בוגר (‏B.Sc.‎)‏ בהנדסת תעשייה וניהול (‏160 נ"ז‎)‏1*

בתכנית מוצעים שני מסלולי התמחות:

  • התמחות בתפעול וייצור
  • התמחות במערכות מידע

א. קורסי חובה משותפים לשני מסלולי ההתמחות – 106 נ"ז2,1

מתמטיקה: 23 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ 3

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏

ר

6

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏ 4

ר

4

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

פיסיקה: 8 נ"ז

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ 5

3פ+3ר

6

מעבדה ביסודות הפיסיקה (‏20418‎)‏ 6

ר

2

כלכלה וניהול: 27 נ"ז

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית (‏10708‎)‏ 7

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 8

ר

6

הנדסת תעשייה וניהול: 48 נ"ז

מבוא להנדסת תעשייה (‏10163‎)‏

פ

4

חקר עבודה: הנדסת שיטות, מדידת עבודה והערכת ביצועים (‏10715‎)‏

ר

6

ניהול התפעול 1 (‏10687‎)‏

ר

4

ניהול התפעול 2 (‏10688‎)‏

ר

4

סימולציה למהנדסי תעשייה (‏10695‎)‏ 6

ר

4

מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (‏20297‎)‏

ר

6

הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים (‏10907‎)‏

מ

6

בקרת איכות (‏10948‎)‏

מ

6

מערכות ייצור משולבות מחשב (‏10571‎)‏ 6

מ

4

ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול (‏10906‎)‏

מ

4

ב. קורסי חובה לפי מסלולי התמחות2

(‏i‎)‏ קורסי חובה למסלול התמחות בתפעול וייצור – 32 נ"ז

ארגונומיה (‏10702‎)‏ 6

ר

4