בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים בהדגשת לימודי שדה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – לפחות 28 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏1

פ

או

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏2

ר

4

או

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏3,2

ר

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או

פ

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏

פ

3

+

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

כימיה כללית (‏20437‎)‏ או

ר

6

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏ או

ר

3

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

מבוא למדע כדור-הארץ (‏06101‎)‏ או

ר

6

צפונות כדור-הארץ (‏20117‎)‏

פ

6

ג. לימודי מדעי החיים: חובה – לפחות 49 נ"ז

ובהן 6 לפחות נ"ז מתקדמות4

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 5

ר

4

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

אקולוגיה (‏20412‎)‏

ר

4

עולם הצמחים (‏20494‎)‏

ר

6

החולייתנים (‏20104‎)‏ 6

ר

6

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏ או

ר

3

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי (‏20252‎)‏ או

ר

3

צומח ארץ-ישראל (‏20262‎)‏

ר

3

מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי (‏20496‎)‏ 7,4

ר

2

פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה (‏20908‎)‏

מס

3

אחד מהקורסים הבאים:9,8

אבולוציה (‏20397‎)‏

מ

4

פיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏

מ

6

בקרת התפתחות בצמחים (‏20346‎)‏ #

מס

3

הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים (‏20543‎)‏

מס

3

מגוון ביולוגי ושמירת טבע (‏20907‎)‏

מס

3

סימביוזה: חיים ביחד של יצורים (‏20530‎)‏

מס

3

שעונים ביולוגיים (‏20316‎)‏

מס

3

ד. קורסי מעבדה: לפחות 4 נ"ז7,4

שני קורסי מעבדה מבין:

מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏

ר

2

מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏

ר

2

מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה כללית (‏20234‎)‏ או

ר

2

מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (‏20457‎)‏#

ר

2

ה. בחירה: 24-13 נ"ז 6

יש לבחור קורסים מן הרשימה שלהלן להשלמה של 104 נ"ז במדעי הטבע והחיים, ובהן לפחות 72 נ"ז במדעי החיים, מתוכן 24 נ"ז מתקדמות (‏כולל שני קורסים סמינריוניים‎)‏.

(‏i‎)‏ קורסים במדעי החיים:

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 10

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 10

ר2+מ2

4

החרקים (‏20220‎)‏

ר

3

נושאים בהתנהגות בעלי חיים (‏20415‎)‏ 11

ר

3

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

עולם הנגיפים (‏20292‎)‏

ר

3

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי (‏20252‎)‏ 11

ר

3

צומח ארץ-ישראל (‏20262‎)‏ 11

ר

3

קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר (‏ 20941 ‎)‏ 12

מ

2

אבולוציה (‏20397‎)‏ 11

מ

4

עד מאה ועשרים (‏20319‎)‏

מ

3

פיזיולוגיה של מערכות באדם (‏20556‎)‏

מ

6

פיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏ 11

מ

6

רביית היונקים (‏20313‎)‏

מ

4

האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי (‏20930‎)‏ 7

מ

3

הנדסה גנטית בצמחים: היבטים מחקריים ויישומיים בחקלאות (‏20542‎)‏

מס

3

הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים (‏20543‎)‏ 11

מס

3

בקרת התפתחות בצמחים (‏20346‎)‏ 11 #

מס

3

מגוון ביולוגי ושמירת טבע (‏20907‎)‏ 11

מס

3

נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (‏20919‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בביולוגיה של התא (‏20920‎)‏

מס

3

סימביוזה: חיים ביחד של יצורים (‏20530‎)‏ 11

מס

3

רעלים והרעלות (‏נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה‎)‏ (‏20519‎)‏

מס

3

שעונים ביולוגיים (‏20316‎)‏ 11

מס

3

(‏ii‎)‏ קורסים בין-אוניברסיטאיים:13

קורס של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת (‏20992, 20991‎)‏

מ

3

ביולוגיה של עטלפי מדבר (‏20993‎)‏

מ

3

(‏iii‎)‏ קורסים בגיאולוגיה:

מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים (‏מינרלוגיה אופטית ופטרוגרפיה מגמטית‎)‏ (‏20238‎)‏

ר

3

נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל (‏20211‎)‏

ר

6

ו. בחירה חופשית

להשלמת מכסת הנקודות ל-108 (‏ראו דרישה א‎)‏ חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת2 אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. במקום קורס מרחיב-דעת מותר ללמוד את הקורס מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה ‏(‏22006‎)‏, שהוא קורס לתואר שני במחשבה הביולוגית. את יתר הנקודות ניתן להשלים בנקודות עודפות מן הסעיפים הקודמים בתכנית או בכל קורס אחר ממגוון הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה.

ז. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

2

סטודנטים שלמדו בלימודי התשתית את אחד מהקורסים יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ או מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ פטורים מהדרישה לקורס מרחיב-דעת.

3

או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏.

4

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2020 וצברו 6 נ"ז בסעיף ד בקורסי המעבדה, או שיש להם תכנית לימודים מאושרת ותקפה עם 6 נ"ז בקורסי המעבדה, יהיו פטורים מלימוד הקורס מעבדת שדה- ביולוגיה של הזנבן הערבי (‏20496‎)‏ ויצברו פחות 2 נ"ז בלימודי החובה בסעיף ג.

5

הקורס ביוכימיה א (‏20204‎)‏ הקנה 3 נ"ז בלבד לפני סמסטר א2017.

6

החל מסמסטר א2021 יקנה קורס החובה החולייתנים (‏20104‎)‏ 4 נ"ז בלבד. את 2 הנקודות החסרות בסעיף ג יהיה צורך להשלים מסעיף ה (‏לפחות 15 נ"ז‎)‏.

7

או הקורס מעבדת שדה בביולוגיה: התנהגות חברתית של הזנבן הערבי (‏20559‎)‏, שאינו מוצע עוד. שתי הנקודות המתקדמות של הקורס שנגנז ייכללו בסעיף ה.

8

או הקורס תקשורת כימית בין בעלי חיים (‏20238‎)‏, שאינו נלמד עוד.

9

למי שיבחרו יותר מקורס אחד בסעיף זה, רק אחד מביניהם ייחשב במסגרת לימודי החובה, והשאר – במסגרת לימודי הבחירה.

10

או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.

11

ניתן לבחירה אם לא נכלל כבר במסגרת לימודי החובה במדעי החיים.

12

לפני סמסטר ב2018 הקנה הקורס 2 נ"ז ברמה רגילה.

13

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין-אוניברסיטאיים.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.