שאלות נפוצות

מדעי החיים

התוכניות השונות במדעי החיים דומות מאוד זו לזו.
התוכנית הכללית ביותר היא תואר במדעי החיים ללא הדגשה: היא מאפשרת גמישות רבה יחסית בבחירת הקורסים, וכוללת 15-14 נקודות זכות כלליות. תוכנית זו מתאימה לרבים מהסטודנטים: סטודנטים בעלי תחומי עניין מגוונים במדעי החיים, סטודנטים שלמדו לימודים אקדמיים קודמים שהם יכולים לקבל הכרה בהם, וסטודנטים המעוניינים ללמוד במסגרת לימודיהם לתואר גם קורסים מחוץ לתחום מדעי החיים המעניקים נקודות זכות.
יש לנו גם תוכניות עם הדגשה: מדעי החיים בהדגשת לימודי שדה, מדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה, מדעי החיים בהדגשה תאית מולקולרית, ומדעי החיים כולל צֶבֶר קורסים בקדם-רפואה. נוסף על התארים התחומיים במדעי החיים ניתן ללמוד חוג במדעי החיים כצירוף בתואר דו-חוגי. בתוכניות אלו יש מעט בחירה חופשית, ומיקבץ הקורסים מוגדר מראש. בחירת התוכנית היא על פי העדפתו האישית של הסטודנט. ככלל, אין צורך להתחייב לתוכנית מסוימת עם תחילת הלימודים, שכן תוכניות אלו דומות זו לזו. עם זאת, יש להקפיד ולהתחיל בלמידת הקורסים המשותפים לתוכניות השונות.