המחלקה הינה זרוע מרכזית בתחום מדעי הרוח של האוניברסיטה הפתוחה, ומשלבת מושגים, אסכולות ותובנות מובילות, בארבעה תחומי נושא בולטים: היסטוריה, פילוסופיה, מדעי היהדות ומדעי הקוגניציה.


שילוב התפישות השונות של נושאי התחום, יוצר מעטפת רעיונית מרתקת וייחודית, המורכבת מתרבות ושורשי העם היהודי, היסטוריה כללית של האנושות ולימודי המזרח התיכון (מדעי היהדות, היסטוריה), דרך הוגי-דעה וסוגיות פילוסופיות מובילות בתקופות נבחרות (פילוסופיה) ועד תיאורי תהליכי חישה, קליטה ועיבוד, המנחים את קבלת ההחלטות וביצוען ע"י האדם (מדעי הקוגניציה).


מתוך ההכרה, כי שורשי ההשכלה, התרבות וההיסטוריה, טמונים בעבר, שמה המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, דגש מיוחד על הצגת והבנת מקורות וטקסטים בעלי השפעה מתקופות שונות, אשר ניתוחם יסייע בידי הסטודנטים להבין, לפשט וליזום תובנות על אודות תחום מדעי הרוח.

מעבר למסלולי הלימוד החד-חוגיים והדו- חוגיים, המפורטים בתכניות הלימוד המגוונות, מעמידה המחלקה לרשות הסטודנטים מערך ייעוץ רחב לכל אחד מתחומי הלימוד שבמסגרת המחלקה. מיטב המנחים והמרצים עומדים ויעמדו לרשות הסטודנטים שלנו בדרך אל התואר המבוקש.


אם הנכם מאמינים, כי עבר, השכלה ושורשים, הם הבסיס להבנת תהליכים בהווה ובעתיד, ואם הינכם מרותקים מעולם זה וברצונכם לחשוף אותו ולהעשיר ידע אישי בשילוב תואר אקדמי מוכר, מקומכם איתנו!