תואר ראשון בפילוסופיה

אודות לימודי פילוסופיה

האם אלוהים קיים? האם מצבינו הנפשיים זהים למצבי המוח? לפי אילו עקרונות מוסר עלינו לחיות? מהו, אם בכלל, מקור הלגיטימיות של שלטון מדיני? האם היופי הוא בעיני המתבונן או שיש קריטריונים אובייקטיביים ליופי? מהו מדע? אלו הן אחדות מהשאלות שבהן עוסקת הפילוסופיה

אודות לימודי פילוסופיה

הקורסים בפילוסופיה

במהלך לימודי הפילוסופיה ננסה להבין ולהתחקות אחר שאלות ותשובות בסוגיות פילוסופיות מורכבות, ולפתח מיומנויות של חשיבה אנליטית וביקורתית אצל הסטודנט

לרשימת הקורסים