פרופ' אבריאל בר-לבב
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

avribar@openu.ac.il  |  09-7781371

תחום: Humanities
        תת-תחום: Jewish Studies , History

מילות מפתח: ריטואל, מוות, מאגיה, אגו-דוקומנטים, כתיבה אישית, העת החדשה המוקדמת, היסטוריה של הספר, ספריות, אמסטרדם, מחשבת ישראל, חילון, קהילות ישראל במזרח

ד"ר יכין אפשטיין
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

yachine@openu.ac.il  |  09-7781364

תחום: Humanities
        תת-תחום: Jewish Studies , Talmud

מילות מפתח: יהודות, תלמוד