קורס​ סמסטר​ ​ריכוז הוראה ​אחריות אקדמית תת תחום​ ​רמה
צפונות כדור הארץ (20117)​​ב+גיעל לוינסון
​גיאולוגיה​פ
​מבוא למטאורולוגיה (20291) א​ מאיה ברטוב אורלי לחמי ​מדעי האטמוספירה ​ר
מבוא למדע כדור הארץ (06101) א​ יוני ישראלי ​גיאולוגיה ​ר
​מבוא לאוקיינוגרפיה (20493) ב​ יעל לוינסון ​אוקיינוגרפיה ​ר
​נדבכים בגיאולוגיה של ארץ ישראל (20211) א​יוני ישראלי אורלי לחמי ​גיאולוגיה ​ר
​מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים (20238) ב​ ​בר אלישע ​גיאולוגיה ​ר
​מעבדה במיקרוסקופיה של סלעים מותמרים וסלעי משקע (20239) א​ יוני ישראלי ​גיאולוגיה ​ר
​מבוא לגיאופיסיקה (20434) ג​ ​מיטל שדה אורלי לחמי ​גיאולוגיה ​ר
​מבוא לגיאוכימיה (20498)​ב​יוני ישראלי​גיאולוגיה​ר
מבוא למדעי הסביבה (20603)​ג​יוני ישראלי​אורלי לחמי​מדעי כדוה״א - כללי​ר
​מעבדה במטאורולוגיה (20421) ב​ מאיה ברטוב אורלי לחמי ​מדעי האטמוספירה ר​
​תורת האקלים (20600) ב​ מאיה ברטוב אורלי לחמי ​מדעי האטמוספירה​ ​ר
​חוף הים התיכון של ישראל (20901) א יעל לוינסון ​גיאולוגיה ואוקיינוגרפיה ​מ
​גיאולוגיה של הכרמל (20321) ב יעל לוינסון אורלי לחמי ​גיאולוגיה ​מ
​יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל (20307) א יעל לוינסון ​גיאולוגיה ​מס
​בעיות שינוי האקלים (20518) ג מאיה ברטוב אורלי לחמי ​מדעי האטמוספירה ​מס
​נושאים בכימיה אטמוספירית (20553) ב תמר שנרב אורלי לחמי ​מדעי האטמוספירה ​מס
​קורס במכון הבין-אוניברסיטאי באילת (20991) - ​מירב וכט-כץ ​- ​אוקיינוגרפיה ​מ
​קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי כדור הארץ (20591) - אורלי לחמי אורלי לחמי ​כללי ​מס
​פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ (20575) - ​אריאל סטנהיל -​ ​כללי ​מ
איזוטופים יציבים בחקר כדור הארץ (20947) ג ​גיאולוגיה ​מ