מדעי החיים

התוכניות השונות במדעי החיים דומות מאוד זו לזו.
 התוכנית הכללית ביותר היא תואר במדעי החיים ללא הדגשה: היא מאפשרת גמישות רבה יחסית בבחירת הקורסים, וכוללת 15-14 נקודות זכות כלליות. תוכנית זו מתאימה לרבים מהסטודנטים: סטודנטים בעלי תחומי עניין מגוונים במדעי החיים, סטודנטים שלמדו לימודים אקדמיים קודמים שהם יכולים לקבל הכרה בהם, וסטודנטים המעוניינים ללמוד במסגרת לימודיהם לתואר גם קורסים מחוץ לתחום מדעי החיים המעניקים נקודות זכות. יש לנו גם תוכניות עם הדגשה: מדעי החיים בהדגשת לימודי שדה, מדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה, מדעי החיים בהדגשה תאית מולקולרית, ומדעי החיים כולל צֶבֶר קורסים בקדם-רפואה. נוסף על התארים התחומיים במדעי החיים ניתן ללמוד חוג במדעי החיים כצירוף בתואר דו-חוגי. בתוכניות אלו יש מעט בחירה חופשית, ומיקבץ הקורסים מוגדר מראש. בחירת התוכנית היא על פי העדפתו האישית של הסטודנט. ככלל, אין צורך להתחייב לתוכנית מסוימת עם תחילת הלימודים, שכן תוכניות אלו דומות זו לזו. עם זאת, יש להקפיד ולהתחיל בלמידת הקורסים המשותפים לתוכניות השונות. שימו לב! בכל התוכניות בהדגשה, במסגרת לימודי המתמטיקה חובה ללמוד סטטיסטיקה – ולא חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי. לקבלת פרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות לאחד מהיועצים האקדמיים במחלקה.
הקורס הראשון בתחום מדעי החיים הוא ביולוגיה כללית א. שימו לב, במסגרת קורס זה מתקיימת במהלך הסמסטר שתי מעבדות חובה. לימודי מדעי החיים מתבססים על יֶדע בכימיה. לכן כדאי להתחיל בשלב מוקדם ככל הניתן בלימודי הכימיה הנחוצים לתואר. לקבלת פרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות לאחד מהיועצים האקדמיים במחלקה.
הקורס הראשון הדרוש בכימיה במסגרת התארים במדעי החיים הוא כימיה כללית א או כימיה כללית. הקורס כימיה כללית הוא קורס אינטנסיבי יותר מכימיה כללית א, והוא זהה לצרוף הקורסים כימיה כללית א ו-כימיה כללית ב לביולוגים. שימו לב, הקורסים כימיה כללית א וכימיה כללית מניחים יֶדע בכימיה הנלמד בבית הספר התיכון ברמה של 3 יחידות בגרות לפחות, ובשבוע הראשון של הסמסטר על הסטודנט להגיש מטלה הבוחנת אם ברשותו הידע הנחוץ לקורס. סטודנטים שלא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה יכולים לבחור בין שתי חלופות: (1) ללמוד לפני תחילת הסמסטר את פרק המבוא המצורף לחומרי הקורסים כימיה כללית א וכימיה כללית. פרק המבוא כולל את 150 העמודים הראשונים שבספר, ובכללם 13 תת-פרקים המכילים תירגול רב. יֶדע מעשי בפתרון תרגילי פרק המבוא הוא חיוני ללימוד הקורסים. תרגילים בודדים לדוגמה מתוך פרק המבוא ניתן לראות כאן. במידת הצורך ניתן לגשת לספרית האוניברסיטה הפתוחה על מנת לשאול את ספר הקורס. (2) ללמוד תחילה את הקורס עולם הכימיה, המהווה קורס הכנה לקורס כימיה כללית. שימו לב! בקורסים כימיה כללית א וכימיה כללית ישנם יום או יומיים בסמסטר שבהם מתקיימת מעבדה, שהנוכחות בה היא חובה. לקבלת פרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות לאחד מהיועצים האקדמיים במחלקה.
עבור קורסים אקדמיים רבים מוגדרות דרישות-קְדָם הנסמכות על יֶדע קודם של הסטודנט. הידע הקודם מוגדר כתנאֵי קבלה, יֶדע דרוש, או יֶדע מומלץ.
תנאֵי קבלה לקורס כוללים קורסים שהעמידה בהם היא בגדר חובה לצורך ההרשמה לקורס. סטודנטים שאינם עומדים בתנאֵי הקבלה בעת ההרשמה לקורס (ולא קיבלו מהם פטור בגין לימודים אקדמיים פורמליים קודמים) לא יוכלו להירשם לקורס. אם הידע הקודם הוא חיצוני ואינו ידוע במערכת, יכולים המעוניינים להירשם לקורס, על אף שאינם עומדים בכל תנאֵי הקבלה, להירשם "על תנאי", ולפנות ליועץ מחלקתי שיבדוק ויאשר את הרישום. הסבר מפורט ניתן למצוא בידיעון האקדמי בסעיף הרשמה.
יֶדע קודם דרוש הכרחי ללימוד הקורס. זהו יֶדע המצוי בקורסים אחרים של האוניברסיטה הפתוחה, ומי שעדיין לא למדו אותם יתקשו ללמוד את חומר הלימוד בקורס, ולעיתים לא יוכלו להבינו. האוניברסיטה מאפשרת את ההרשמה לקורס גם לסטודנטים שלא למדו את הקורסים הנדרשים במסגרת הידע הקודם הדרוש, בהנחה שהם רכשו את הידע הדרוש בדרכים אחרות. על הסטודנטים מוטלת האחריות להקפיד להירשם לקורסים רק לאחר שהשלימו את הידע הדרוש. לעיתים ניתן ללמוד במקביל את הקורס ואת הידע הדרוש לו. אנא פנו לייעוץ אם אתם שוקלים לעשות זאת.
יֶדע קודם מומלץ לקורס הוא ידע המצוי בקורסים אחרים של האוניברסיטה הפתוחה שאותם כדאי ללמוד לפניו, אך הדבר אינו הכרחי.
שימו לב, לרבים מהקורסים שאינם מתקדמים אין תנאֵי קבלה, אלא ידע דרוש. זאת, כדי לאפשר לסטודנטים בעלי הרקע הדרוש לקורס מלימודים קודמים ללמוד את הקורס. לגבי קורסים אלה מצוין הידע הקודם הדרוש והמומלץ לצורך לימוד בהם. הידע הקודם הדרוש הוא הכרחי ללימוד הקורס. הידע הקודם המומלץ אמנם אינו הכרחי ללימוד הקורס, אך יכול לתרום להבנה טובה יותר של החומר הנלמד בו. לדוגמה, על מנת ללמוד בהצלחה את הקורס "כימיה אורגנית לביולוגים" חיוני ללמוד קודם את הקורסים "כימיה כללית" או "כימיה כללית א". שימו לב, במקרה זה מוגדר הידע הקודם כדרוש, ולכן מערכת המחשב אינה בודקת שאכן למדתם אחד מהקורסים הללו. עם זאת, יֶדע בחומרי קורסים אלו הוא חיוני להצלחה בקורס "20282 כימיה אורגנית לביולוגים".
לקבלת פרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות לאחד מהיועצים האקדמיים במחלקה.