לנוחותכן.ם, ריכזנו כאן את קורסי הבחירה המוצעים במסגרת התכנית בסמסטרים הקרובים. כל קורס מקנה 3 נקודות זכות.

שימו לב: בסמסטר ג2023 ובסמסטר ג2024 ניתן ללמוד את הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה (12012). קורסי תואר שני בקיץ מוצעים רק במסגרת התכנית ללימודי דמוקרטיה.