שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: פיסיקה, מדעי כדור-הארץ

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: כימיה, מדעי הטבע והחיים - כללי, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: פיסיקה, מדעי כדור-הארץ

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 קורס מרחיב דעת