לימודי האנגלית מהווים חלק מהלימודים לתואר. להלן פירוט נקודות הציון שנמצאות לאורך הדרך ונדרש לעמוד בהן:

ראשית כל, יש לקבל סיווג לרמה באנגלית עד לצבירת 18 נקודות זכות אקדמיות. זהו תנאי להרשמה לקורסים הבאים בתואר ולכן מומלץ להשלים את סיווג הרמה כבר בשלבים הראשונים של הלימודים.

שנית, יש להגיע לרמת "בסיסי" באנגלית עד להשלמת 48 נקודות זכות. כלומר, לקבל סיווג לרמה זו ומעלה, או לסיים בהצלחה את קורס אנגלית "טרום בסיסי א" או את "טרום בסיסי ב". גם כאן, זהו תנאי להרשמה לקורסים הבאים.

לבסוף, יש להגיע לרמת פטור באנגלית לפני ההרשמה לקורסים ברמה מתקדמת. כלומר, לקבל במבחן מיון סיווג לרמת פטור או לסיים בהצלחה קורס אנגלית "מתקדמים ב'".


על סטודנטיות וסטודנטים שהחלו ללמוד לתואר ראשון בשנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר סתיו 2022א) ואילך יחולו דרישות נוספות בהתאם לסיווג שהתקבל מבחינות המיון באנגלית: 

  • קבלת סיווג לרמה של מתקדמים ב: יש ללמוג ללמוד את קורס מתקדמים ב וכן קורס תוכן נוסף מרשימת הקורסים המוצעים באנגלית בתחום הלימודים שלכם.

  • קבלת סיווג לרמת פטור: יש ללמוד שני קורסי תוכן מרשימת הקורסים המוצעים באנגלית בתחום הנלמד

לרשימת הקורסים האקדמיים המוצעים באנגלית לפי תחומי דעת >>