מוסמך בהיסטוריה

מבוא1

התכנית לתואר שני בהיסטוריה מיועדת להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים למחקר היסטורי, לאפשר היכרות רחבה עם מערכת הכללים והשיטות של הדיסציפלינה, לפתח השכלה מעמיקה בתחום ולשכלל את החשיבה ההיסטורית. התכנית תעניק גם ניסיון מעשי במחקר עצמאי ובכתיבה מחקרית בהתאם לנורמות אקדמיות, ותאפשר התמחות בתחום ספציפי שייבחר על ידי הסטודנטים.

לתכנית שתי מטרות. האחת, לחשוף את הסטודנטים להיסטוריה של מגוון תרבויות וחברות, בתקופות שונות ובמרחב גיאוגרפי רחב, ולמגעים ביניהן. השנייה, לאפשר עיון מעמיק בתחומי ידע מוגדרים וממוקדים. זאת תוך הכרת הוויכוחים המרכזיים סביב סוגיות היסטוריות, ופיתוח כלים לגיבושה של עמדה ביקורתית עצמאית בנושאים אלה.

מסלולי לימודים

  • מסלול עיוני לתואר מוסמך ללא תזה (‏12 קורסים ו-3 עבודות סמינריוניות, לפחות 42 נ"ז‎)‏
  • מסלול מחקרי לתואר מוסמך עם תזה (‏10 קורסים ו-2 עבודות סמינריוניות, לפחות 34 נ"ז‎)‏

מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה

הגשת מועמדות

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים.

דרישות הקבלה הן:

  • רשאים להגיש מועמדות ללימודים בעלי תואר ראשון ותואר שני בכל תחום שממוצע ציוניהם 80 לפחות, בהתאם לתחום הלימודים.
  • במקרים מסוימים, בהתאם לתחום לימודיהם בתואר הראשון, יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה. וזאת בהתאם לתחום לימודיהם בתואר הראשון.
  • סטודנטים במהלך לימודים לתואר ראשון יוכלו להגיש מועמדות לתכנית המוסמך בהיסטוריה בשלב בו נותרו להם קורס מתקדם אחד וכתיבת עבודה סמינריונית אחת. יש לסיים את הדרישות ולהציג אישור זכאות לתואר ראשון עד לסיום הסמסטר אליו הוגשה המועמדות.

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

הערה לתלמידי חו"ל

לימוד מחו"ל אפשרי אך ישנה חובת השתתפות פעילה במפגשי ההנחיה (‏באמצעות ה"זום", ראו בהמשך‎)‏. סטודנטים הלומדים מחו"ל יכולים לבחור במסלול עם תזה אך ורק אם יגיעו לישראל לכל מפגשי ההנחיה של הקורס סדנה לכתיבת תזה (‏ראו בהמשך‎)‏. בנוסף, יש לקבל ייעוץ מקדים.

לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון ותואר שני בתחומי דעת שאין להם נגיעה ישירה לנושאי התכנית, או שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 3 קורסים: שני קורסים רגילים וקורס מתקדם אחד (‏כולל רפרט מורחב כתוב [פרו-סמינריון]‎)‏.

חובה לסיים בהצלחה את שלושת הקורסים ואת הרפרט המורחב הכתוב בציון ממוצע 80 לפחות.

סטודנטים שנותר להם קורס השלמה אחד בלבד (‏‏או שחייבים בקורס השלמה אחד בלבד‎‎)‏‏, יוכלו ללמוד במקביל קורס אחד מתוך התכנית לתואר שני.

 

את קורסי ההשלמה תקבע ועדת הקבלה מבין הקורסים הבאים, לאחר הגשת המועמדות:

קורסי השלמה רגילים:

רמה

נ"ז

רומא: אימפריה ואימפריאליזם (‏10473‎)‏

ר

6

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה - הגות ואמנות באירופה במאה ה-18; חלק א: צרפת (‏10282‎)‏ או

ר

6

תרבות ההשכלה - הגות ואמנות באירופה במאה ה-18;
חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 (‏10784‎)‏

ר

6

מבוא להיסטוריה של המזרח-התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏

ר

6

קורסי השלמה מתקדמים:

רמה

נ"ז

משטרים בפוליס היוונית (‏10965‎)‏

מ

6

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (‏10945‎)‏

מ

6

סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏

מ

6

מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית (‏10513‎)‏

מ

6

חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות הברית (‏10336‎)‏

מ

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏10932‎)‏

מ

6

נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (‏10510‎)‏

מ

6

 

פטור באנגלית

כל הסטודנטים בתכנית חייבים בציון פטור בשפה האנגלית.

על סמך ניסיון מצטבר, שעל פיו סטודנטים רבים מגלים קושי בהתמודדות עם טקסטים באנגלית ובהתאמה לנהוג באוניברסיטאות אחרות, עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ-B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏‏אנגלית‎‎)‏‏ פחות מ-134, או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ. יש להשלים את הפטור באנגלית לפני תחילת הלימודים בתכנית (‏או במקביל לקורס/י ההשלמה‎)‏.

 

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדה לתואר שני בהיסטוריה תכיר בלימודים קודמים רק בקורסים לתואר שני שבהם הציון הסופי של הסטודנטים הוא 80 לפחות. היקף ההכרה לא יעלה על 12 נ"ז ולא יותר מ-3 קורסים שיפטרו מקורסי בחירה שבסעיפים ב ו-ג. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

א. קורסי חובה בשני המסלולים: 9 נ"ז

כל הסטודנטים חייבים בלימוד הקורסים הבאים:

נ"ז

גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות (‏14204‎)‏2
או

3

תאוריות וגישות בחקר התרבות (‏14205‎)‏2

3

<