מוסמך בהיסטוריה

מבוא1

התכנית לתואר שני בהיסטוריה מיועדת להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים למחקר היסטורי, לאפשר היכרות רחבה עם מערכת הכללים והשיטות של הדיסציפלינה, לפתח השכלה מעמיקה בתחום ולשכלל את החשיבה ההיסטורית. התכנית תעניק גם ניסיון מעשי במחקר עצמאי ובכתיבה מחקרית בהתאם לנורמות אקדמיות, ותאפשר התמחות בתחום ספציפי שייבחר על ידי הסטודנטים.

לתכנית שתי מטרות. האחת, לחשוף את הסטודנטים להיסטוריה של מגוון תרבויות וחברות, בתקופות שונות ובמרחב גיאוגרפי רחב, ולמגעים ביניהן. השנייה, לאפשר עיון מעמיק בתחומי ידע מוגדרים וממוקדים. זאת תוך הכרת הוויכוחים המרכזיים סביב סוגיות היסטוריות, ופיתוח כלים לגיבושה של עמדה ביקורתית עצמאית בנושאים אלה.

מסלולי לימודים

 • מסלול עיוני לתואר מוסמך ללא תזה (‏12 קורסים ו-3 עבודות סמינריוניות, לפחות 42 נ"ז‎)‏
 • מסלול מחקרי לתואר מוסמך עם תזה (‏10 קורסים ו-2 עבודות סמינריוניות, לפחות 34 נ"ז‎)‏

מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה

הגשת מועמדות

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים.

דרישות הקבלה הן:

 • רשאים להגיש מועמדות ללימודים בעלי תואר ראשון ותואר שני בכל תחום שממוצע ציוניהם 80 לפחות, בהתאם לתחום הלימודים.
 • במקרים מסוימים, בהתאם לתחום לימודיהם בתואר הראשון, יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה. וזאת בהתאם לתחום לימודיהם בתואר הראשון.
 • סטודנטים במהלך לימודים לתואר ראשון יוכלו להגיש מועמדות לתכנית המוסמך בהיסטוריה בשלב בו נותרו להם קורס מתקדם אחד וכתיבת עבודה סמינריונית אחת. יש לסיים את הדרישות ולהציג אישור זכאות לתואר ראשון עד לסיום הסמסטר אליו הוגשה המועמדות.

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

הערה לתלמידי חו"ל

לימוד מחו"ל אפשרי אך ישנה חובת השתתפות פעילה במפגשי ההנחיה (‏באמצעות ה"זום", ראו בהמשך‎)‏. סטודנטים הלומדים מחו"ל יכולים לבחור במסלול עם תזה אך ורק אם יגיעו לישראל לכל מפגשי ההנחיה של הקורס סדנה לכתיבת תזה (‏ראו בהמשך‎)‏. בנוסף, יש לקבל ייעוץ מקדים.

לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון ותואר שני בתחומי דעת שאין להם נגיעה ישירה לנושאי התכנית, או שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של עד 3 קורסים: שני קורסים רגילים וקורס מתקדם אחד (‏כולל רפרט מורחב כתוב [פרו-סמינריון]‎)‏.

חובה לסיים בהצלחה את שלושת הקורסים ואת הרפרט המורחב הכתוב בציון ממוצע 80 לפחות.

סטודנטים שנותר להם קורס השלמה אחד בלבד (‏‏או שחייבים בקורס השלמה אחד בלבד‎‎)‏‏, יוכלו ללמוד במקביל קורס אחד מתוך התכנית לתואר שני.

 

את קורסי ההשלמה תקבע ועדת הקבלה מבין הקורסים הבאים, לאחר הגשת המועמדות:

קורסי השלמה רגילים:

רמה

נ"ז

רומא: אימפריה ואימפריאליזם (‏10473‎)‏

ר

6

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה - הגות ואמנות באירופה במאה ה-18; חלק א: צרפת (‏10282‎)‏ או

ר

6

תרבות ההשכלה - הגות ואמנות באירופה במאה ה-18;
חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 (‏10784‎)‏

ר

6

מבוא להיסטוריה של המזרח-התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏

ר

6

קורסי השלמה מתקדמים:

רמה

נ"ז

משטרים בפוליס היוונית (‏10965‎)‏

מ

6

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (‏10945‎)‏

מ

6

סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏

מ

6

מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית (‏10513‎)‏

מ

6

חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות הברית (‏10336‎)‏

מ

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏10932‎)‏

מ

6

נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (‏10510‎)‏

מ

6

 

פטור באנגלית

כל הסטודנטים בתכנית חייבים בציון פטור בשפה האנגלית.

על סמך ניסיון מצטבר, שעל פיו סטודנטים רבים מגלים קושי בהתמודדות עם טקסטים באנגלית ובהתאמה לנהוג באוניברסיטאות אחרות, עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ-B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏‏אנגלית‎‎)‏‏ פחות מ-134, או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ. יש להשלים את הפטור באנגלית לפני תחילת הלימודים בתכנית (‏או במקביל לקורס/י ההשלמה‎)‏.

 

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדה לתואר שני בהיסטוריה תכיר בלימודים קודמים רק בקורסים לתואר שני שבהם הציון הסופי של הסטודנטים הוא 80 לפחות. היקף ההכרה לא יעלה על 12 נ"ז ולא יותר מ-3 קורסים שיפטרו מקורסי בחירה שבסעיפים ב ו-ג. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

א. קורסי חובה בשני המסלולים: 9 נ"ז

כל הסטודנטים חייבים בלימוד הקורסים הבאים:

נ"ז

גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות (‏14204‎)‏2
או

3

תאוריות וגישות בחקר התרבות (‏14205‎)‏2

3

היסטוריה, חברה ומדעי החברה א (‏12400‎)‏ 3

3

היסטוריה חברה ומדעי החברה ב (‏12401‎)‏ 3

3

קורס חובה נוסף במסלול עם תזה בלבד: 3 נ"ז

סדנה לכתיבת תזה 4

3

 

ב. קורסי הבחירה: 27-18 נ"ז

בשני המסלולים יש לבחור במגמת התמחות מבין שלוש המגמות:

 • היסטוריה רב-תרבותית
 • היסטוריה של עם ישראל
 • היסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה

במסלול ללא תזה

יש ללמוד לפחות 9 קורסי בחירה, מתוכם לפחות 5 במגמה (‏לפחות 27 נ"ז‎‎)‏‏. באישור מיוחד ניתן ללמוד עד שני קורסים מתקדמים לתואר ראשון בהיסטוריה (‏6 נ"ז כל אחד‎)‏ במקום 2 קורסי בחירה מהתואר השני (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏, ובלבד שלא נבחרו קורסים שכבר נלמדו במסגרת הלימודים לתואר ראשון. סטודנטים הלומדים קורס/ים מתקדם/ים במסגרת התכנית לתואר שני בהיסטוריה יצברו 3 נ"ז עודפות לתואר.

בכל שנה יוצעו מקבצים שונים של קורסי בחירה.

יש לפנות ליועצי המגמות לפני ההרשמה לקורס/ים בתכנית.

במסלול עם תזה

יש ללמוד 6 קורסי בחירה במגמה (‏לפחות 18 נ"ז‎‎)‏‏. סטודנטים מצטיינים יוכלו להמיר קורס בחירה אחד בקורס בהדרכה אישית של חבר סגל במחלקה כפוף לאישור ועדת התואר השני. באישור מיוחד ניתן ללמוד קורס מתקדם אחד לתואר ראשון בהיסטוריה (‏6 נ"ז‎)‏ במקום קורס בחירה מהתואר השני (‏3 נ"ז‎)‏, ובלבד שלא נבחר קורס שכבר נלמד במסגרת הלימודים לתואר הראשון. סטודנטים הלומדים קורס מתקדם במסגרת התכנית לתואר שני בהיסטוריה יצברו 3 נ"ז עודפות לתואר.

בכל שנה יוצעו מקבצים שונים של קורסי בחירה.

יש לפנות ליועצי המגמות לפני ההרשמה לקורס/ים בתכנית.

את היצע קורסי הבחירה בכל סמסטר ראו באתר התכנית: https://academic.openu.ac.il/history/mahistory/pages/courses.aspx

 

ג. עבודות סמינריוניות: 6-4 נ"ז

במסלול ללא תזה יש להגיש 3 עבודות סמינריוניות, מהן שתיים במגמה הנבחרת (‏6 נ"ז‎)‏.

במסלול עם תזה יש להגיש 2 עבודות סמינריוניות במגמה‏ הנבחרת (‏4 נ"ז‎)‏.

ניתן להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס בחירה (‏ולא בקורסי החובה‎)‏. העבודה הסמינריונית נכתבת לאחר סיום הקורס ומזכה ב-2 נ"ז, הנוספות לנ"ז של הקורס.

אם עבר יותר מסמסטר מאז נלמד הקורס, יש לפנות למרכז/ת האקדמי של התכנית כדי להסדיר את ההרשמה לכתיבת העבודה.

לתשומת לבכם: בפתח כל שנה אקדמית (‏בראשית תקופת ההרשמה לסמסטר א‎)‏ באחריות הסטודנטים לפנות ליועץ/ת המגמה ולסכם עמו/ה את תכנית הלימודים.

 

מפגשי הלימוד

הנוכחות במפגשי הקורסים לתואר שני היא חובה. המפגשים מתקיימים 7 פעמים בסמסטר בשעות אחר הצהריים-ערב.

ניתן יהיה להשתתף במפגשים באמצעות טכנולוגיית ה"זום", המאפשרת למידה-מרחוק. גם הלומדים מרחוק יידרשו לנוכחות חובה בזמן אמת במפגשים, במראה ובשמע, ולהשתתפות פעילה במהלכם.

הדרכה מקוונת לשימוש במערכת ה"זום" מוצעת זמן קצר לפני תחילת הלימודים בסמסטרים א ו-ב. כל הסטודנטים החדשים בתכנית חייבים לקבל הדרכה זו (‏גם אם נרשמו לנוכחות בכיתה‎)‏.

במקרים חריגים בהם לא תתאפשר ההוראה בכיתה ננסה לקיים שיעור מקוון לכל הרשומים.

 

שפה זרה (‏קורס או פטור‎)‏

כל תלמידי המסלול המחקרי (‏עם תזה‎)‏ בכל המגמות מחויבים בשפה זרה שנייה ברמת פטור (‏בנוסף לשפה האנגלית‎)‏. יש לפנות לוועדת הקבלה לשם קביעת השפה הנדרשת.

הסטודנטים ילמדו את קורסי השפות הזרות באחת מן האוניברסיטאות בארץ, וישלמו את הנדרש עבור הקורס למוסד בו ילמדו.

יש להציג אישור על לימוד השפה ברמת B2 לפי תקן ה-CEFR (‏מתקדמים / בחינת פטור‎)‏. למידע נוסף ראו כאן.

בעלי ידע מוכח בשפה זרה שנייה, או מי שיבחרו לגשת לבחינת פטור באחת מן האוניברסיטאות ויעברו אותה בהצלחה, יקבלו פטור מלימודי השפה הזרה השנייה.

במגמת היסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה נדרשים כל הסטודנטים לעמוד בבחינת פטור בשפה הערבית.5 כאמור, תלמידי המסלול המחקרי במגמה זו חייבים גם הם בלימוד שפה אירופית שנייה (‏בנוסף לפטור בשפות האנגלית והערבית‎)‏.

יש לקבל את הפטור עד להשלמת קורסי התואר השני. הפטור יופיע בגיליון הציונים ובתעודת סיום התואר.

 

עבודת גמר במסלול העיוני

במסלול ללא תזה יש עבודת גמר‏. נושאי העבודה יגובשו בשיתוף עם צוות התכנית. יוכלו לגשת לכתיבת העבודה מי שסיימו בהצלחה לפחות 8 קורסים.

עבודת הגמר כוללת פרקי קריאה (‏כ-1,000 עמודים‎)‏ ושאלות.

העבודה היא עבודת בית כתובה.

פרטי העבודה ונהלי ההרשמה וההגשה מצויים באתר התכנית. 

 

עבודת תזה במסלול המחקרי

כל הסטודנטים יתחילו במסלול העיוני.

התנאים לקבלה למסלול המחקרי:

א. סיום בהצלחה של קורס החובה בלימודי תרבות והקורס "היסטוריה, חברה ומדעי החברה א" (‏12400‎)‏

ב. סיום בממוצע 90 לפחות את הקורס "היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב" (‏12401‎)‏, שני קורסי בחירה במגמה, ועבודה סמינריונית אחת במגמה

יש לפנות ליועצי המגמות בבקשת המעבר למסלול המחקרי.

יש לצרף לבקשה "הצהרת כוונות" בת 100 מלים שתכלול הצעת נושא לעבודת התזה ודברי הסבר.

ההחלטה תהיה בכפוף לשיקולי ועדת הקבלה.

יש לשים לב:

1. השתתפות בסדנת התזה: בסמסטר העוקב לסמסטר בו אושרה הקבלה למסלול המחקרי.

2. הגשת הצעת התזה (‏בחתימת המדריך/ים‎)‏: עד חצי שנה מסיום סדנת התזה בהצלחה.

סטודנטים שלא יעמדו בתנאים אלה יעברו אוטומטית למסלול ללא תזה.

3. הרשמה לכתיבת התזה: עד חודשיים מקבלת מכתב האישור הרשמי להרשמה לכתיבת התזה.

4. כתיבת התזה: היקף התזה הוא 100-80 עמודים. התזה תיכתב בהדרכת חבר/ת סגל של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת שילווה על ידי חבר/ת סגל של האוניברסיטה הפתוחה. יש להגיש את העבודה עד שנתיים מיום ההרשמה לכתיבת התזה. 

5. שיפוט התזה: על ידי המדריך/ה (‏או המדריכים‎‎)‏‏ וקורא/ת נוסף/ת לפי החלטת ועדת התואר השני.

 

משך זמן לימודים

יש לסיים את לימודי המוסמך בהיסטוריה תוך 7 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (‏‏לא כולל קורסי השלמה‎‎)‏‏.

סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן הנקוב, יוכלו במקרים חריגים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנטים ללמוד קורסים נוספים שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום קורסים שנלמדו על ידם, או בנוסף להם.

 

זכאות לתואר

 • לימוד כל ההשלמות (‏‏אם נדרשו‎‎)‏‏
 • סיום בהצלחה של 12 קורסים במסלול העיוני, ו-10 קורסים במסלול המחקרי, לפי תכנית הלימודים המאושרת
 • כתיבת עבודות סמינריוניות (‏3 במסלול העיוני ו-2 במסלול המחקרי‎)‏
 • מעבר בהצלחה של עבודת הגמר במסלול ללא תזה
 • כתיבת תזה במסלול עם תזה

ציון התואר

הציון הסופי במסלול העיוני ישוקלל באופן הבא:

 • 50% ממוצע הציונים בקורסים
 • 30% עבודות סמינריוניות (‏10% לכל עבודה‎)‏
 • 20% עבודת הגמר

הציון הסופי במסלול המחקרי ישוקלל באופן הבא:

 • 30% ממוצע הציונים בקורסים
 • 30% עבודות סמינריוניות (‏15% לכל עבודה‎)‏
 • 40% ציון התזה

1

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

2

הקורס אינו נלמד באמצעות טכנולוגיית למידה מרחוק.

3

יש ללמוד את שני חלקי הקורס במהלך השנתיים הראשונות ללימודים. כדי להירשם להיסטוריה, חברה ומדעי החברה ב יש לעמוד בחובת הנוכחות במפגשים בהיסטוריה, חברה ומדעי החברה א. כל חלק מזכה ב-3 נ"ז.

4

רק סטודנטים במסלול המחקרי חייבים להשתתף בסדנה לכתיבת תזה במהלך כתיבת הצעת המחקר. הסדנה פתוחה לתלמידי חו"ל.

סדנת התזה נועדה לסייע לסטודנטים במסלול המחקרי לגבש את הצעות המחקר שלהם לעבודות התזה. מפגשי הסדנה יידונו בשאלות תיאורטיות ופרקטיות הנוגעות לבנייתה של הצעת מחקר לעבודת תזה ובמהלכם יקושרו הסטודנטים למדריכים בהתאם לנושא המחקר המוצע. לסדנה יתקבלו רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את קורס החובה בלימודי תרבות ואת הקורס היסטוריה, חברה ומדעי החברה א (‏12400‎)‏; שסיימו בממוצע 90 לפחות את הקורס היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב (‏12401‎)‏, שני קורסי בחירה במגמה, ועבודה סמינריונית אחת במגמה; ובכפוף לשיקולי ועדת הקבלה.

5

בוגרי תיכון בשפה הערבית, או שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית ב-5 יחידות לימוד, או בוגרי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטאות אחרות שיקבלו פטור מערבית במהלך לימודיהם, לא יידרשו לבחינת הפטור בערבית.

ציון פטור עבור סטודנטים של האו"פ שהחלו את לימודים לפני סמסטר א2016 הוא סיום בהצלחה של הקורסים יסודות הערבית הספרותית א-ד (‏"פטור"‎)‏. ציון "פטור" עבור סטודנטים של האו"פ שהחלו את לימודיהם לאחר סמסטר א2016 הוא סיום בהצלחה של קורסי יסודות הערבית הספרותית ושל הקורס היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית.