם דגש יישומי לפני תחילת לימודי הפרקטיקום.

תזה ועבודת גמר

במסלול עם תזה יש לכתוב תזה בנוסף על לימוד הקורסים. במסלול עם עבודת גמר יש לכתוב עבודת גמר אמפירית בנוסף על לימוד הקורסים.

עבודת תזה תזכה ב- 12 נ"ז, עבודת גמר תזכה ב- 6 נ"ז. הנ"ז לא ישפיעו על הציון הממוצע לתואר. המשקל הקובע מפורט בנהלים מטה.

להלן מפורטים תהליכי הקבלה לכל אחד מהמסלולים, דרישות כל מסלול ונהלים נוספים:

מסלול עם תזה

בשלב הראשון יש לקרוא בעיון את קובץ השאלות והתשובות הנפוצות בנושא התזה המצורף כאן. קובץ זה ילווה אתכם.ן לאורך כל תהליך העבודה על התזה.

מעבר למסלול עם תזה

 • מעבר למסלול עם תזה מתאפשר רק עם הגשת טופס מועמדות לתזה למרכזת האקדמית של התכנית חתום ומאושר על ידי המנחה העתידי/ת (ראו טופס הגשת מועמדות לתזה בנספח א') וזאת עד לתאריך ה- 31.7.

 • מנחה לתזה חייב/ת להיות חבר/ת סגל בכיר בעל/ת תואר ד"ר. מומלץ שהמנחה יהיה/תהיה מסגל התכנית. עם זאת, באופן חריג ובאישור ראש התכנית, יוכלו להנחות את התזה גם בעלי התפקידים הבאים:
  -חברי סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטאות אחרות.
  -מרכזי הוראה בעלי תואר ד"ר שהם חוקרים פעילים וזאת בהנחיה משותפת עם חבר/ת סגל מהתכנית.

 • על מנת לקבל אישור למנחה חיצוני יש להעביר את פרטיו כולל דף קורות החיים שלו באינטרנט אם קיים לד"ר רותם פיק במייל rotemap@openu.ac.il

 • הגשת מועמדות למסלול אינה מותנית בסיום מוצלח של קורסים מסוימים. עם זאת, מומלץ להשלים את הקורסים סטטיסטיקה א' 14301 וסמינר מחקר א' (14310). 

 • לאחר קבלת אישור על מעבר למסלול עם תזה, על הסטודנט/ית להרשם לסמינר תזה א'. תנאי הקדם הדרושים לרישום לסמינר תזה א' הם סיום מוצלח של הקורס סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א' (14301) ושל קורס חובה נוסף שאינו הקורס סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב' או הקורס סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית.

 • סטודנט או סטודנטית שבחרו במסלול עם תזה יקבלו על כך אישור במייל ממנחה העבודה. יש לשלוח את האישור לד"ר רותם פיק במייל rotemap@openu.ac.il.

הדרישות של מסלול עם תזה

 • קבלת אישור על מעבר למסלול עם תזה (כמתואר לעיל).

 • לאחר המעבר למסלול עם תזה, על הסטודנט/ית להרשם לסמינר תזה א' (14317) (בכפוף לעמידה בדרישות הקדם המפורטות לעיל) ובסמסטר העוקב להרשם לסמינר תזה ב' (14318) (בכפוף לסיום מוצלח של סמינר תזה א').

 • על הסטודנט.ית להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שני (באמצעות המרכזת האקדמית של התוכנית) הצעת מחקר מאושרת וחתומה על ידי המנחה של העבודה (ראו טופס מלווה להצעת מחקר בנספח ב') עד ה- 31.8 בשנה בה לקח.ה חלק בסמינר התזה. ארכה של שלושה חודשים ממועד זה תנתן בכפוף לאישור (ראו טופס בקשת ארכה בנספח ז'). ראו פירוט על נהלי הגשה תחת "הצעת המחקר לתזה / לעבודת גמר אמפירית" מטה. 

 • הוועדה המחלקתית לתואר שני תודיע לסטודנט/ית תוך חודשיים מיום הגשת הצעת המחקר אם הצעתו.ה אושרה או שנדרשים בה תיקונים. במידה וההצעה אושרה, על הסטודנט.ית להרשם לתזה (14399).

 • על הסטודנט.ית להגיש את העבודה תוך שנתיים ממועד הרישום לתזה, ולא יאוחר מחמש שנים מתחילת לימודי התואר השני.

מסלול עם עבודת גמר אמפירית

מעבר למסלול עם עבודת גמר אמפירית

 • מעבר למסלול עם עבודת גמר אמפירית מתאפשר רק עם הגשת מועמדות לעבודת גמר אמפירית למרכזת האקדמית של התכנית חתום ומאושר על ידי המנחה העתידי/ת (ראו טופס הגשת מועמדות לעבודת גמר אמפירית בנספח ח').

 • מנחה לעבודת גמר אמפירית חייב/ת להיות חבר/ת סגל בכיר בעל/ת תואר ד"ר. מומלץ שהמנחה יהיה/תהיה מסגל התכנית. עם זאת, באופן חריג ובאישור ראש התכנית, יוכלו להנחות את העבודה גם בעלי התפקידים הבאים:

  • חברי סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטאות אחרות.

  • מרכזי הוראה בעלי תואר ד"ר שהם חוקרים פעילים וזאת בהנחיה משותפת עם חבר/ת סגל מהתכנית.

 • על מנת לקבל אישור למנחה חיצוני יש להעביר את פרטיו כולל דף קורות החיים שלו באינטרנט אם קיים לד"ר רותם פיק במייל rotemap@openu.ac.il.

 • הגשת מועמדות למסלול מותנית בסיום מוצלח של הקורסים סטטיסטיקה א' (14301) וסמינר מחקר א' (14310).

הצעת המחקר לתזה / לעבודת גמר אמפירית

הצעת המחקר תכלול פרקי מבוא ושיטה כמקובל בהצגת מאמר אמפירי. אורכה של הצעת המחקר יהיה עד 10 עמודים, לא כולל רשימת מקורות ונספחים. 

 • הצעת המחקר תוקלד בפונט Arial או David , גודל 12, רווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל צד.

 • הצעת המחקר תוגש לאישור המנחה במייל כקובץ word. לאחר אישור המנחה, יש להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שני (באמצעות המרכזת האקדמית של התוכנית) את הצעת מחקר מאושרת יחד עם טופס מלווה חתום על ידי המנחה של העבודה (ראו טופס מלווה להצעת מחקר בנספח ב'). ההצעה תועבר לשיפוט של שופט.ת נוסף. לאחר אישורה, תשלח על כך הודעה לסטודנט.ית. 

 • יש להגיש את הצעת המחקר לתזה / לעבודת הגמר תוך 12 חודשים מיום הקבלה למסלול. 

המבנה הכללי של הצעת המחקר יהיה כדלהלן:

 • כותרת העבודה המוצעת בעברית ובאנגלית.

 • מבוא הכולל סקירת ספרות והשערות תיאורטיות ואופרציונליות.

 • פרק שיטה המפרט משתתפים, כלים, הליך והתייחסות לאתיקה במחקר. 

 • לוח זמנים משוער לאיסוף הנתונים ולסיום הכתיבה.

 • רשימת מקורות לפי כללי ה- APA.

 • נספחים (כלי המחקר).

הליכים לאחר אישור הצעת המחקר

רישום לתזה/עבודת גמר: על הסטודנט/ית להרשם לתזה (קורס 14399 בידיעון האקדמי) או לעבודת גמר (קורס 14398 בידיעון האקדמי) תוך חודשיים מאישור ההצעה (לפי ההנחיות שבמדריך למועמדים ולנרשמים של האוניברסיטה).

דו"ח התקדמות: בחלוף שנה ממועד הרישום לתזה/עבודת גמר, על הסטודנט/ית להגיש דו"ח התקדמות תקופתי חתום על ידי המנחה למרכזת האקדמית של התכנית (ראו דו"ח התקדמות תקופתי). הדו"ח כולל, בין היתר, התייחסות לשלב העבודה בו נמצא.ת הסטודנט.ית ופירוט של בעיות מיוחדות המעכבות את התקדמותו.ה, במידה וקיימות כאלה.

מועד הגשה: על הסטודנט.ית להגיש את התזה/עבודת הגמר לועדה המחלקתית, באמצעות המרכזת האקדמית של התכנית, תוך שנתיים ממועד אישור הצעת המחקר ולא יאוחר מחמש שנים מתחילת לימודי התואר השני.

אתיקה: לפני כל מחקר שיש בו איסוף נתונים מבני אדם חובה על הסטודנט.ית לקבל את אישור ועדת האתיקה המחלקתית לביצוע המחקר (ראו טופס בקשת אישור מועדת האתיקה המחלקתית לסטודנט לתזה/עבודת גמר). את הבקשה לועדת האתיקה המחלקתית יש להעביר לאישור המדריך (מודפסת או במייל) ואת הבקשה המאושרת יש להעביר לד"ר רותם פיק במייל rotemap@openu.ac.il.

בקשת תקציב: במקרים בהם נדרש תקציב למחקר לעבודת התזה ניתן לפנות באמצעות נספח ו': טופס בקשת תקציב. את הטופס לנועה שלו במייל noashal@openu.ac.il.

ייעוץ נוסף: בנוסף להדרכה של המנחה, ניתן להעזר במרכזת האקדמית של התכנית (ד"ר רותם פיק) בכתיבת הצעת המחקר ועבודת התזה/עבודת הגמר.

עבודת התזה / עבודת הגמר

מבנה העבודה

 • שער פנימי בעברית הכולל את כותרת העבודה, שם המנחה, שם הסטודנט/ית ותאריך ההגשה. חשוב - אין לציין ת.ז. בשער העבודה.

 • דף תודות (לא חובה)

 • תוכן עניינים מפורט

 • תקציר (עד 600 מילים)

 • גוף העבודה

 • מקורות

 • נספחים

 • תקציר באנגלית

 • שער פנימי באנגלית

נהלי הגשה

 • עמודי התקציר ימוספרו בספרות רומיות (I , II ...). לאחריו יופיע גוף העבודה במקטע חדש שיתחיל מהספרה 1 ואילך עד לתקציר באנגלית. התקציר באנגלית ימוספר אף הוא בספרות רומיות בסדר דפים משמאל לימין. 

 • יש לצרף לעבודה את טופס הצהרת המקוריות ראו (טופס הצהרת מקוריות בנספח ד') וטופס מלווה תזה/עבודת גמר חתום על ידי המנחה של העבודה (ראו טופס מלווה עבודה בנספח ה'). כמו כן יש לצרף את כל אישורי ועדת האתיקה הרלוונטיים לעבודה.

 • בשלב הראשון יש להגיש עותק דיגיטלי של העבודה לשיפוט בקובץ Word לכתובת המייל rotemap@openu.ac.il.

שיפוט העבודה

עבודת התזה תשפט ע"י המנחה של העבודה וקורא.ת נוספ.ת, עבודת גמר תשפט על ידי המנחה בלבד. כל קורא של העבודה יכתוב חוות דעת על העבודה ויחליט האם:

 • לאשר את העבודה כמו שהיא.

 • להציע תיקונים ולהשאיר את ביצועם לשיקול דעתו/דעתה של המנחה של העבודה.

 • לדרוש תיקונים שיובאו לאחר מכן לקריאה נוספת.

 • להמליץ שלא לאשר את העבודה, ללא אפשרות לתיקון.

הליכי השיפוט הם חסויים. חוות הדעת של המנחה ושל הקורא.ת הנוספ.ת יועברו לסטודנט.ית בחלקן או בשלמותן בעילום שם או שלא בעילום שם בהתאם להחלטת המנחה והקורא.ת הנוספ.ת.

הגשה סופית וציון

לאחר השלמת שלב השיפוט, סטודנטים וסטודנטיות לתזה יגישו לנועה שלו חמישה עותקים כרוכים של העבודה הסופית (מתוכם שלושה עותקים יועברו לספריית האו"פ, למכון סאלד ולספריה הלאומית) וכן ישלחו עותק דיגיטלי של העבודה הסופית בקובץ PDF למייל rotemap@openu.ac.il יחד עם טופס הפקדת תזות לספריה. סטודנטים או סטודנטיות להם יותר ממנחה אחד/ת לעבודת התזה יגישו בשלב זה שישה עותקים כרוכים.

סטודנטיות וסטודנטים לעבודת גמר אמפירית יגישו שני עותקים כרוכים לנועה שלו, יחד עם עותק דיגיטלי של העבודה הסופית בקובץ PDF למייל rotemap@openu.ac.il

את עבודת התזה או את עבודת הגמר יש להדפיס על צד אחד של דף בגודל A4 בפונט David בגודל 12 (למעט כותרות שיכולות להיות גדולות במעט והערות שוליים שיהיו קטנות במעט), ברווח כפול (הערות שוליים יופיעו ברווח אחד וחצי), בצבע שחור לבן (תרשימים ואיורים יכולים להיות צבעוניים לבחירת הסטודנט/ית). יש להקפיד על שוליים של לפחות 2.5 ס"מ מכל צד.

הוועדה המחלקתית לתואר שני תעביר למנחה/ים של העבודה את הציון הסופי של העבודה ותדאג להזנת הציון במערכות האו"פ. המחלקה להישגים לימודיים תשלח לסטודנט/ית הודעה על הציון. לא ניתן לתקן את ציון התזה/עבודת הגמר לאחר שהתקבל הציון הסופי.

זכאות לתואר

לאחר קבלת הציון, ובתנאי שעמד/ה בכל שאר דרישות התואר השני, הסטודנט/ית רשאי/ת לבקש מהמרכזת האדמיניסטרטיבית של התכנית לפנות לגורמים הנדרשים לצורך הפקת אישור הזכאות לתואר. תאריך הזכאות שיצוין על גבי האישור יהיה היום בו הוזן הציון האחרון הנדרש לתואר ולא היום בו התקבל האישור.

הנחיות נוספות

 • על הסטודנט.ית לשמור עותק של כל מסמך וטופס שהוגש, כולל הצעת המחקר והעבודה עצמה.

 • על הסטודנט.ית לשמור את נתוני המחקר לפחות 5 שנים מיום אישור העבודה וזאת על מנת לאפשר לכל מאן דבעי לעיין בהם במידת הצורך. 

 • במידה ועבודת התזה/עבודת הגמר או חלק ממנה מתפרסמת בכתב עת או ספר מדעי כלשהו, על הסטודנט/ית לציין בפרסום זה כי המחקר בוצע באוניברסיטה הפתוחה וכי הוא מהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר המוסמך (M.A.) בפסיכולוגיה חברתית. 

זכאות לתואר וחישוב ציון התואר

סטודנט או סטודנטית זכאי/ת לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 • הסטודנט/ית סיים/סיימה בהצלחה את כל הקורסים הנדרשים כמפורט בתכנית הלימודים;

 • הסטודנט/ית הגיש/ה בהצלחה עבודת תזה או עבודת גמר.

חישוב ציון התואר

מסלול עם תזה:

 • ממוצע הציונים של מכלול הקורסים: 40%

 • ציון העבודה הסמינריונית: 10%

 • ציון עבודת התזה: 50%

מסלול עם עבודת גמר:

 • ממוצע הציונים של מכלול הקורסים: 50%

 • ציון העבודה הסמינריונית: 10%

 • ציון עבודת הגמר: 40%

הערות

769

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני

3007

החל מאוקטובר 2023 עבודת גמר מקנה 6 נ"ז. אין שינוי בדרישות עבודת הגמר או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.

3008

החל מאוקטובר 2023 עבודת תזה מקנה 12 נ"ז. אין שינוי בדרישות עבודת התזה או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.

770

הקורס סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית מעניק 1 נ"ז בכל סמסטר, סה"כ 4 נ"ז.

387

הקורס אינו מוצע עוד.

2324

קורס זה הינו קורס שנתי ונספר כקורס בחירה אחד למניין קורסי הבחירה הנדרשים להשלמת התואר השני בפסיכולוגיה חברתית.

2223

סטודנטים שהתחילו את לימודיהם עד סמסטר 2021א [כולל] קורס זה יקנה 2 נ"ז ויתווסף למנין נקודות הזכות לתואר, אך לא יימנה בין קורסי הבחירה שנדרשים להשלמת התואר השני בפסיכולוגיה חברתית.

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.