פסיכולוגיה חברתית היא תחום מחקר מדעי המתמקד באופן בו המחשבות, הרגשות וההתנהגות של האדם מושפעים מהסביבה ומההקשר החברתי. המחקר בתחום עוסק במגוון של נושאים כגון עמדות וערכים, סטריאוטיפים ודעות קדומות, יחסים בין-אישיים ובין-קבוצתיים ועוד.
התיאוריות והממצאים האמפיריים בפסיכולוגיה חברתית מספקים בסיס להבנה של התנהגות חברתית וכן לתכנון של התערבויות ב"שדה".

התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטה הפתוחה, נועדה להקנות בסיס תאורטי ומתודולוגי איתן, עבור המעוניינים והמעוניינות לחקור ולעבוד בתחום זה. תכנית הלימודים מתמקדת בשלושה נושאים מרכזיים של התחום: קוגניציה חברתית, הבדלים בין אישיים ותהליכים קבוצתיים. לצד קורסים אלה, התכנית מציעה מגוון רחב של קורסי בחירה, חלקם בעלי דגש תיאורטי-מחקרי וחלקם בעלי דגש יישומי ארגוני-תעסוקתי. כל סטודנט/ית יכול/ה להחליט האם למקד את תכנית הלימודים בקורסים שיתנו לה/לו הכשרה מתאימה להמשיך במחקר אקדמי או שיחשפו אותה/אותו להתנסויות ולכלים רלבנטיים להשתלבות בעולם העבודה כפסיכולוג/ית חברתי/ת (וכמובן קיימת אפשרות לשלב בין שני הכיוונים). ככלל, מטרת התכנית היא לפתח יכולות חשיבה ומיומנויות לביצוע מחקר אמפירי שיאפשרו לסטודנטים ולסטודנטיות בתכנית ליישם את דרך הניתוח הפסיכולוגית-חברתית לשאלות הניצבות בפניהם/בפניהן במסלולם/במסלולן המקצועי.

בשונה מהלימודים לתואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה, הלימודים בתכנית מתקיימים באופן פרונטאלי בקמפוס האוניברסיטה ברעננה במתכונת הדומה לזו הנהוגה באוניברסיטאות אחרות. עם זאת, חלק מהקורסים המוצעים בתכנית משלבים גם את אופני התמיכה האקדמית הייחודיים לאוניברסיטה הפתוחה (כגון, מדריכי למידה או שימוש בטכנולוגיות למידה).

 

הגשת מועמדות לתכנית תתאפשר לבעלי ולבעלות תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות בציון 88 ומעלה ובעלי ובעלות ציון 100 לפחות בבחינת המתא"ם.