שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ג2021, ג2022

 נושא: פיסיקה, מדעי כדור-הארץ

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2021, ג2022

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: כימיה, מדעי הטבע והחיים - כללי, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ

 פעיל בסמסטרים: ג2021, ג2022

 נושא: פיסיקה, מדעי כדור-הארץ

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי כדור-הארץ

 קיימות