ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.Sc.‎ בהנדסת תעשייה וניהול

מסלול ההתמחות אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

יש לצבור לפחות 161 נ"ז ולעמוד בדרישות הבאות:

בתכנית מוצעים שלושה מסלולי התמחות:

  • התמחות בתפעול וייצור

  • התמחות במערכות מידע

  • התמחות במדעי הנתונים

א - קורסי חובה משותפים לשלושת מסלולי ההתמחות - 109 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
מתמטיקה: 23 נ"ז

פיסיקה: 8 נ"ז
פתיחה (3) / רגיל (3)
6


מדעי המחשב: 8 נ"ז


כלכלה וניהול: 22 נ"ז [355,359]
הנדסת תעשייה וניהול: 48 נ"ז

ב - קורסי חובה לפי מסלולי התמחות

קורס
רמה
נ''ז
(i) קורסי חובה למסלול התמחות בתפעול וייצור - 30 נ"ז


(ii) קורסי חובה למסלול התמחות במערכות מידע - 38 נ"ז
קורסי חובה למסלול מתחום מדעי המחשב - 20 נ"ז
קורסי חובה למסלול מתחום ניהול - 18 נ"ז מתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

(iii) קורסי חובה למסלול התמחות במדעי הנתונים - 34 נ"ז

ג - לימודי בחירה לפי מסלולי התמחות

קורס
רמה
נ''ז
(i) קורסי בחירה למסלול התמחות בתפעול וייצור - 14 נ"ז לפחות [363,366,365](ii) קורסי בחירה למסלול התמחות במערכות מידע - 6 נ"ז לפחות [363,366]


(iii) קורסי בחירה למסלול התמחות במדעי הנתונים - 10 נ"ז לפחות [2629,2632,2631]
ד - פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול - 8 נ"ז מתקדמות

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

351

או שני הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)

352

או שני הקורסים אלגברה לינארית 1 (20109)מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (20476)

353

במקום הקורס יסודות הפיסיקה (20125, 6 נ"ז) אפשר ללמוד את צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א (20113, 3 נ"ז) ויסודות הפיסיקה ב (20114, 3 נ"ז).

354

במהלך הקורס יתקיימו מפגשי מעבדה. ההשתתפות בהם היא חובה.

355

מי שלמדו את הקורס מבוא למיקרו-כלכלה (10131) לפני סמסטר א2022, במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 21 נ"ז בקורסים בכלכלה וניהול ו-160 נ"ז בתכנית כולה. 

359

סטודנטים בהתמחות תפעול וייצור שלמדו את הקורסים ניהול השיווק (10281) ו/או התנהגות ארגונית - מקרו (10434) במסגרת קורסי החובה בכלכלה וניהול, קורסים אלו ייחשבו להם במסגרת קורסי החובה להתמחות. 
סטודנטים בהתמחות מערכות מידע שלמדו את הקורסים ניהול השיווק (10281) ו/או התנהגות ארגונית - מקרו (10434) במסגרת קורסי החובה בכלכלה וניהול, קורס אחד ייחשב להם במסגרת קורסי החובה להתמחות והשני במסגרת קורסי הבחירה להתמחות. 

356

במקום הקורס יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית (10708) אפשר ללמוד את שני הקורסים: חשבונאות ניהולית (10860, 6 נ"ז) ויסודות החשבונאות (10280, 6 נ"ז) או יסודות החשבונאות הפיננסית (‏10863‎, 6 נ"ז). למידע על חלופות נוספות הכוללות קורסים שאינם מוצעים עוד, אנא פנו ליועץ תחומי.

357

במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (10645) ניתן ללמוד את הקורס עקרונות פיתוח מערכות מידע (20436, 4 נ"ז). הקורס עקרונות פיתוח מערכות מידע מומלץ רק למי שסיימו בהצלחה ובציון גבוה את הקורס מערכות בסיסי נתונים (20277). מי שילמדו את הקורס עקרונות פיתוח מערכות מידע (20436), יצברו 2 נ"ז פחות בקורסי החובה בכלכלה וניהול אך עדיין יידרשו לצבור 160 נ"ז לפחות בתכנית כולה. 

2625

במקום צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז) ניתן ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441, 6 נ"ז) . סטודנטים המעוניינים לבחור באפשרות זו נדרשים להתייעץ עם יועץ תחומי מתחום מדעי המחשב לפני ההרשמה. 

2626

מי שלמדו את הקורס יסודות התכנות בשפת Java (20478, 4נ"ז)  עד וכולל סמסטר ב2022, קורס זה ייחשב להם במסגרת קורסי החובה במסלול ההתמחות במערכות מידע. סטודנטים אלו יצברו 2 נ"ז פחות במסגרת קורסי החובה ויידרשו ללמוד 2 נ"ז נוספות במסגרת קורסי הבחירה במסלול ההתמחות. 

סטודנטים אלו יוכלו לבחור במסגרת קורסי הבחירה גם בקורס  מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז), עקב חפיפה עם הקורס שכבר נלמד הקורס יקנה להם 2 נ"ז בלבד. 

 

3106

מי שלמדו את הקורס 20478 עד וכולל 2024 א', הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה להתמחות תפעול וייצור.

2021

עד סמסטר א2018 (כולל) נלמד הקורס התנהגות ארגונית (10430) כקורס חובה בתכנית. החל מסמסטר ב2018 נדרש במקומו הקורס התנהגות ארגונית-מקרו (10434) במסגרת לימודי החובה בתכנית. כמו כן, ניתן ללמוד מסמסטר ב2018 את הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו (10430), במסגרת קורסי הבחירה ובתנאי שלא נלמד במתכונתו הקודמת (שאז נכלל בקורסי החובה).

362

החל מסמסטר א2023 קורס זה נכלל במסגרת קורסי החובה להתמחות מערכות מידע. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2022 במסגרת קורסי הבחירה, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה. 

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2627

החל מסמסטר א2023 קורס זה נכלל במסגרת קורסי החובה להתמחות מערכות מידע. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2022 במסגרת קורסי הבחירה, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה. 

363

מי שלמדו את הקורסים יחסי עבודה (10588) (6 נ"ז מתקדמות),  מחקרי שיווק (10350) (6 נ"ז מתקדמות), מערכות ספרתיות (20272) (3 נ"ז),   שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים  אלו יחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה האלה.

366

לא ניתן ללמוד במסגרת לימודי הבחירה קורסים משלבי התנסות מעשית. מי שילמד קורסים אלו הם יחשבו במסגרת לימודי הבחירה בהיקף נ"ז שמקנה הקורס המקביל ללא התנסות מעשית.

365

מי שלמדו את הקורס דיני תאגידים (10900) (4 נ"ז מתקדמות) לפני סמסטר א2022, קורס זה יחשב להם במסגרת לימודי הבחירה במסלול התמחות תפעול ויצור.

364

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה בתכנית זו, אך הם מופיעים כקורסי בחירה. 

367

לקורס זה דרוש ידע קודם של קורס שאינו כלול בקורסי החובה בהתמחות תפעול ויצור, אך מופיע בקורסי הבחירה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2624

הרשמה לקורס זה מחייבת אישור מוקדם של מרכז ההוראה

2629

מי שלמדו את הקורסים יחסי עבודה (10588) (6 נ"ז מתקדמות),  מחקרי שיווק (10350) (6 נ"ז מתקדמות), מערכות ספרתיות (20272) (3 נ"ז),   שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים  אלו יחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה האלה.

2632

לא ניתן ללמוד במסגרת לימודי הבחירה קורסים משלבי התנסות מעשית. מי שילמד קורסים אלו הם יחשבו במסגרת לימודי הבחירה בהיקף נ"ז שמקנה הקורס המקביל ללא התנסות מעשית.

2631

מי שלמדו את הקורס דיני תאגידים (10900) (4 נ"ז מתקדמות) לפני סמסטר א2022, קורס זה יחשב להם במסגרת לימודי הבחירה במסלול התמחות תפעול ויצור.

2630

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה בתכנית זו, אך הם מופיעים כקורסי בחירה. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים