כל סטודנט/ית בתכנית התואר השני בפסיכולוגיה חברתית יכול/ה להחליט האם למקד את תכנית הלימודים בקורסים שיתנו לה/לו הכשרה מתאימה להמשיך במחקר אקדמי, או לפנות לאחד המיקודים היישומיים: מיקוד במחקר ויעוץ חברתי יישומי, מיקוד ארגוני או מיקוד במיון עובדים/יעוץ תעסוקתי. ניתן כמובן לשלב בין המיקודים בהתאם לתח​ומי העניין.

להלן פירוט הקורסים במיקודים השונים:

מיקוד בתיאוריה ומחקר אקדמי​ ​ מיקוד במחקר וייעוץ חברתי-יישומי​ ​ מיקוד ביישום בעולם העבודה​ ​
תת-מיקוד ארגוני​ ​תת-מיקוד מיון עובדים / ייעוץ תעסוקתי
מבוא לניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה + ניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה: מחקר ויישום​​​ מבוא לניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה + ניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה: מחקר ויישום​​​ בסימן שאלה: תיאוריה ויישום בפיתוח והערכת שאלונים דיאגנוסטיקה: אבחון תעסוקתי באמצעות ניתוח ופרשנות מבחנים ושאלונים פסיכולוגיים​
בסימן שאלה: תיאוריה ויישום בפיתוח והערכת שאלונים בסימן שאלה: תיאוריה ויישום בפיתוח והערכת שאלונים​​ אבחון תעסוקתי ומיון עובדים (מומלץ)​​ אבחון תעסוקתי ומיון עובדים​
 קידום שינוי בראי הגישה הפסיכולוגית​​  קידום שינוי בראי הגישה הפסיכולוגית​​  אבחון ארגוני: תיאוריה ויישום​ טיפול וייעוץ תעסוקתי: גישות תיאורטיות ויישום הלכה למעשה​
שפה וזקנה​ אבחון ארגוני: תיאוריה ויישום פיתוח ארגוני: תיאוריות וכלים להתערבות​ פסיכופתולוגיה (החל מ-2024)​
קשב וקוגניציה​ פיתוח ארגוני: תיאוריות וכלים להתערבות​
מרחק פסיכולוגי ורמת הבניה​​ קורס בחירה מחוץ לתכנית: מחקר איכותני בחינוך​ ​​
היבטים פסיכולוגיים של תקשורת במרחב הדיגיטלי​​ עמדות ושכנוע (בקרוב)​
בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע​​​
​ פרקטיקום בארגון
התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום +
התנסות בשדה ​: היבטים מעשיים ואתיים
​עמדות ושכנוע (בקרוב)