חטיבה בביולוגיה מולקולרית

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

לפחות 25 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

חובה – לפחות 25 נ"ז

רמה

נ"ז

כימיה כללית (‏20437‎)‏ או

ר

6

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏(‏*‎)‏ או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון (‏20118‎)‏

פ

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏2,1 או

ר

4

ביוכימיה א לכימאים (‏20485‎)‏

ר

3

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏3 או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏3

ר

6

גנטיקה א (‏20495‎)‏

ר

4

בחירה – 6-0 נ"ז

ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3


1

או הקורס ביוכימיה א (‏20204‎)‏, שאינו מוצע עוד, והקנה 3 נ"ז.

2

על סטודנטים המעוניינים בהשלמות לקראת הגשת מועמדות ללימודי רפואה (‏4-שנתי‎)‏ ללמוד חלופה זו. לקורסים נוספים שאינם חלק מהחטיבה ונדרשים בהגשת מועמדות ללימודי רפואה ראו: http://www.openu.ac.il/afik/TAU_BIU_medicine.html

3

הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ הוא ידע קודם דרוש לקורס זה. מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור. החל מסמסטר ג2018 הקורס יילמד במתכונת חדשה וייקרא יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים.

(‏*‎)‏

ניתן ללמוד קורס זה,ללא עלות, לסטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (‏20470‎)‏.