סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7781657
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
120
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12430 רוסיה המודרנית: היסטוריה ותרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781807
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
119
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10814 אגדת הגולם
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781105
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
118
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ספרות ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 19:00 - 21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14217 סוגיות עכשויות בחקר הספרות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה מדעי הרוח - כללי, ספרות

טלפון
09-7781048
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
10173 קריאה וכתיבה אקדמית, גישור מערבית לעברית
10301 זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון
10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
11301 סוגיות בתרגום מערבית לעברית בעת המודרנית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, ספרות, תיאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10215 החיזיון השקספירי
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
14208 סוגיות בתאוריה של המרחב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות, תעודות הוראה

טלפון
09-7781983
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 10:30-11:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית
55167 מתודולוגיה של הוראת ספרות
55168 פרקטיקום בהוראת הספרות
55470 סמינר דידקטי בספרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בספרות ימי ג , 11:30-10:30 09-7781983 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7782144
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 21:30-20:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10808 מבוא לשירה
10951 גלגוליו של רומן החניכה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות

טלפון
09-7781279
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10168 תולדות הספרות העברית החדשה
10799 סדנה בכתיבת סיפורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, לשון עברית, ספרות

טלפון
09-7783370
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב' 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10825 מרכז או שוליים בספרות הישראלית
10963 ספרות ואתיקה
14207 סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7783370 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781980
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות
10429 תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך
10798 סדנה בכתיבת שירה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
10290 הפואטיקה של הסיפורת
10378 ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות
10778 יצירות נבחרות בספרות המערב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10834 ספרות המופת בהודו הגדולה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7781657
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
120
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12430 רוסיה המודרנית: היסטוריה ותרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781807
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
119
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10814 אגדת הגולם
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781105
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
118
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ספרות ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 19:00 - 21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14217 סוגיות עכשויות בחקר הספרות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה מדעי הרוח - כללי, ספרות

טלפון
09-7781048
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
10173 קריאה וכתיבה אקדמית, גישור מערבית לעברית
10301 זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון
10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
11301 סוגיות בתרגום מערבית לעברית בעת המודרנית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, ספרות, תיאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10215 החיזיון השקספירי
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
14208 סוגיות בתאוריה של המרחב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות, תעודות הוראה

טלפון
09-7781983
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 10:30-11:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית
55167 מתודולוגיה של הוראת ספרות
55168 פרקטיקום בהוראת הספרות
55470 סמינר דידקטי בספרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בספרות ימי ג , 11:30-10:30 09-7781983 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7782144
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 21:30-20:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10808 מבוא לשירה
10951 גלגוליו של רומן החניכה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות

טלפון
09-7781279
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10168 תולדות הספרות העברית החדשה
10799 סדנה בכתיבת סיפורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, לשון עברית, ספרות

טלפון
09-7783370
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב' 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10825 מרכז או שוליים בספרות הישראלית
10963 ספרות ואתיקה
14207 סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7783370 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781980
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות
10429 תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך
10798 סדנה בכתיבת שירה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
10290 הפואטיקה של הסיפורת
10378 ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות
10778 יצירות נבחרות בספרות המערב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10834 ספרות המופת בהודו הגדולה
ייעוץ
מידע מורחב