לימודי תאטרון המתקיימים לצד לימוד תחומי אמנות אחרים מאפשרים מבט השוואתי - היסטורי, תרבותי ותאורטי - ומעניקים הקשר רחב ומעמיק יותר.

הקורסים בתחום התאטרון המוצעים באוניברסיטה הפתוחה עוסקים בקריאה פרשנית-ביקורתית וחוויתית של טקסטים תאטרוניים (מחזות ומופעי תאטרון). הקורסים השונים מאורגנים סביב שני צירים עיקריים - היסטורי ותאורטי - והקשר שלהם לפרקטיקה התאטרונית, ומתמקדים בחוויה התאטרונית בכללה, בתפקידיו החברתיים של התאטרון, בתאטרון הישראלי לדורותיו ובסוגות תאטרליות ספציפיות (כגון הקומדיה או מחזותיו של שייקספיר). כך נחשפים הסטודנטים למגוון רחב ופורה של נקודות מבט על תאטרון: היכרות עם אמצעי המבע התאטרוניים, ניתוח מחזות בהקשרם התקופתי-תרבותי, ניתוח פוליטי-ביקורתי, ניתוח פרשני והיכרות עם תאוריות וסוגות.

הקורסים בתאטרון נכללים בתכניות הלימודים בספרות ובלימודים לתואר רב-תחומי באמנויות.